Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Utfärdad: 1994-12-01

Allmänna handlingar som härrör från en myndighet förtecknad i bilagan till denna förordning får överlämnas till och tills vidare förvaras hos det eller de enskilda organ som anges i bilagan. Det ankommer på Riksarkivet att efter samråd med myndigheten eller organet göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas.

Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

Bilaga

Myndighet

Enskilda organ

Affärsverket FFV

 

Bofors AB

 
 

Bofors Carl Gustav AB

 
 

Celsius Invest AB

 
 

Celsius Materialteknik AB

 
 

FFV Aerotech AB

 
 

Fuji Autotec AB

 
 

Saab Bofors Dynamics AB

 
 

Telub AB

 
 

Åkers Krutbruk Protection AB

 

Södra allmänna advokatbyrån i Stockholm

 

Öberg & Heijne Advokatbyrå KB

 

Allmänna advokatbyrån i Uppsala

 

Advokatfirman Ericksson & Häggqvist AB

 

Allmänna advokatbyrån i Jönköping

 

Jönköpings advokatbyrå KB

 

Allmänna advokatbyrån i Helsingborg

 

Advokatfirman Arne Bertman AB

 

Allmänna advokatbyrån i Malmö

 

Allmänna advokatbyrån i Malmö HB

 

Allmänna advokatbyrån i Halmstad

 

Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB

 

Allmänna advokatbyrån i Göteborg

 

Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB

 

Allmänna advokatbyrån i Borås

 

Carl-Gustav Nyman advokatbyrå AB

 
 

Advokatfirman Hans Billeskans AB

 
 

Åsa Ståhlbom advokatbyrå AB

 

Allmänna advokatbyrån i Örebro

 

Allmänna advokatbyrån i Örebro AB

 

Allmänna advokatbyrån i Falun

 

Advokatfirman Agneta Nyman AB

 
 

Zedendahl & Co Advokatbyrå KB

 

Allmänna advokatbyrån i Gävle

 

Advokat Eva Nordenskiöld AB

 

Allmänna advokatbyrån i Östersund

 

Allmänna advokatbyrån Michael Olofsson AB

 

Allmänna advokatbyrån i Kiruna

 

Kiruna Advokatbyrå AB

 

Allmänna advokatbyrån i Luleå

 

Advokaterna Lundberg & Åkerlund HB

 

Allmänna Pensionsfonden, första fondstyrelsen

 

AP Fastigheter AB

 

Allmänna Pensionsfonden, andra fondstyrelsen

 

AP Fastigheter AB

 

Allmänna Pensionsfonden, tredje fondstyrelsen

 

AP Fastigheter AB

 

AMU-gruppen

 

AMU-gruppen AB

 

Banverket

 

Infranord AB

Vectura Consulting AB

 

Bibelkommissionen

 

Svenska Bibelsällskapet

 

Boverket

 

Svenskt Byggodkännande AB

 

Byggnadsstyrelsen

 

Civitas Holding AB

 
 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten

 
 

Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige AB

 
 

Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB

 
 

Försvarsfastigheter Sverige AB

 
 

Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB

 
 

Specialfastigheter Sverige AB

 
 

Statliga Akademiska Hus AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Linköping AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Luleå AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Lund AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Umeå AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Uppsala AB

 
 

Stenvalvet Fastighets AB

 
 

Vasakronan AB

 
 

Vasallen AB

 

Chalmers Tekniska Högskola

 

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

 

Domänverket

 

AssiDomän AB

 
 

AssiDomän Fastighetsförsäljning AB

 
 

AssiDomän Skog & Trä AB

 

Högskolan i Jönköping

 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

 

Lantmäteriet

 

SVEFA–Svensk Fastighetsvärdering AB

Metria AB

 

Luftfartsverket

 

Swedavia AB

 

Länsarbetsnämnden i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län

 

Arbetslöshetskassan Alfa

 

Migrationsverket

 

Eqvator AB

 

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

 

Sveriges export- och investeringsråd

 

Postverket

 

Posten AB

 
 

Nordea Bank Sverige AB (publ)

 
 

Posten PIC AB

 
 

Postfastigheter AB

 

Statens Bakteriologiska laboratorium

 

CALAB SBL Vaccin AB

 

Statens fastighetsverk

 

Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB

 

Statens hundskola

 

Statens Hundskola – Sveriges Hundcenter AB

 

Statens järnvägar

 

EuroMaint AB

Inlandsbanan AB

Jernhusen AB

SJ AB

Green Cargo AB

TraffiCare AB

Unigrid AB

 

Statens maskinprovningar

 

SMP Svensk Maskinprovning AB

 

Statens Provningsanstalt

 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

 

Statens Vattenfallsverk

 

Bråviken Energi AB

 
 

Fortum Distribution AB

 
 

Försäkringsbolaget Vattenfall

 
 

Insurance Ringhals AB

 
 

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

 
 

Vattenfall AB

 
 

Vattenfall Bohus-Dal AB

 
 

Vattenfall Bränsle AB

 
 

Vattenfall Data AB

 
 

Vattenfall Fastigheter AB

 
 

Vattenfall Mellansverige Energi AB

 
 

Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB

 
 

Vattenfall Norrbotten Energi AB

 
 

Vattenfall Support AB

 
 

Vattenfall Treasury AB

 

Televerket

 

Fastighets AB Telaris

 
 

Svenska Kabel-TV AB

 
 

Telefakta Svenska AB

 
 

TeliaSonera AB

 
 

Telia Data AB

 
 

Telia Megacom AB

 
 

Telia Mobitel AB

 
 

Telia Research AB

 
 

Telia TeleRespons AB

 
 

Teli Service AB

 
 

TERACOM Svensk Rundradio AB

 

Vägverket

 

Svevia AB

 
 

Svevia Fastighet och Maskin AB

 
 

Vectura Consulting AB

 

SFS 2014:33