Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning

Utfärdad den 20 december l 996.
Utkom från trycket den 30 december 1996

Ersättning enligt denna förordning får betalas till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt (individuell visningsersättning).

Individuell visningsersättning syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet.

Individuell visningsersättning får lämnas till bild- och formkonstnärer som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatta i landet.

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) skall fördela den individuella visningsersättningen.

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1605

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.