Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:709

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

 

Högskolan i Jönköping

 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

 

Lantmäteriet

 

SVEFA-Svensk Fastighetsvärdering AB

 

Länsarbetsnämnderna i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län

 

Arbetslöshetskassan Alfa

 

Migrationsverket

 

Eqvator AB

 

Postverket

 

Posten AB

 

 

 

Statens järnvägar

 

EuroMaint AB

 

 

 

 

Unigrid AB

 

Statens maskinprovningar

 

SMP Svensk Maskinprovning AB

 

Statens provningsanstalt

 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

 

Statens Vattenfallsverk

 

Bråviken Energi AB

 

 

 

 

Vattenfall Treasury AB

 

Televerket

 

Fastighets AB Telaris

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:709

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Kirsten Glansberg
(Kulturdepartementet)