Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1409

Utkom från trycket den 30 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

 

Enskilda organ

 

 

 

AMU-gruppen

 

AMU-gruppen AB

 

Banverket

 

Vectura Consulting AB

 

Bibelkommissionen

 

Svenska Bibelsällskapet

 

 

 

Televerket

 

Fastighets AB Telaris

 
 

Svensk Kabel-TV AB

 
 

Telefakta Svenska AB

 
 

Telia AB

 
 

Telia Data AB

 
 

Telia Megacom AB

 
 

Telia Mobitel AB

 
 

Telia Research AB

 
 

Telia TeleRespons AB

 
 

Teli Service AB

 
 

TERACOM Svensk Rundradio AB

 

Vägverket

 

Svevia AB

 
 

Svevia Fastighet och Maskin AB

 
 

Vectura Consulting AB

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1409

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)