Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:961

Utkom från trycket den 20 oktober 2009
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

Affärsverket FFV

 

Bofors AB

 
 

Bofors Carl Gustav AB

 
 

Celsius Invest AB

 
 

Celsius Materialteknik AB

 
 

FFV Aerotech AB

 
 

Fuji Autotec AB

 
 

Saab Bofors Dynamics AB

 
 

Telub AB

 
 

Åkers Krutbruk Protection AB

 

Södra allmänna advokatbyrån

 

Öberg & Heijne Advokatbyrå KB

 

i Stockholm

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:961

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Maria Eka
(Kulturdepartementet)