Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:216

Utkom från trycket den 8 april 2010
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

 

Enskilda organ

 

 

 

Lantmäteriet

 

SVEFA – Svensk

 
 

Fastighetsvärdering AB

 

Luftfartsverket

 

Swedavia AB

 

Länsarbetsnämnderna i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län

 

Arbetslöshetskassan Alfa

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:216

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)