Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:752

Utkom från trycket den 4 december 2012
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

 

Migrationsverket

 

Eqvator AB

 

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

 

Sveriges export- och investeringsråd

 

Postverket

 

Posten AB

 
 

Nordea Bank Sverige AB (publ)

 
 

Posten PIC AB

 
 

Postfastigheter AB

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:752

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)