Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:726

Utkom från trycket den 24 september 2013
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

 

Statens Vattenfallsverk

 

Bråviken Energi AB

 
 

Fortum Distribution AB

 
 

Försäkringsbolaget Vattenfall

 
 

Insurance Ringhals AB

 
 

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

 
 

Vattenfall AB

 
 

Vattenfall Bohus-Dal AB

 
 

Vattenfall Bränsle AB

 
 

Vattenfall Data AB

 
 

Vattenfall Fastigheter AB

 
 

Vattenfall Mellansverige Energi AB

 
 

Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB

 
 

Vattenfall Norrbotten Energi AB

 
 

Vattenfall Support AB

 
 

Vattenfall Treasury AB

 

Televerket

 

Fastighets AB Telaris

 
 

Svenska Kabel-TV AB

 
 

Telefakta Svenska AB

 
 

TeliaSonera AB

 
 

Telia Data AB

 
 

Telia MegaCom AB

 
 

Telia Mobitel AB

 
 

Telia Research AB

 
 

Telia TeleRespons AB

 
 

Teli Service AB

 
 

TERACOM Svensk Rundradio AB

 

Vägverket

 

Svevia AB

 
 

Svevia Fastighet och Maskin AB

 
 

Vectura Consulting AB

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:726

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)