Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:33

Utkom från trycket den 4 februari 2014
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 23 januari 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

 

Postverket

 

Posten AB

 
 

Nordea Bank Sverige AB (publ)

 
 

Posten PIC AB

 
 

Postfastigheter AB

 

Statens Bakteriologiska laboratorium

 

CALAB

 
 

SBL Vaccin AB

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:33

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)