Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1293

Utkom från trycket den 22 december 2017
Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);
utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950) ska träda i kraft den 10 februari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)