Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1111

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

En kommun får meddela sådana föreskrifter om ansökan, förvaringstid, återlämnande och tillsyn som följer av 4, 5, 7 och 8 §§ lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

Det som sägs om kommuner i första stycket avser även regioner.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1111

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)