Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Utkom från trycket den 3 juni 2008
utfärdad den 22 maj 2008.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Med region avses i denna förordning även kommun som inte ingår i en region.

SFS 2019:1068

2 §

Migrationsverket ska till berörd region lämna uppgifter om utlänningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och som har etablerat boende inom regionen eller som i annat fall vistas inom regionen.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress, språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar.

SFS 2019:1068

3 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälsoundersökning för asylsökande m.fl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:347

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2016:19

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2019:1068

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.