Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1506

Utkom från trycket den 23 december 2011
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716) ska träda i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)