Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:129

Utkom från trycket den 26 mars 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716) ska träda i kraft den 9 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)