Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Utfärdad den 4 december 1997.
Utkom från trycket den 12 december 1997

Regeringen får, för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa meddela föreskrifter om anmälan av andra misstänkta eller konstaterade allvarliga sjukdomar än sådana som skall anmälas enligt smittskyddslagen (2004:168).

Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om anmälan. Föreskrifterna får inte innebära skyldighet att lämna ut uppgifter.

SFS 2004:185

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:982

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1998.

SFS 2004:185

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.