Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1

Denna förordning har enligt Lag (2006:661) om ändring i smittskyddslagen (2004:168) upphört att gälla den 1 juli 2006.

Utkom från trycket den 14 mars 2006
utfärdad den 2 mars 2006.

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till lagen skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 från och med ikraftträdandet av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:137

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2006.