Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009

Denna förordning upphör enligt Lag (2009:860) om ändring i Lag (2004:168) att gälla den 1 augusti 2009.

Utkom från trycket den 14 maj 2009
utfärdad den 13 maj 2009.

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till lagen ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:380

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2009.