Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1172

Utkom från trycket den 23 november 2010
Förordning om upphävande av förordningen (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder;
utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)