Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:260

Utkom från trycket den 23 maj 2012
Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön;
utfärdad den 10 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 9 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska ha följande lydelse.

I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:260

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)