Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:507

Utkom från trycket den 10 juli 2012
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, i de delar som lagen ännu inte har trätt i kraft, ska träda i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK
Magnus Blücher
(Miljödepartementet)