Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:502

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);
utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.

Anmälningsplikten gäller även ändringar av

  1. en verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, eller

  2. en verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:502

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)