Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:541

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:326) om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:326) om ändring i miljöbalken ska träda i kraft den 3 september 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)