Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:542

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska träda i kraft den 3 september 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)