Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1077

Utkom från trycket den 16 september 2014
utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1)

Senaste lydelse 2011:702.

  1. producentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor om hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§ samma förordning,

  2. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,

  3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

  4. förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

  5. förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, och

  6. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1077

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)