Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:73 Utkom från trycket den 21 februari 2017Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken;utfärdad den 9 februari 2017.Regeringen föreskriver att lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken ska träda i kraft den 8 september 2017.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)