Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1243

Utkom från trycket den 15 december 2017
Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska träda i kraft den 3 februari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)