Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:515

Publicerad den 17 maj 2018
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att 29 kap. 59 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.

1) Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för att bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (2018:396), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.

1)

Senaste lydelse 2016:1188.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:515

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)