Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1094 Publicerad den 21 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedelUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.4 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2016:795. En biocidprodukt som avses i 1 § får inte tillhandahållas på marknaden eller användas utan att produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen. Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart obehövligt.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)