Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1242

Publicerad den 28 juni 2018
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 9 a § smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.

1) När ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) förskrivs ska receptet förses med en kod som identifierar den arbetsplats som förskrivaren tjänstgör vid (arbetsplatskod).

1)

Senaste lydelse 2016:856.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1242

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)