Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1469

Publicerad den 10 juli 2018
Förordning om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar
Utfärdad den 28 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar ska ha följande lydelse.

I förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar finns ytterligare bestämmelser som gäller plastbärkassar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1469

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)