Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:156

Publicerad den 26 mars 2019
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.

Bilaga 31)

Nationella vaccinationsprogram

Allmänt vaccinationsprogram för barn

– difteri

– haemophilus influenzae typ b (Hib)-infektion

– humant papillomvirus (HPV)-infektion

– kikhosta

– mässling

– pneumokockinfektion

– polio

– påssjuka

– rotavirus

– röda hund

– stelkramp

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:156

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)