Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:817 Publicerad den 1 oktober 2020Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)Utfärdad den 24 september 2020Regeringen föreskriver att punkt 3 och 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till avfallsförordningen (2020:614) ska ha följande lydelse.3. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2023.4. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall som uppkommer efter utgången av december 2022.Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)