Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1169

Publicerad den 10 december 2020
Förordning om ändring i förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart
Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart ska ha följande lydelse.

Miljökompensation enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens godkännande av Sveriges anmälan om förlängning av beslut C (2018) 7565 av den 9 november 2018 angående statligt stöd SA.50217 (2018/N) – Sverige – Sveriges ekobonussystem för närsjöfart och inlandssjöfart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1169

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)