Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1304 Publicerad den 23 december 2020Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapperUtfärdad den 22 december 2020Regeringen föreskriver att förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)