Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:304

Publicerad den 23 april 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 a §

Den som hos den behöriga myndigheten ansöker om registrering av en skyddad beteckning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, ska även betala en sådan särskild avgift för registreringen som avses i artikel 13 i den förordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:304

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)