Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:751

Publicerad den 30 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse.

Andra bestämmelser om producentansvar finns i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:751

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)