Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1297

Publicerad den 22 december 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

15 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när det gäller

  1. märkning av produkter och ämnen som godkänts för användning i ekologisk produktion, och

  2. insamlingssystem för matavfall som ska komposteras eller fermenteras och som godkänts för användning i ekologisk produktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1297

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)