Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:221

Publicerad den 25 mars 2022
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Utfärdad den 24 mars 2022

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.

Bilaga 11)

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar

 • infektion med atypiska mykobakterier

 • botulism

 • brucellos

 • covid-19

 • infektion med cryptosporidium

 • denguefeber

 • echinokockinfektion

 • infektion med entamöba histolytica

 • infektion med enterobacteriacae som producerar ESBL (extended spectrum betalactamase)

 • gula febern

 • invasiv infektion -hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)

 • invasiv infektion med haemophilus influenzae

 • harpest (tularemi)

 • influensa

 • kikhosta

 • legionellainfektion

 • leptospirainfektion

 • listeriainfektion

 • malaria

 • invasiv meningokockinfektion

 • mers-virusinfektion

 • mässling

 • papegojsjuka

 • invasiv pneumokockinfektion

 • påssjuka

 • röda hund

 • sorkfeber (nephropathia epidemica)

 • stelkramp

 • trikinos

 • Q-feber

 • infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

 • vibrioinfektion exkl. kolera

 • viral meningoencefalit

 • yersiniainfektion

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:221

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Zandra Milton
(Socialdepartementet)