Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus

Denna lag upphör enligt Lag (2022:1224) att gälla den 1 augusti 2022.

Publicerad den 21 maj 2022
Utfärdad den 20 maj 2022

Bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om sådana allmänfarliga sjukdomar som anges i bilaga 1 till lagen ska tillämpas på infektion med apkoppsvirus, som är ett orthopoxvirus.

Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:440

Denna förordning träder i kraft d. 23 maj 2022.

SFS 2022:1224

(Publicerad d. 6 juli 2022)