Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1426

Publicerad den 4 oktober 2022
Förordning om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter
Utfärdad den 29 september 2022

Regeringen föreskriver att 2 och 30 §§ förordningen (2021:996) om engångsprodukter ska ha följande lydelse.

Ytterligare bestämmelser om engångsprodukter finns i

  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,

  • förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,

  • förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter,

  • förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger,

  • förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter, och

  • förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

Naturvårdsverket ska med utgångspunkt i de uppgifter som lämnas enligt 11 kap. 2 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar bevaka att förbrukningen av

  1. plastbärkassar minskar och att förbrukningen av tunna plastbärkassar inte överskrider 90 kassar per person och år från den 31 december 2019 och 40 kassar per person och år från den 31 december 2025, och

  2. muggar och matlådor som är engångsplastprodukter har minskat med 50 procent under kalenderåret 2026 jämfört med förbrukningen under kalenderåret 2022.

Beräkningen av förbrukningen av tunna plastbärkassar ska inte omfatta bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

  1. behövs av hygienskäl, eller

  2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt.

Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen av plastbärkassar och muggar och matlådor som är engångsplastprodukter inte minskar eller att förbrukningen av tunna plastbärkassar kommer att överskrida de nivåer som anges i första stycket, ska Naturvårdsverket lämna förslag till regeringen på ändamålsenliga åtgärder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1426

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)