Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1602

Publicerad den 6 december 2022
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 1 december 2022

Regeringen föreskriver att det i miljöprövningsförordningen (2013:251)1) närmast efter 1 kap. 5 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Tillfälligt undantag från tillståndsplikt”.

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1602

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ROMINA POURMOKHTARI
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)