Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:175 Utkom från trycket den 24 april 2012Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13Senaste förordning i ämnet 2011:276.;utfärdad den 12 april 2012.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT L 217, 8.8.2006, s. 8, Celex 32006L0067). enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2012/13.
Varuslag
Procentandel av basmängden
Motorbensin 
25 
Fotogen 
25 
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 
25 
Övriga eldningsoljor 
25 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och gäller till och med den 30 juni 2013.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)