Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02002D0840-20220128.pdf

02002D0840 — SV — 28.01.2022 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 oktober 2002

om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

[delgivet med nr K(2002) 3994]

(Text av betydelse för EES)

(2002/840/EG)

(EGT L 287 25.10.2002, s. 40)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 oktober 2004

  L 314

14

13.10.2004

 M2

KOMMISSIONENS BESLUT av den 4 december 2007

  L 323

40

8.12.2007

 M3

KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 mars 2010

  L 75

33

23.3.2010

 M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21 maj 2012

  L 134

29

24.5.2012

▸M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/120 av den 26 januari 2022

  L 19

72

28.1.2022


▾B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 oktober 2002

om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

[delgivet med nr K(2002) 3994]

(Text av betydelse för EES)

(2002/840/EG)

Artikel 1

Den förteckning över bestrålningsanläggningar enligt artikel 9.2 i direktiv 1999/2/EG skall vara den som fastställs i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▾M5


BILAGA

Förteckning över bestrålningsanläggningar i tredje land som godkänts av unionen

Referensnummer: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Sydafrika

Tfn +27 215512440

Fax +27 215511766

Referensnummer: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

PO Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Sydafrika

Tfn +27 119748851

Fax +27 119748986

Referensnummer: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

PO Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Sydafrika

Tfn +27 319028890

Fax +27 319121704

Referensnummer: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK AS

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Turkiet

Tfn +90 2827265790

Fax +90 2827265178

Referensnummer: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Schweiz

Tfn +41 622889060

Fax +41 622889070

Referensnummer: EU-AIF 07-2006

THAI IRRADIATION CENTER

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organisation)

37 Moo 3, TECHNOPOLIS

Klong 5, Klong Luang

Pathumthani 12120

Thailand

Tfn +66 257741 67 till 71

Fax +66 25771945

Referensnummer: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh

Amphur Muang

Chonburi 20000

Thailand

Tfn +66 3845843 1 till 3 och +66 3845009 2 till 3

Fax +66 38458435 och +66 38717146

Referensnummer: EU-AIF 09-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

Department of Atomic Energy

BRIT/BARC Vashi Complex

Sector 20, Vashi

Navi Mumbai – 400 705 (Maharashtra)

Indien

Tfn +91 2227840000/+91 2227887000

Fax +91 2227840005

E-post: chief@britatom.gov.in cebrit@vsnl.net

Referensnummer: EU-AIF 10-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

ISOMED

Bhabha Atomic Research Centre

South Site Gate, Refinery Road

Next to TATA Power Station, Trombay

Mumbai – 400 085 (Maharashtra)

Indien

Tfn +91 2225595684/+91 2225594751

Fax +91 2225505338

E-post: chief@britatom.gov.in cebrit@vsnl.net

Referensnummer: EU-AIF 11-2010

Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd

Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area

KIADB, Off Hosur Road

Hennagarra Post

Bengalooru – 562 106 (Karnataka)

Indien

Tfn +91 8110653932/+91 8110414030

Fax +91 8110414031

E-post: vikram@microtrol-india.com

Referensnummer: EU-AIF 12-2021

Synergy Health

Moray Road

Elgin Industrial Estate

Swindon

SN2 8XS

Förenade kungariket

Tfn +44 1793-601004

E-post: ast_info@steris.com