Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02008R0889-20220101.pdf

02008R0889 — SV — 01.01.2022 — 019.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/2008

av den 5 september 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

(EGT L 250 18.9.2008, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1254/2008 av den 15 december 2008

  L 337

80

16.12.2008

▸M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 710/2009 av den 5 augusti 2009

  L 204

15

6.8.2009

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 271/2010 av den 24 mars 2010

  L 84

19

31.3.2010

 M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 344/2011 av den 8 april 2011

  L 96

15

9.4.2011

 M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 426/2011 av den 2 maj 2011

  L 113

1

3.5.2011

 M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 126/2012 av den 14 februari 2012

  L 41

5

15.2.2012

 M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012

  L 71

42

9.3.2012

 M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 505/2012 av den 14 juni 2012

  L 154

12

15.6.2012

 M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 392/2013 av den 29 april 2013

  L 118

5

30.4.2013

 M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M11

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1030/2013 av den 24 oktober 2013

  L 283

15

25.10.2013

 M12

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1364/2013 av den 17 december 2013

  L 343

29

19.12.2013

 M13

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 354/2014 av den 8 april 2014

  L 106

7

9.4.2014

 M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 836/2014 av den 31 juli 2014

  L 230

10

1.8.2014

▸M15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1358/2014 av den 18 december 2014

  L 365

97

19.12.2014

 M16

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/673 av den 29 april 2016

  L 116

8

30.4.2016

 M17

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1842 av den 14 oktober 2016

  L 282

19

19.10.2016

 M18

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/838 av den 17 maj 2017

  L 125

5

18.5.2017

 M19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2273 av den 8 december 2017

  L 326

42

9.12.2017

 M20

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1584 av den 22 oktober 2018

  L 264

1

23.10.2018

 M21

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2164 av den 17 december 2019

  L 328

61

18.12.2019

 M22

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/181 av den 15 februari 2021

  L 53

99

16.2.2021

▸M23

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1165 av den 15 juli 2021

  L 253

13

16.7.2021

Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 215, 10.8.2013, s.  16 (889/2008)

 C2

Rättelse, EGT L 322, 3.12.2013, s.  44 (1030/2013)

 C3

Rättelse, EGT L 157, 27.5.2014, s.  103 (1364/2013)


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/2008

av den 5 september 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

▾M2


BILAGA VII

Produkter för rengöring och desinfektion

1. Produkter för rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar enligt artikel 23.4 avsedda för animalieproduktion:

— 
Kalium- och natriumtvål
— 
Vatten och ånga
— 
Kalkmjölk
— 
Kalk
— 
Osläckt kalk
— 
Natriumhypoklorit (t.ex. flytande blekmedel)
— 
Kaustiksoda
— 
Kaustikt kali
— 
Väteperoxid
— 
Naturliga växtessenser
— 
Citronsyra, perättiksyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra
— 
Alkohol
— 
Salpetersyra (mejeriutrustning)
— 
Fosforsyra (mejeriutrustning)
— 
Formaldehyd
— 
Produkter för rengöring och desinfektion av spenar och mjölkningsanläggningar
— 
Natriumkarbonat

▾M15

2. Produkter för rengöring och desinfektion för produktion av vattenbruksdjur och alger enligt artiklarna 6e.2, 25s.2 och 29a.

2.1 Under förutsättning att man följer de tillämpliga unionsbestämmelser och nationella bestämmelser som avses i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 834/2007, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (1), får produkter som används för rengöring och desinfektion av utrustning och anläggningar i frånvaro av vattenbruksdjur innehålla följande verksamma ämnen:

— 
Ozon.
— 
Natriumhypoklorit.
— 
Kalciumhypoklorit.
— 
Kalciumhydroxid.
— 
Kalciumoxid.
— 
Kaustiksoda.
— 
Alkohol.
— 
Kopparsulfat: endast t.o.m. den 31 december 2015.
— 
Kaliumpermanganat.
— 
Pressade kakor framställda av naturligt kameliafrö (endast vid räkproduktion).
— 
Blandningar av kaliumperoxomonosulfat och natriumklorid som producerar hypokloritsyra.

2.2 Under förutsättning att man följer de tillämpliga unionsbestämmelser och nationella bestämmelser som avses i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 834/2007, särskilt förordning (EU) nr 528/2012 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (2), får produkter som används för rengöring och desinfektion av utrustning och anläggningar i såväl närvaro som frånvaro av vattenbruksdjur innehålla följande verksamma ämnen:

— 
Kalksten (kalciumkarbonat) för pH-kontroll.
— 
Dolomit för pH-korrigering (får endast användas vid räkproduktion).
— 
Natriumklorid.
— 
Väteperoxid.
— 
Natriumperkarbonat.
— 
Organiska syror (ättiksyra, mjölksyra, citronsyra).
— 
Humussyra.
— 
Peroxiättiksyra.
— 
Perättiksyra och peroxioktansyra.
— 
Jodoforer (endast i närvaro av ägg).

▾M23 —————

▾B


BILAGA IX

Ingredienser av jordbruksursprung som inte producerats ekologiskt enligt artikel 28

1.   EJ BEARBETADE VEGETABILISKA PRODUKTER SAMT PRODUKTER SOM FRAMSTÄLLTS UR SÅDANA GENOM PROCESSER

1.1   Ätliga frukter, nötter och frön:

— Ekollon

Quercus spp.

— Kolanötter

Cola acuminata

— Krusbär

Ribes uva-crispa

— Passionsfrukt

Passiflora edulis

— Hallon (torkade)

Rubus idaeus

— Röda vinbär (torkade)

Ribes rubrum

1.2   Ätliga kryddor och örter:

— Rosépeppar

Schinus molle L.

— Pepparrotsfrön

Armoracia rusticana

— Galangarot

Alpinia officinarum

— Safflorblommor

Carthamus tinctorius

— Källfräne

Nasturtium officinale

1.3   Övriga:

Alger, även tång, tillåtna i icke-ekologiska livsmedelsberedningar

2.   VEGETABILISKA PRODUKTER

2.1   Fetter och oljor, renade eller icke renade, men inte kemiskt modifierade, som framställts ur andra växter än:

— Kakaoträd

Theobroma cacao

— Kokospalm

Cocos nucifera

— Olivträd

Olea europaea

— Solros

Helianthus annuus

— Palm

Elaeis guineensis

— Raps

Brassica napus, rapa

— Safflor

Carthamus tinctorius

— Sesam

Sesamum indicum

— Soja

Glycine max

2.2   Följande sockerarter, stärkelse och andra produkter från spannmål och rotfrukter:

— 
Fruktos
— 
Rispapper
— 
Papper av osyrat bröd
— 
Stärkelse från ris och Zea mays convar. ceratina som inte modifierats kemiskt

2.3   Övriga:

— 
Ärtprotein Pisum spp.
— 
Rom: bara sådan rom som erhållits från sockerrörssaft.
— 
Kirsch beredd av frukt och smakämnen enligt artikel 27.1 c.

3.   ANIMALISKA PRODUKTER

Vattenlevande organismer som inte producerats genom vattenbruk och som får användas i icke-ekologiska livsmedelsberedningar:

— 
Gelatin.
— 
Vasslepulver ”herasuola”.
— 
Djurtarmar.

▾M23 —————


(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).