Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02011L0065-20220701.pdf

02011L0065 — SV — 01.07.2022 — 016.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU

av den 8 juni 2011

om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 174 1.7.2011, s. 88)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2012/50/EU av den 10 oktober 2012

  L 348

16

18.12.2012

▸M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2012/51/EU av den 10 oktober 2012

  L 348

18

18.12.2012

▸M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/1/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

45

9.1.2014

▸M4

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/2/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

47

9.1.2014

▸M5

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/3/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

49

9.1.2014

▸M6

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/4/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

51

9.1.2014

 M7

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/5/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

53

9.1.2014

▸M8

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/6/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

55

9.1.2014

▸M9

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/7/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

57

9.1.2014

▸M10

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/8/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

59

9.1.2014

▸M11

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/9/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

61

9.1.2014

▸M12

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/10/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

63

9.1.2014

▸M13

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/11/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

65

9.1.2014

▸M14

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/12/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

67

9.1.2014

▸M15

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/13/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

69

9.1.2014

▸M16

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/14/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

71

9.1.2014

 M17

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/15/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

73

9.1.2014

▸M18

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/16/EU av den 18 oktober 2013

  L 4

75

9.1.2014

▸M19

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/69/EU av den 13 mars 2014

  L 148

72

20.5.2014

▸M20

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/70/EU av den 13 mars 2014

  L 148

74

20.5.2014

▸M21

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/71/EU av den 13 mars 2014

  L 148

76

20.5.2014

▸M22

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/72/EU av den 13 mars 2014

  L 148

78

20.5.2014

 M23

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/73/EU av den 13 mars 2014

  L 148

80

20.5.2014

▸M24

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/74/EU av den 13 mars 2014

  L 148

82

20.5.2014

▸M25

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/75/EU av den 13 mars 2014

  L 148

84

20.5.2014

▸M26

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/76/EU av den 13 mars 2014

  L 148

86

20.5.2014

 M27

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2015/573 av den 30 januari 2015

  L 94

4

10.4.2015

▸M28

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2015/574 av den 30 januari 2015

  L 94

6

10.4.2015

▸M29

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015

  L 137

10

4.6.2015

▸M30

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2016/585 av den 12 februari 2016

  L 101

12

16.4.2016

▸M31

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2016/1028 av den 19 april 2016

  L 168

13

25.6.2016

▸M32

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2016/1029 av den 19 april 2016

  L 168

15

25.6.2016

▸M33

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1009 av den 13 mars 2017

  L 153

21

16.6.2017

▸M34

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1010 av den 13 mars 2017

  L 153

23

16.6.2017

▸M35

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1011 av den 15 mars 2017

  L 153

25

16.6.2017

▸M36

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1975 av den 7 augusti 2017

  L 281

29

31.10.2017

▸M37

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2102 av den 15 november 2017

  L 305

8

21.11.2017

▸M38

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/736 av den 27 februari 2018

  L 123

94

18.5.2018

▸M39

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/737 av den 27 februari 2018

  L 123

97

18.5.2018

▸M40

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/738 av den 27 februari 2018

  L 123

100

18.5.2018

▸M41

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/739 av den 1 mars 2018

  L 123

103

18.5.2018

▸M42

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/740 av den 1 mars 2018

  L 123

106

18.5.2018

▸M43

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/741 av den 1 mars 2018

  L 123

109

18.5.2018

▸M44

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/742 av den 1 mars 2018

  L 123

112

18.5.2018

▸M45

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/169 av den 16 november 2018

  L 33

5

5.2.2019

▸M46

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/170 av den 16 november 2018

  L 33

8

5.2.2019

▸M47

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/171 av den 16 november 2018

  L 33

11

5.2.2019

▸M48

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/172 av den 16 november 2018

  L 33

14

5.2.2019

▸M49

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/173 av den 16 november 2018

  L 33

17

5.2.2019

▸M50

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/174 av den 16 november 2018

  L 33

20

5.2.2019

▸M51

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/175 av den 16 november 2018

  L 33

23

5.2.2019

▸M52

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/176 av den 16 november 2018

  L 33

26

5.2.2019

▸M53

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/177 av den 16 november 2018

  L 33

29

5.2.2019

▸M54

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/178 av den 16 november 2018

  L 33

32

5.2.2019

▸M55

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/1845 av den 8 augusti 2019

  L 283

38

5.11.2019

▸M56

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/1846 av den 8 augusti 2019

  L 283

41

5.11.2019

▸M57

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/360 av den 17 december 2019

  L 67

109

5.3.2020

▸M58

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/361 av den 17 december 2019

  L 67

112

5.3.2020

▸M59

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/364 av den 17 december 2019

  L 67

122

5.3.2020

▸M60

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/365 av den 17 december 2019

  L 67

125

5.3.2020

▸M61

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/366 av den 17 december 2019

  L 67

129

5.3.2020

▸M62

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2021/647 av den 15 januari 2021

  L 133

54

20.4.2021

▸M63

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2021/884 av den 8 mars 2021

  L 194

37

2.6.2021

▸M64

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2021/1978 av den 11 augusti 2021

  L 402

65

15.11.2021

▸M65

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2021/1979 av den 11 augusti 2021

  L 402

69

15.11.2021

▸M66

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2021/1980 av den 11 augusti 2021

  L 402

73

15.11.2021

Rättat genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 044, 14.2.2014, s.  55 (2011/65/EU)

▸C2

Rättelse, EGT L 285, 1.11.2017, s.  32 (2017/1975)


▾B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU

av den 8 juni 2011

om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Syfte

Detta direktiv innehåller bestämmelser om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) i syfte att bidra till skyddet för människors hälsa och miljön, inbegripet miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  
Om inte annat följer av punkt 2 ska detta direktiv tillämpas på den elektriska och elektroniska utrustning som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga I.

▾M37 —————

▾B

3.  
Detta direktiv ska inte påverka krav på säkerhet och hälsa samt kemikalier i unionslagstiftningen, särskilt förordning (EG) nr 1907/2006 och kraven i särskild unionslagstiftning om avfallshantering.
4.  

Detta direktiv ska inte tillämpas på

a) 

utrustning som är nödvändig för skyddet av medlemsstaternas väsentliga säkerhetsintressen, inklusive vapen, ammunition och krigsmateriel avsedda för specifikt militära ändamål,

b) 

utrustning avsedd att sändas ut i rymden,

c) 

utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning,

d) 

storskaliga stationära industriverktyg,

e) 

storskaliga fasta installationer,

f) 

transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,

g) 

mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning,

h) 

aktiva medicintekniska produkter för implantation,

i) 

solcellspaneler avsedda att användas i ett system som fackmän utformat, satt samman och installerat för att användas permanent på en fastställd plats i syfte att producera energi av solljus till offentliga, kommersiella eller industriella tillämpningar eller tillämpningar i bostäder,

j) 

produkter som särskilt utformats uteslutande för forsknings- och utvecklingssyften och som endast görs tillgängliga för yrkesmässig verksamhet,

▾M37

k) 

piporglar.

▾B

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

1.

elektrisk och elektronisk utrustning eller EEE : utrustning som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt utrustning för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält, och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström,

2.

beroende : vid tillämpningen av punkt 1, i fråga om elektrisk och elektronisk utrustning, behovet av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av de avsedda funktionerna,

3.

storskaliga stationära industriverktyg : en storskalig grupp maskiner, utrustning och/eller komponenter, som fungerar tillsammans för en viss tillämpning, som installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats samt används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling,

4.

storskalig fast installation : storskalig kombination av flera slags apparater och, där så är tillämpligt, av andra utrustningar, som sätts samman och installeras av fackmän och som är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats och som nedmonteras av fackmän,

5.

kablar : samtliga kablar med en märkspänning under 250 volt som tjänar som anslutning eller förlängning för att förbinda elektrisk eller elektronisk utrustning till eluttaget eller för att ansluta två eller flera elektriska eller elektroniska utrustningar till varandra,

6.

tillverkare : varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en elektrisk eller elektronisk utrustning eller som låter konstruera eller tillverka en elektrisk eller elektronisk utrustning och marknadsför den i eget namn eller under eget varumärke,

7.

tillverkarens representant : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

8.

distributör : varje fysisk eller juridisk person i leverantörskedjan, andra än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden,

9.

importör : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och släpper ut elektrisk eller elektronisk utrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden,

10.

ekonomisk aktör : tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören,

11.

tillhandahållande på marknaden : varje leverans av en elektrisk eller elektronisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

12.

utsläppande på marknaden : tillhandahållande av en elektrisk eller elektronisk utrustning på unionsmarknaden för första gången,

13.

harmoniserad standard : en standard som på grundval av ett mandat av kommissionen i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (1) antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan som upptas i bilaga I till direktiv 98/34/EG,

14.

teknisk specifikation : ett dokument där det fastställs vilka tekniska krav som ska uppfyllas av en utrustning, process eller tjänst,

15.

CE-märkning : märkning genom vilken tillverkaren visar att produkten överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i harmoniserad unionslagstiftning om märkning,

16.

bedömning av överensstämmelse : process där det visas om kraven i detta direktiv rörande en elektrisk eller elektronisk utrustning är uppfyllda,

17.

marknadskontroll : den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av de offentliga myndigheterna för att säkerställa att elektriska och elektroniska utrustningar överensstämmer med de krav som fastställs i detta direktiv och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset,

18.

återkallelse : varje åtgärd för att en produkt som redan tillhandahållits slutanvändaren ska tas tillbaka,

19.

tillbakadragande : varje åtgärd för att förhindra att en produkt i leverantörskedjan tillhandahålls på marknaden,

20.

homogent material : antingen ett material med genomgående konstant sammansättning eller ett material som består av en kombination av material, som inte kan åtskiljas eller separeras i enskilda material, genom mekaniska åtgärder såsom isärskruvning, kapning, krossning och slipning,

21.

medicinteknisk produkt : en medicinteknisk produkt som avses i artikel 1.2 a i direktiv 93/42/EEG och som också är en elektrisk eller elektronisk utrustning,

22.

medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik : en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik som avses i artikel 1.2 b i direktiv 98/79/EG,

23.

aktiv medicinteknisk produkt för implantation : en medicinteknisk produkt för implantation som avses i artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (2),

24.

industriella övervaknings- och kontrollinstrument : övervaknings- och kontrollinstrument som utformats uteslutande för industriell eller professionell användning,

25.

tillgång på substitut : att substitutet kan tillverkas och distribueras inom en rimlig tidsperiod jämfört med den tid som krävs för att tillverka och distribuera de ämnen som förtecknas i bilaga II,

26.

substitutets tillförlitlighet : sannolikheten att en elektrisk eller elektronisk utrustning i vilken ett substitut används kommer att uppfylla en begärd funktion utan fel under föregivna förhållanden och under en föregiven tidsperiod,

27.

reservdel : separat del av en elektrisk eller elektronisk utrustning som kan ersätta en del i en elektrisk eller elektronisk utrustning; den elektriska eller elektroniska utrustningen kan inte fungera som avsett utan denna del av en elektrisk eller elektronisk utrustning; den elektriska eller elektroniska utrustningens funktionsduglighet kvarstår eller uppgraderas när delen ersätts av en reservdel,

▾M37

28.

mobil maskin som inte är avsedd att användas på väg och som uteslutande görs tillgänglig för yrkesmässig användning : maskin, med inbyggd källa för kraftgenerering eller med traktionsdrift med extern strömkälla, vars drift kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet, och som uteslutande görs tillgänglig för yrkesmässig användning.

▾B

Artikel 4

Förebyggande

1.  
Medlemsstaterna ska se till att elektriska och elektroniska utrustningar som släpps ut på marknaden, inklusive kablar och reservdelar för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet inte innehåller de ämnen som förtecknas i bilaga II.
2.  
I enlighet med detta direktiv ska det tillåtas högst en maximikoncentration i viktprocent för de homogena material som avses i bilaga II. Kommissionen ska, genom delegerade akter i enlighet med artikel 20 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 21 och 22, anta detaljerade föreskrifter för efterlevnaden av dessa maximikoncentrationer och därvid bland annat beakta ytbeläggningar.

▾M37

3.  
Punkt 1 ska tillämpas på medicintekniska produkter och på övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2014, på medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2016 och på industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2017 samt på all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som släpps ut på marknaden från och med den 22 juli 2019.

▾B

4.  

Punkt 1 ska inte tillämpas på kablar eller reservdelar, för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av följande:

a) 

Elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006.

b) 

Medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014.

c) 

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2016.

d) 

Övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014.

e) 

Industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2017.

▾M37

ea) 

All annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2019.

▾B

f) 

Elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattades av ett undantag och släpptes ut på marknaden innan undantaget upphörde att gälla, i den mån detta specifika undantag berörs.

▾M37

5.  

Förutsatt att återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan och kan underkastas granskning samt att konsumenten får veta att återanvändning av delar ägt rum, ska punkt 1 inte tillämpas på reservdelar som

a) 

återvunnits från elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2016,

b) 

återvunnits från medicintekniska produkter eller övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2024,

c) 

återvunnits från medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2016 och som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2026,

d) 

återvunnits från industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2017 och som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2027,

e) 

återvunnits från all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som har släppts ut på marknaden före den 22 juli 2019, och som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2029.

▾B

6.  
Punkt 1 ska inte tillämpas på de användningar som förtecknas i bilagorna III och IV.

Artikel 5

Anpassning av bilagorna till vetenskaplig och teknisk utveckling

1.  

I syfte att anpassa bilagorna III och IV till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, och för att uppnå de mål som anges i artikel 1, ska kommissionen genom enskilda delegerade akter i enlighet med artikel 20 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 21 och 22, anta följande åtgärder:

a) 

Införande av material och komponenter till elektrisk eller elektronisk utrustning för särskilda användningar i förteckningarna i bilagorna III och IV, förutsatt att detta införande inte försämrar miljö- och hälsoskyddet som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006 och när något av följande villkor är uppfyllt:

— 
Om det från vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är praktiskt möjligt att ta bort eller substituera dem genom en förändrad konstruktion eller genom material och komponenter som inte kräver sådana material eller ämnen som förtecknas i bilaga II.
— 
Substitutens tillförlitlighet är inte säkrad.
— 
Om de sammanlagda negativa miljö- eller hälsokonsekvenser eller konsekvenser för konsumentsäkerhet som orsakas av substitution med andra ämnen sannolikt kommer att vara större än de sammanlagda fördelar för miljö, hälsa och konsumentsäkerhet som en sådan substitution kan medföra.

I beslut om att föra in material och komponenter till elektrisk eller elektronisk utrustning i förteckningarna i bilagorna III och IV och om varaktigheten av eventuella undantag ska tillgången på substitut och de samhällsekonomiska konsekvenserna av substitution beaktas. Vid beslut om varaktigheten av eventuella undantag ska alla potentiellt negativa konsekvenser för innovation beaktas. Livscykeltänkande på de övergripande konsekvenserna av undantaget ska tillämpas när det är relevant.

b) 

Strykning av material och komponenter för elektrisk eller elektronisk utrustning från förteckningarna i bilagorna III och IV för vilken förutsättningarna i led a inte längre uppfylls.

2.  
Åtgärder som antagits i enlighet med punkt 1 a ska ha en giltighetstid på upp till fem år för kategorierna 1–7, 10 och 11 i bilaga I och en giltighetstid på upp till sju år för kategorierna 8 och 9 i bilaga I. Giltighetstiden ska avgöras i varje enskilt fall och får förnyas.

▾M37

För de undantag som finns förtecknade i bilaga III den 21 juli 2011 ska, om inte en kortare tidsfrist anges, den längsta giltighetstiden som kan förnyas, vara

a) 

för kategorierna 1–7 och 10 i bilaga I, fem år från och med den 21 juli 2011,

b) 

för kategorierna 8 och 9 i bilaga I, sju år från och med de tillämpliga datum som fastställs i artikel 4.3,

c) 

för kategori 11 i bilaga I, fem år från och med den 22 juli 2019.

▾B

För de undantag som förtecknats i bilaga IV den 21 juli 2011 ska den längsta giltighetstiden, som får förnyas, vara sju år från de relevanta datum som anges i artikel 4.3, om inte en kortare tidsfrist anges.

3.  
Ansökningar om beviljande, förnyelse eller tillbakadragande av ett undantag ska lämnas in till kommissionen i enlighet med bilaga V.
4.  

Kommissionen ska

a) 

skriftligen bekräfta att ansökan tagits emot inom 15 dagar från mottagandet. I bekräftelsen ska datumet för mottagandet av ansökan anges,

b) 

utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om ansökan samt ge dem tillgång till den och all kompletterande information som sökanden lämnat in,

▾M37

ba) 

inom en månad efter mottagandet av ansökan tillhandahålla sökanden, medlemsstaterna och Europaparlamentet en tidsplan för antagandet av sitt beslut om ansökan,

▾B

c) 

offentliggöra en sammanfattning av ansökan,

d) 

utvärdera ansökan och dess motivering.

5.  
En ansökan om förnyelse av ett undantag ska göras senast 18 månader innan undantaget upphör att gälla.

▸M37 ————— ◂ Det aktuella undantaget förblir giltigt fram till dess att kommissionen fattat ett beslut om ansökan om förnyelse.

6.  
Om en ansökan om förnyelse av ett undantag avslås eller ett undantag dras tillbaka, ska undantaget upphöra att gälla tidigast 12 månader och senast 18 månader efter det att beslutet fattats.
7.  
Innan bilagorna ändras ska kommissionen bland annat samråda med ekonomiska aktörer, återvinningsföretag, avfallsbehandlare, miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer samt offentliggöra kommentarerna.
8.  
Kommissionen ska anta ett harmoniserat format för ansökningar i enlighet med punkt 3 i den här artikeln samt omfattande riktlinjer för dessa ansökningar, med beaktande av situationen för de små och medelstora företagen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.2.

Artikel 6

Översyn och ändring av förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar i bilaga II

1.  
För att uppnå målen i artikel 1 och med beaktande av försiktighetsprincipen ska en översyn som bygger på en noggrann bedömning och en ändring av förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar i bilaga II övervägas av kommissionen före den 22 juli 2014, och därefter regelbundet på kommissionens eget initiativ eller efter det att en medlemsstat lagt fram ett förslag som innehåller den information som anges i punkt 2.

Översynen och ändringen av förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar i bilaga II ska vara förenlig med annan lagstiftning som rör kemikalier, särskilt förordning (EG) nr 1907/2006, och beakta bland annat bilagorna XIV och XVII till den förordningen. Vid översynen ska offentligt tillgänglig kunskap som erhållits vid tillämpningen av sådan lagstiftning användas.

Vid översyn och ändring av bilaga II ska kommissionen särskilt beakta om ett ämne, inbegripet ämnen av mycket ringa storlek eller mycket liten inre struktur eller ytstruktur, eller en grupp liknande ämnen,

a) 

skulle kunna ha negativ inverkan vid avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning, bland annat på möjligheterna att förbereda elektrisk och elektronisk utrustning för återanvändning eller att materialåtervinna avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning,

b) 

med hänsyn till dess användningsområden, skulle kunna ge upphov till okontrollerad eller diffus spridning i miljön av ämnet eller till farliga restprodukter eller omvandlings- eller nedbrytningsprodukter genom förberedelser inför återanvändning, återvinning eller annan behandling av material från avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning under nuvarande driftförhållanden,

c) 

skulle kunna leda till oacceptabel exponering av arbetstagare som medverkar vid insamling eller behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning,

d) 

skulle kunna ersättas av substitut eller alternativ teknik som har mindre negativ inverkan.

Under översynen ska kommissionen samråda med berörda parter, inbegripet ekonomiska aktörer, materialåtervinningsföretag, avfallsbehandlare, miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer.

2.  

Förslagen om översyn och ändring av förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar, eller en grupp liknande ämnen, i bilaga II ska innehålla åtminstone följande information:

a) 

Exakt och tydlig formulering av den förslagna begränsningen.

b) 

Referenser och vetenskapliga belägg för begränsningen.

c) 

Information om användningen av ämnet eller gruppen av liknande ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

d) 

Information om skadlig inverkan och exponering, särskilt under hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektrisk utrustning.

e) 

Information om möjliga substitut och andra alternativ, tillgången på och tillförlitligheten av dem.

f) 

Motivering till att en unionsövergripande begränsning ska betraktas som den lämpligaste åtgärden.

g) 

Samhällsekonomisk bedömning.

3.  
De åtgärder som avses i denna artikel ska antas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 20 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 21 och 22.

Artikel 7

Tillverkarnas skyldigheter

Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a) 

När tillverkarna släpper ut elektrisk och elektronisk utrustning på marknaden, säkerställer de att utrustningen har konstruerats och tillverkats i enlighet med kraven i artikel 4.

b) 

Tillverkarna utarbetar den erforderliga tekniska dokumentationen och utför eller låter utföra den interna tillverkningskontrollen enligt modul A i bilaga II till beslut nr 768/2008/EG.

c) 

Om det förfarande som avses i led b har visat att den elektriska eller elektroniska utrustningen uppfyller de tillämpliga kraven, upprättar tillverkarna en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringar CE-märkningen på den färdiga produkten. När annan tillämplig unionslagstiftning kräver tillämpning av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse som är minst lika strängt får uppfyllandet av kraven i artikel 4.1 i detta direktiv visas inom ramen för det förfarandet. En enda teknisk dokumentation får upprättas.

d) 

Tillverkarna kan uppvisa den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse under en period på tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden.

e) 

Tillverkarna säkerställer att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven. Det ska också tas hänsyn till ändringar i den elektriska eller elektroniska utrustningens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarderna eller de tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en elektrisk eller elektronisk utrustning.

f) 

Tillverkarna för register över elektrisk och elektronisk utrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av utrustning samt informerar distributörerna om detta.

g) 

Tillverkarna säkerställer att deras elektriska eller elektroniska utrustning är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av den elektriska eller elektroniska utrustningens storlek eller art, se till att den erforderliga informationen anbringas på förpackningen eller på ett medföljande dokument.

h) 

Tillverkarna anger namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på den elektriska eller elektroniska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med den elektriska eller elektroniska utrustningen. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. När annan tillämplig unionslagstiftning innehåller bestämmelser för anbringande av tillverkarens namn och adress som är minst lika stränga ska de bestämmelserna tillämpas.

i) 

Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en elektrisk eller elektronisk utrustning som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv vidtar omedelbart de korrigerande åtgärder som krävs för att få den elektriska eller elektroniska utrustningen att överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla utrustningen och underrättar omedelbart de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit den elektriska eller elektroniska utrustningen, och lämnar detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

j) 

Tillverkarna, på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet, tillhandahåller all information och dokumentation som behövs för att visa att den elektriska eller elektroniska utrustningen överensstämmer med detta direktiv, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten, och på begäran samarbetar med myndigheten om de åtgärder som vidtas för att se till att detta direktiv uppfylls av elektrisk eller elektronisk utrustning som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 8

Skyldigheter för tillverkarens representant

Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a) 

Tillverkarna har möjlighet att utse en representant genom skriftlig fullmakt. Skyldigheterna i enlighet med artikel 7 a och upprättandet av teknisk dokumentation får inte delegeras till tillverkarens representant.

b) 

Tillverkarens representant utför de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone

— 
kunna uppvisa EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för de nationella marknadskontrollmyndigheterna under en period på tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden,
— 
på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en elektrisk eller elektronisk utrustning överensstämmer med kraven i detta direktiv,
— 
på deras begäran samarbeta med de behöriga nationella myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att se till att detta direktiv uppfylls för den elektriska eller elektroniska utrustning som omfattas av fullmakten.

Artikel 9

Importörernas skyldigheter

Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a) 

Att importörerna endast släpper ut sådan elektrisk eller elektronisk utrustning på unionsmarknaden som överensstämmer med detta direktiv.

b) 

Att importörerna innan de släpper ut en elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden säkerställer att tillverkaren har utfört bedömningen om överensstämmelse, och de dessutom säkerställer att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att den elektriska eller elektroniska utrustningen är försedd med den CE-märkningen och åtföljs av erforderliga dokument ▸C1 samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 7 g och h. ◂

c) 

Att om en importör anser eller har skäl att tro att en elektrisk eller elektronisk utrustning inte överensstämmer med artikel 4, importören inte släpper ut den på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven och informerar tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

d) 

Att importörerna anger namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på den elektriska eller elektroniska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med den. När annan tillämplig unionslagstiftning innehåller bestämmelser för anbringande av importörens namn och adress som är minst lika stränga, ska de bestämmelserna tillämpas.

e) 

Att importörerna, för att se till att detta direktiv uppfylls, för register över elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven och produktåterkallanden av elektrisk och elektronisk utrustning samt informerar distributörerna om detta.

f) 

Att importörer som anser eller har skäl att tro att en elektrisk eller elektronisk utrustning som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv omedelbart vidtar de korrigerande åtgärder som krävs för att få den att överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla utrustningen och underrättar omedelbart de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit den elektriska eller elektroniska utrustningen, och lämnar detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

g) 

Att importörerna under en period på tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen släppts ut på marknaden kan uppvisa EU-försäkran om överensstämmelse för myndigheterna för marknadskontroll och säkerställer att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

h) 

Att importörerna på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ger den all information och dokumentation som behövs för att visa att en EEE överensstämmer med detta direktiv, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten, och på begäran samarbetar med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att se till att detta direktiv uppfylls av den elektriska eller elektroniska utrustning som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 10

Distributörernas skyldigheter

Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a) 

Att distributörerna, när de tillhandahåller en elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden, iakttar vederbörlig omsorg för att se till att de tillämpliga kraven uppfylls, särskilt genom att kontrollera att utrustningen är försedd med CE-märkning och åtföljs av erforderliga dokument på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där den elektriska eller elektroniska utrustningen tillhandahålls på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 7 g, 7 h och 9 d.

b) 

Att om en distributör anser eller har skäl att tro att en elektrisk eller elektronisk utrustning inte överensstämmer med artikel 4, distributören inte släpper ut den elektriska eller elektroniska utrustningen på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven och informerar såväl tillverkaren eller importören som marknadskontrollmyndigheterna om detta.

c) 

Att distributörer som anser eller har skäl att tro att en elektrisk eller elektronisk utrustning som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv vidtar de korrigerande åtgärder som krävs för att få den att överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla utrustningen och underrättar omedelbart de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit den elektriska eller elektroniska utrustningen, och lämnar detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

d) 

Att distributörerna på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ger myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att den elektrisk eller elektroniska utrustningen överensstämmer med detta direktiv, och att de samarbetar på begäran med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att se till att detta direktiv uppfylls av den elektriska eller elektroniska utrustning som de tillhandahållit på marknaden.

Artikel 11

De fall när importörer och distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkaren

Medlemsstaterna ska se till att en importör eller distributör anses vara tillverkare enligt detta direktiv och att denne har samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 7 när han släpper ut elektrisk och elektronisk utrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar den elektriska eller elektroniska utrustning som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

Artikel 12

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

Medlemsstaterna ska se till att de ekonomiska aktörerna på begäran och under en period på tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden identifierar följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna:

a) 

Alla ekonomiska aktörer som har levererat en elektrisk eller elektronisk utrustning till dem.

b) 

Alla ekonomiska aktörer som de har levererat en elektrisk eller elektronisk utrustning till.

Artikel 13

EU-försäkran om överensstämmelse

1.  
I EU-försäkran om överensstämmelse ska det uppges att det har visats att kraven i artikel 4 har uppfyllts.
2.  
EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen, innehålla de upplysningar som anges i bilaga VI och uppdateras. Den ska översättas till de språk som krävs av den medlemsstat på vars marknad produkten släpps ut eller görs tillgänglig.

När annan tillämplig unionslagstiftning kräver tillämpning av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse som är minst lika strängt får uppfyllandet av kraven i artikel 4.1 i detta direktiv visas inom ramen för det förfarandet. En enda teknisk dokumentation får upprättas.

3.  
När EU-försäkran om överensstämmelse upprättas ska tillverkaren ta ansvar för att den elektriska eller elektroniska utrustningen överensstämmer med kraven i detta direktiv.

Artikel 14

Allmänna principer för CE-märkning

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 15

Regler och villkor för anbringande av CE-märkning

1.  
CE-märkningen ska anbringas på den färdiga elektriska eller elektroniska utrustningen eller dess märkskylt så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av den elektriska eller elektroniska utrustningens art, ska märkningen anbringas på förpackningen och på de medföljande dokumenten.
2.  
CE-märkningen ska anbringas innan den elektriska eller elektroniska utrustningen släpps ut på marknaden.
3.  
Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och ska vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av CE-märkningen. Medlemsstaterna ska också fastställa sanktioner för överträdelser, vilka får inbegripa straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser. Dessa sanktioner ska stå i proportion till överträdelsen och ska effektivt avskräcka från otillbörlig användning.

Artikel 16

Presumtion om överensstämmelse

1.  
Om inte motsatsen kan bevisas ska medlemsstaterna förutsätta att elektrisk eller elektronisk utrustning som är CE-märkt uppfyller kraven i detta direktiv.
2.  
Material, komponenter och elektriska eller elektroniska utrustningar som har genomgått test och mätningar som visar att de uppfyller kraven i artikel 4, eller som har bedömts enligt harmoniserade standarder, vilkas referenser har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, ska antas uppfylla kraven i detta direktiv.

Artikel 17

Formell invändning mot en harmoniserad standard

1.  
När en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard inte helt uppfyller de krav som den omfattar och som fastställs i artikel 4, ska kommissionen eller den berörda medlemsstaten ta upp frågan i den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG och redovisa sina skäl för detta. Kommittén ska, efter att ha hört de relevanta europeiska standardiseringsorganen, yttra sig utan dröjsmål.
2.  
Mot bakgrund av kommitténs yttrande ska kommissionen besluta att offentliggöra, inte offentliggöra, offentliggöra med begränsningar, behålla, behålla med begränsningar eller dra tillbaka hänvisningarna till den berörda harmoniserade standarden i Europeiska unionens officiella tidning.
3.  
Kommissionen ska underrätta det berörda europeiska standardiseringsorganet om detta och vid behov begära en översyn av de berörda harmoniserade standarderna.

Artikel 18

Marknadskontroll av elektrisk eller elektronisk utrustning som förs in på unionsmarknaden

Medlemsstaterna ska utföra marknadskontroll i enlighet med artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 19

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 39 i direktiv 2008/98/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 20

Utövande av delegering

1.  
Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från den 21 juli 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenheter ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 21.
2.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
3.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 21 och 22.

Artikel 21

Återkallande av delegering

1.  
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.1 och 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
2.  
Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.
3.  
Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Invändning mot delegerade akter

1.  
Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.  
Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den period som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända, ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut.

3.  
Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten inom den period som avses i punkt 1 ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 23

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av nationella bestämmelser som antas till följd av detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 2 januari 2013, och de ska utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som påverkar dem.

Artikel 24

Översyn

1.  
Senast den 22 juli 2014 ska kommissionen undersöka behovet av att ändra detta direktivs tillämpningsområde med hänsyn till den elektriska och elektroniska utrustning som anges i artikel 2 och lägga fram en rapport om detta för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljt av ett lagstiftningsförslag gällande eventuella ytterligare undantag beträffande den elektriska och elektroniska utrustningen.
2.  
Senast den 22 juli 2021 ska kommissionen genomföra en allmän översyn av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljt av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 25

Införlivande

1.  
Medlemsstaterna ska senast den 2 januari 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 26

Upphävande

Direktiv 2002/95/EG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga VII del A ska upphöra att gälla den 3 januari 2013 utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter avseende tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpningen av direktivet som anges i bilaga VII del B.

Hänvisningar till de upphävda akterna ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 27

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 28

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA I

Följande kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av detta direktiv

1. Stora hushållsapparater.

2. Små hushållsapparater.

3. IT- och telekommunikationsutrustning.

4. Konsumentutrustning.

5. Belysningsutrustning.

6. Elektriska och elektroniska verktyg.

7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter.

8. Medicintekniska produkter.

9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument.

10. Automater.

11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

▾M29


BILAGA II

Ämnen som omfattas av begränsningar som avses i artikel 4.1 och maximikoncentrationer i viktprocent i homogena material

Bly (0,1 %)
Kvicksilver (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Sexvärt krom (0,1 %)
Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)
Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %)
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbensylftalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalat (DBP) (0,1 %)
Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %)

Begränsningen av DEHP, BBP, DBP och DIBP gäller för medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och övervaknings- och kontrollinstrument, inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument, från och med den 22 juli 2021.

Begränsningen av DEHP, BBP, DBP och DIBP ska inte gälla för kablar eller reservdelar för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2019, och av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och övervaknings- och kontrollinstrument, inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2021.

Begränsningen av DEHP, BBP och DBP ska inte gälla för leksaker som redan är föremål för begränsning av DEHP, BBP och DBP genom post 51 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

▾B


BILAGA III

Användningar som undantas från begränsningen i artikel 4.1

Undantag

Tillämpningsområde och tillämpningsdatum

1

Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrör, högst följande värden (per brännare):

 

1.a

För allmänna belysningsändamål < 30 W: 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3,5 mg får användas per brännare efter den 31 december 2011 och fram till den 31 december 2012; 2,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2012

1.b

För allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

1.c

För allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg

 

1.d

För allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg

 

1.e

För allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mm

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 7 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

1.f

För särskilda ändamål: 5 mg

 

▾M16

1.g

För allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd som är lika med eller över 20 000 h: 3,5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2017

▾B

2.a

Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per lampa):

 

2.a.1

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 4 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.a.2

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.a.3

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.a.4

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 28 mm (t.ex. T12): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2012. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2012

2.a.5

Trebandslysrör med lång livslängd (≥ 25 000 timmar): 8 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.b

Kvicksilver i andra lysrör, högst följande värden (per lampa):

 

2.b.1

Linjära halofosfatlampor med en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T10 och T12): 10 mg

Undantaget löper ut den 13 april 2012

2.b.2

Icke-linjära halofosfatlampor (alla diametrar): 15 mg

Undantaget löper ut den 13 april 2016

2.b.3

Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.b.4

Lampor för andra allmänna och särskilda belysningsändamål (t.ex. induktionslampor)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

3

Kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål, högst följande värden (per lampa):

 

3.a

Korta (≤ 500 mm)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

3.b

Medellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

3.c

Långa (> 1 500 mm)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 13 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

4.a

Kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor, högst följande värden (per lampa):

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

4.b

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60

 

4.b.I

P ≤ 155 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.b.II

155 W < P ≤ 405 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.b.III

P > 405 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.c

Kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):

 

4.c.I

P ≤ 155 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 25 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.c.II

155 W < P ≤ 405 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.c.III

P > 405 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.d

Kvicksilver i högtryckskvicksilverlampor (HPMV)

Undantaget löper ut den 13 april 2015

4.e

Kvicksilver i metallhalidlampor (MH)

 

4.f

Kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga

 

▾M26

4.g

Kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk, där kvicksilverhalten ska begränsas enligt följande:

a)  20 mg per elektrodpar + 0,3 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för utomhusbruk och inomhusbruk med en temperatur under 20 °C,

b)  15 mg per elektrodpar + 0,24 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för allt annat inomhusbruk.

Undantaget löper ut den 31 december 2018

▾B

5.a

Bly i glaset till katodstrålerör

 

5.b

Bly i glaset till lysrör, högst 0,2 viktprocent

 

▾M41

6.a

Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

6.a.I

Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning som innehåller högst 0,35 viktprocent bly och i satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,2 viktprocent bly.

Undantaget löper ut den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10.

▾M42

6.b

Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

6.b-I

Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent, förutsatt att det härrör från återvinning av blyhaltigt aluminiumskrot

Undantaget löper ut den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10

6.b-II

Bly som legeringselement i aluminium avsett för bearbetning, högst 0,4 viktprocent

Undantaget löper ut den 18 maj 2021 för kategorierna 1–7 och 10

▾M43

6.c

Kopparlegeringar, högst 4 viktprocent bly

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾M44

7.a

Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller minst 85 viktprocent bly)

Tillämpas på kategorierna 1–7 och 10 (utom de tillämpningar som omfattas av undantag 24 i denna bilaga) och löper ut den 21 juli 2021.

För andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument löper det ut den 21 juli 2021.

För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8 löper det ut den 21 juli 2023.

För industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11 löper det ut den 21 juli 2024.

▾B

7.b

Bly i lödmetall för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer

 

▾M38

7.c-I

Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris

Tillämpas på kategorierna 1–7 och 10 (utom de tillämpningar som omfattas av punkt 34) och löper ut den 21 juli 2021.

För andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument löper det ut den 21 juli 2021.

För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8 löper det ut den 21 juli 2023.

För industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11 löper det ut den 21 juli 2024.

▾M45

7 c-II

Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller mer

Gäller inte för användningar som omfattas av punkt 7c -I och 7 c-IV i denna bilaga.

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾B

7.c-III

Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC

Undantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013

▾M46

7 c-IV

Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material för kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾B

8.a

Kadmium och dess föreningar i termosäkringar (smältsäkringar) av engångstyp

Undantaget löper ut den 1 januari 2012 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2012

▾M47

8 b

Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11 och löper ut

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

8 b-I

Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter för användning i

— kretsbrytare,

— temperaturreglerdon,

— termiska motorskydd (med undantag för hermetiskt förseglade termiska motorskydd),

— strömställare för växelström, dimensionerade för

— 

— minst 6 A vid minst 250 V växelström, eller

— minst 12 A vid minst 125 V växelström,

— strömställare för likström, dimensionerade för minst 20 A vid minst 18 V likström, och

— strömställare för försörjningsfrekvens ≥ 200 Hz.

Tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 21 juli 2021.

▾M58

9

Sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat, högst 0,75 viktprocent i kyllösningen

Undantaget är tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11 och löper ut

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9, och för kategori 11.

9.a.I

Upp till 0,75 viktprocent sexvärt krom, använt som korrosionsskydd i kyllösningen för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat (inklusive minibarer) som är avsedda att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad ineffekt på < 75 W vid konstanta driftsförhållanden

Undantaget är tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 5 mars 2021.

9.a.II

Upp till 0,75 viktprocent sexvärt krom, använt som korrosionsskydd i kyllösningen för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat

— avsedda att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad ineffekt på ≥ 75 W vid konstanta driftsförhållanden,

— avsedda att drivas helt och hållet med icke-elektriska värmare.

Undantaget är tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 21 juli 2021.

▾M34

9.b

Bly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11; löper ut

— den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik,

— den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för kategori 11,

— den 21 juli 2021 för övriga underkategorier av kategorierna 8 och 9.

9.b.I

Bly i lagerskålar och bussningar till hermetiska skruvkompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel på 9 kW eller mindre, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning

Tillämpligt på kategori 1; löper ut den 21 juli 2019.

▾B

11.a

Bly i ”C-press”-kontaktsystem (press fit)

Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010

11.b

Bly i andra användningar än i ”C-press”-kontaktsystem (press fit)

Undantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013

12

Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler

Användningen tillåts i reservdelar till EEE som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010

▾M35

13.a

Bly i vitt glas för optiska ändamål

Tillämpligt på samtliga kategorier; löper ut

— den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik,

— den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för kategori 11,

— den 21 juli 2021 för övriga underkategorier.

▾M33

13.b

Kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11; löper ut

— den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik,

— den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för kategori 11,

— den 21 juli 2021 för övriga underkategorier av kategori 8 och 9.

13.b.I

Bly i jonfärgade optiska filterglastyper

Tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10; undantaget löper ut den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10.

13.b.II

Kadmium i färgskiftande optiska filterglastyper. med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 39 i denna bilaga

13.b.III

Kadmium och bly i glasyr som används för reflektansstandarder

▾B

14

Bly i lödmetall med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor- stacken, med en blyhalt över 80 viktprocent, men under 85 viktprocent

Undantaget löpte ut den 1 januari 2011 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2011

▾M48

15

Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11 och löper ut

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

15 a

Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar, där minst ett av följande kriterier är uppfyllt:

— En halvledartekniknod på minst 90 nm.

— En enda skiva på minst 300 mm2 någon av halvledartekniknoderna.

— Staplade skivpaket (stacked die packages) på minst 300 mm2, eller kiselmellanlägg på minst 300 mm2.

Tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 21 juli 2021.

▾B

16

Bly i rörlampor med silikatbelagda rör

Undantaget löper ut den 1 september 2013

17

Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi

 

18.a

Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) som används i speciallampor som används för ljuskopiering, reprografi, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller lysämnen såsom SMS ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7:Pb)

Undantaget löpte ut den 1 januari 2011

▾M53

18 b

Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi2O5:Pb).

Löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9, och för kategori 11.

18 b-I

Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används i medicinteknisk ljusterapiutrustning och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi2O5:Pb).

Tillämpligt på kategorierna 5 och 8, med undantag för tillämpningar som omfattas av post 34 i bilaga IV, och löper ut den 21 juli 2021.

▾B

19

Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudlegering och med PbSn-Hg som tillsatslegering i mycket kompakta energisparlampor (ESL)

Undantaget löper ut den 1 juni 2011

20

Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD)

Undantaget löper ut den 1 juni 2011

▾M49

21

Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas och kalksodasilikatglas

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11 och löper ut

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

21 a

Kadmium i färgtryckt glas för att tillhandahålla filterfunktioner, för användning som beståndsdel i belysningsapplikationer som installerats i bildskärmar och kontrollpaneler för elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillämpas på kategorierna 1–7 och 10 (utom de tillämpningar som omfattas av punkterna 21 b eller 39 i denna bilaga) och löper ut den 21 juli 2021.

21 b

Kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas och kalksodasilikatglas

Tillämpas på kategorierna 1–7 och 10 (utom de tillämpningar som omfattas av punkterna 21 a eller 39 i denna bilaga) och löper ut den 21 juli 2021.

21 c

Bly i bläck för applicering av emalj på andra glas än borosilikatglas.

Tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 21 juli 2021.

▾B

23

Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm och mindre bendelning

Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010

▾M39

24

Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾B

25

Blyoxid i SED-skärmar, särskilt i fritta i försegling (”seal frit” och ”frit ring”)

 

26

Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ”Blacklight blue” (BLB)

Undantaget löper ut den 1 juni 2011

27

Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre)

Undantaget löpte ut den 24 september 2010

▾M50

29

Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG ()

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾B

30

Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 110 dB (A) eller mer

 

31

Bly i lödmetall i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning)

 

▾M51

32

Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾B

33

Bly i lödmetall för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 μm eller mindre i krafttransformatorer

 

▾M40

34

Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar

Tillämpas på alla kategorier, och löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾B

36

Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller mer än 30 mg per skärm

Undantaget löpte ut den 1 juli 2010

▾M52

37

Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas

Undantaget löper ut

— den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.

▾B

38

Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid

 

▾M36

39.a

Kadmiumselenid i nanokristallina kvantprickar av halvledarmaterial för transformering av displaybelysning (< 0,2 μg Cd per mm2 displayyta).

▸C2 Undantaget upphör att gälla för alla kategorier den 31 oktober 2019 ◂

▾M2

40

Kadmium i fotoresistorer för analoga optokopplare i professionell audioutrustning

Undantaget löper ut den 31 december 2013

▾M60

41

Bly i lödmetall och ytbeläggningar för elektriska och elektroniska komponenters anslutningar och ytbeläggningar för mönsterkort som används i tändningsmoduler och andra elektriska och elektroniska system för kontroll av förbränningsmotorer, vilka av tekniska skäl måste monteras direkt på eller i handhållna förbränningsmotorers vevhus eller cylinder (klasserna SH:1, SH:2 och SH:3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG (2)).

Undantaget är tillämpligt på alla kategorier, och löper ut

— den 31 mars 2022 för kategorierna 1–7, 10 och 11,

— den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

— den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

— och den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9.

▾M54

42

Bly i lager och bussningar i förbränningsmotorer som drivs med dieselbränsle eller gasformigt bränsle, i utrustning avsedd för yrkesmässig användning utanför vägnätet,

— med en total slagvolym på ≥ 15 liter,

— eller

— med en total slagvolym på < 15 liter och när motorn har utformats för att arbeta i användningar där tiden mellan startsignal och full belastning måste vara mindre än tio sekunder, eller regelbundet underhåll vanligtvis sker i en svår eller smutsig utomhusmiljö, som gruvdrift, byggarbete och jordbruk.

Tillämpligt på kategori 11, utom för användningar som omfattas av post 6 c i denna bilaga.

Undantaget löper ut den 21 juli 2024.

▾M55

43

Bis(2-etylhexyl)ftalat i gummikomponenter i motorsystem som är utformade för användning i utrustning som inte är avsedd enbart för konsumentbruk, förutsatt att inget mjukgjort material kommer i kontakt med människors slemhinnor eller i långvarig kontakt med människors hud och att koncentrationen av bis(2-etylhexyl)ftalat inte överstiger

(a)  30 viktprocent av gummit för

(i)  packningsbeläggningar,

(ii)  packningar av massivt gummi eller

(iii)  gummikomponenter som ingår i sammansatta enheter av minst tre komponenter som använder elektrisk, mekanisk eller hydraulisk energi för att utföra arbete och som är fästa på motorn.

(b)  10 viktprocent av gummit för komponenter som innehåller gummi och som inte avses i punkt a.

Vid tillämpningen av denna post avses med ”långvarig kontakt med människors hud” kontinuerlig kontakt med en varaktighet på mer än 10 minuter eller intermittent kontakt under en 30-minutersperiod, per dag.

Tillämpligt på kategori 11 och löper ut den 21 juli 2024.

▾M56

44

Bly i lödmetall för sensorer, styrdon och motorstyrenheter i förbränningsmotorer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 (4), som är monterade i utrustning som används vid fasta positioner under drift och som är utformad för yrkesmässiga användare, men som även används av icke-yrkesmässiga användare

Tillämpligt på kategori 11 och löper ut den 21 juli 2024.

▾M62

45

Blydiazid, blystyfnat, blypikramat, orangemönja (blytetraoxid), blydioxid i elektriska och elektroniska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk och bariumkromat i pyrotekniska fördröjningssatser med lång brinntid i elektriska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk

Tillämpligt på kategori 11 och löper ut den 20 april 2026.

▾B

(1)   

EGT L 326, 29.12.1969, s. 36.

▸M22 (2)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EGT L 59, 27.2.1998, s. 1).

 ◂
▸M50 (3)   

Rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas (EGT L 326, 29.12.1969, s. 36).

 ◂
▸M56 (4)   

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 53).

 ◂

BILAGA IV

Användning som undantas från den begränsning i artikel 4.1 som gäller särskilt för medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument

Utrustning som utnyttjar eller detekterar joniserande strålning

1. Bly, kadmium och kvicksilver i detektorer för joniserande strålning.

2. Blylager i röntgenrör.

3. Bly i enheter som förstärker elektromagnetisk strålning: mikrokanalplatta och kapillärplatta.

4. Bly i glasfritta i röntgenrör och bildförstärkare och bly i bindemedel av glasfritta för montering av gaslasrar och för vakuumrör som konverterar elektromagnetisk strålning till elektroner.

5. Bly i avskärmning mot joniserande strålning.

6. Bly i röntgentestföremål.

7. Röntgendiffraktionskristaller i blystearat.

8. Radioaktiv kadmiumisotopkälla för bärbara röntgenfluorescensspektrometrar.

Sensorer, detektorer och elektroder

1a. Bly och kadmium i jonselektiva elektroder inklusive glas på pH-elektroder.

1b. Blyanoder i elektrokemiska syresensorer.

1c. Bly, kadmium och kvicksilver i detektorer för infrarött ljus.

1d. Kvicksilver i referenselektroder: Kvicksilverklorid med låg kloridhalt, kvicksilversulfat och kvicksilveroxid.

Övrigt

9. Kadmium i helium-kadmium-lasrar.

10. Bly och kadmium i lampor för atomabsorptionsspektrometri.

11. Bly i legeringar som en supraledare och värmeledare vid MRT.

▾M11

12. Bly och kadmium i metallbindningar som skapar supraledande magnetiska kretsar i MRT-detektorer, SQUID-detektorer, NMR-detektorer (kärnmagnetisk resonans) eller FTMS-detektorer (Fourier Transform Mass Spectrometer). Undantaget löper ut den 30 juni 2021.

▾B

13. Bly i motvikter.

14. Bly i monokristallina piezoelektriska material för ultraljudssensorer.

15. Bly i lödpunkter som bindemedel för ultraljudssensorer.

16. Kvicksilver i kapacitans- och förlustmätningskretsar med mycket hög noggrannhet och i högfrekventa RF-switchar och reläer i övervaknings- och kontrollinstrument som inte överskrider 20 mg kvicksilver per switch eller relä.

17. Bly i lödpunkter i bärbara defibrillatorer.

18. Bly i lödpunkter i högpresterande moduler för infrarödavbildning för detektion i området 8–14 μm.

19. Bly i bildskärmar med flytande kristaller på kisel (LCoS).

20. Kadmium i röntgenmätningsfilter.

▾M4

21. Kadmium i fosforbeläggningar i bildförstärkare för röntgenbilder till och med den 31 december 2019 och i reservdelar till röntgensystem som släppts ut på EU-marknaden före den 1 januari 2020.

▾M5

22. Blyacetatmarkör för användning i stereotaktiska huvudramar för användning med CT och MRT samt i positioneringssystem för gammastrål- och partikelterapiutrustning. Undantaget löper ut den 30 juni 2021.

▾M3

23. Bly som legeringsämne för lager och slitytor i medicinsk utrustning som utsätts för joniserande strålning. Undantaget löper ut den 30 juni 2021.

▾M6

24. Bly som möjliggör vakuumtäta anslutningar mellan aluminium och stål i bildförstärkare för röntgenbilder. Undantaget löper ut den 31 december 2019.

▾M8

25. Bly i ytbeläggningar i anslutningssystem som kräver icke-magnetiska anslutningsdon som används varaktigt vid temperaturer under – 20 °C under normala drifts- och lagringsförhållanden. Undantaget löper ut den 30 juni 2021.

▾M31

26. Bly i följande tillämpningar som används varaktigt vid temperaturer under – 20 °C under normala drifts- och lagringsförhållanden:

a) 

lödmetall på mönsterkort,

b) 

beläggningar på elektriska och elektroniska komponenter och beläggningar på mönsterkort,

c) 

lödmetall för anslutande ledningar och kablar,

d) 

lödpunkter som förbinder omvandlare och sensorer.

Bly i lödmetall i elektriska anslutningar till temperaturmätarsensorer i anordningar avsedda att periodvis användas vid temperaturer under – 150 °C.

Dessa undantag löper ut den 30 juni 2021.

▾M9

27. Bly i

— 
lödmetall,
— 
beläggning på anslutningar i elektriska och elektroniska komponenter och kretskort,
— 
anslutningar för elektriska ledningar, avskärmningar och kapslade kontaktdon,

som används i

a) 

magnetiska fält inom en sfär med 1 m radie runt magnetens isocenter i medicinsk MRT-utrustning, inklusive patientmonitorer utformade för att användas inom detta område, eller

b) 

magnetiska fält inom 1 m avstånd från ytterytorna på cyklotronmagneter, magneter för stråltransport och kontroll av strålriktning för partikelterapi.

Undantaget löper ut den 30 juni 2020.

▾M10

28. Bly i lödmetall för montering av digitala arraydetektorer av kadmiumtellurid och kadmiumzinktellurid på kretskort. Undantaget löper ut den 31 december 2017.

▾M12

29. Bly i legeringar, som en supraledare eller värmeledare, använt i kryokylares kylhuvuden och/eller i kryokylda kylsonder och/eller i kryokylda system för ekvipotentialförbindning, i medicintekniska produkter (kategori 8) och/eller i industriella övervaknings- och kontrollinstrument. Undantaget löper ut den 30 juni 2021.

▾M13

30. Sexvärt krom i alkalispridare som används vid tillverkning av fotokatoder i bildförstärkare för röntgenbilder till och med den 31 december 2019, och i reservdelar till röntgensystem som släpps ut på EU-marknaden före den 1 januari 2020.

▾M30 —————

▾M30

31a. Bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, eller elektronmikroskop och deras tillbehör, förutsatt att återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan som kan underkastas granskning, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts.

a) 

Undantaget löper ut den 21 juli 2021 för användning i medicintekniska produkter andra än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

b) 

Undantaget löper ut den 21 juli 2023 för användning i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

c) 

Undantaget löper ut den 21 juli 2024 för användning i elektronmikroskop och deras tillbehör.

▾M14

32. Bly i lödfogar på kretskort i detektorer och enheter för datafångst för PET-kameror som är inbyggda i utrustning för magnetisk resonanstomografi. Undantaget löper ut den 31 december 2019.

▾M15

33. Bly i lödfogar på monterade kretskort som används i andra mobila medicintekniska produkter i klasserna IIa och IIb enligt direktiv 93/42/EEG än bärbara hjärtstartare. Undantaget löper ut den 30 juni 2016 för klass IIa och den 31 december 2020 för klass IIb.

▾M18

34. Bly som aktivator i lysämnen i urladdningslampor som används för extrakorporeala fotofereslampor som innehåller BSP (BaSi2O5:Pb)-fosfor. Undantaget löper ut den 22 juli 2021.

▾M25

35. Kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017

Undantaget löper ut den 21 juli 2024.

▾M24

36. Bly använt i andra system än ”C-press”-kontaktsystem (press fit) för industriella övervaknings- och kontrollinstrument.

Undantaget löper ut den 31 december 2020. Får användas efter detta datum i reservdelar till industriella övervaknings- och kontrollinstrument som har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2021.

▾M57

37. Bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga när minst ett av följande villkor är tillämpligt:

a) 

Breda mätningar där ledningsförmågans intervall täcker mer än en storleksordning (t.ex. ett intervall mellan 0,1 mS/m och 5 mS/m) i laboratorietillämpningar för mätning av okända koncentrationer.

b) 

Mätningar av lösningar där det krävs en mätnoggrannhet på +/– 1 % av provintervallet och en hög korrosionsbeständighet hos elektroden för något av följande:

i) 

sura lösningar med pH < 1,

ii) 

alkaliska lösningar med pH > 13,

iii) 

korrosionslösningar som innehåller halogengas.

c) 

Mätningar av ledningsförmåga på över 100 mS/m som måste genomföras med bärbara instrument.

Undantaget löper ut den 31 december 2025.

▾M21

38. Bly i lödmetall för anslutning av staplade skivelement (stacked die elements) för stora ytor som har mer än 500 förbindelser per anslutning som används i röntgendetektorer i datortomografi- och röntgensystem.

Undantaget löper ut den 31 december 2019. Får användas efter det datumet i reservdelar för datortomografi- och röntgensystem som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2020.

▾M20

39. Bly i mikrokanalplattor som används i utrustning där minst en av följande egenskaper är uppfyllda:

a) 

en kompakt storlek av detektorn för elektroner eller joner, där utrymmet för detektorn är begränsat till högst 3 mm/mikrokanalplatta (detektortjocklek + utrymme för installation av mikrokanalplatta), högst 6 mm sammanlagt, och en alternativ konstruktion som ger mer utrymme för detektorn är vetenskapligt och tekniskt ogenomförbart.

b) 

en tvådimensionell rumslig upplösning för att upptäcka elektroner eller joner, om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

i) 

en svarstid kortare än 25 ns

ii) 

ett provdetekteringsområde större än 149 mm2

iii) 

en multiplikationsfaktor större än 1,3 × 103

c) 

en svarstid kortare än 5 ns för att upptäcka elektroner eller joner.

d) 

ett provdetekteringsområde större än 314 mm2 för att upptäcka elektroner eller joner.

e) 

en multiplikationsfaktor större än 4,0 × 107.

Undantaget upphör att gälla följande tidsfrister:

a) 

den 21 juli 2021 för medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument,

b) 

den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik,

c) 

och den 21 juli 2024 för industriella produkter och övervaknings- och kontrollinstrument.

▾M19

40. Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC i industriella övervaknings- och kontrollinstrument.

Undantaget löper ut den 31 december 2020 Får användas efter detta datum i reservdelar till industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2021.

▾M61

41. Bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) som utgör grundmaterialet i amperometriska, potentiometriska och konduktometriska elektrokemiska sensorer som används i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik för analys av blod och andra kroppsvätskor och gaser i kroppen.

Undantaget löper ut den 31 mars 2022.

▾M28

42. Kvicksilver i elektriska roterande kontaktdon i system för intravaskulär ultraljudsavbildning som klarar högfrekventa driftslägen (> 50 MHz).

▾M63

Undantaget löper ut den 30 juni 2026.

▾M32

43. Kadmiumanoder i Herschceller för syresensorer som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument där känslighet under 10 miljondelar krävs.

Detta undantag löper ut den 15 juli 2023.

▾M59

44. Kadmium i strålningståliga videokamerarör avsedda för kameror som har en centerupplösning på mer än 450 TV-rader och som används i miljöer med exponering för joniserande strålning på över 100 Gy/h och med en total dos på mer än 100 kGy.

Tillämpligt på kategori 9. Undantaget löper ut den 31 mars 2027.

▾M66

45. Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i jonselektiva elektroder som används i vårdanalys av joniska ämnen i mänskliga kroppsvätskor och/eller i dialysvätskor.

Undantaget löper ut den 21 juli 2028.

▾M65

46. Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i plastkomponenter i detektorspolar för magnetisk resonanstomografi (MRI).

Undantaget löper ut den 1 januari 2024.

▾M64

47. Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och deras tillbehör, förutsatt att återanvändningen sker i kontrollerbara slutna kretslopp företag emellan, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts.

Undantaget löper ut den 21 juli 2028.

▾B


BILAGA V

Ansökningar om beviljande, förnyelse eller tillbakadragande av undantag enligt artikel 5

Ansökningar om undantag, förnyelse eller, i tillämpliga delar, tillbakadragande av undantag får lämnas in av en tillverkare, tillverkarens representant eller vilken som helst annan ekonomisk aktör i leveranskedjan och ska innehålla åtminstone följande:

a) 

Den sökandes namn, adress och kontaktuppgifter.

b) 

Information om materialet eller komponenten och de specifika användningarna av ämnet i det material eller den komponent som ansökan om undantag, eller tillbakadragande av det, avser samt dess särdrag.

c) 

En kontrollerbar och understödd motivering till undantaget, eller tillbakadragande av det, på de villkor som fastställs i artikel 5.

d) 

En analys av möjliga alternativa ämnen, material eller konstruktioner sett till hela livscykeln, inbegripet, i förekommande fall, information om oberoende forskning, fackgranskade studier och sökandens utvecklingsverksamhet och en analys av tillgången till sådana alternativ.

e) 

Information om möjlig förberedande hantering inför återvinning, eller materialåtervinning från avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning, och om bestämmelser om lämplig behandling av avfall enligt bilaga II till direktiv 2002/96/EG.

f) 

Annan relevant information.

g) 

Föreslagna åtgärder för att utveckla, begära utveckling av och/eller använda möjliga alternativ, bland annat en tidsplan för de åtgärder som sökanden föreslår.

h) 

I förekommande fall, angivande av de uppgifter som ska betraktas som immaterialrättsligt skyddade, tillsammans med en kontrollerbar motivering.

i) 

Vid ansökan om ett undantag, förslag till en exakt och tydlig formulering för undantaget.

j) 

En sammanfattning av ansökan.


BILAGA VI

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Nr … (entydig identifikation av den elektriska eller elektroniska utrustningen):

2. Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant:

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens (eller installatörens) eget ansvar:

4. Föremål för försäkran (identifiera den elektriska eller elektroniska utrustningen så att den kan spåras; vid behov kan ett foto bifogas):

5. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (*1)

6. I tillämpliga fall: Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

7. Ytterligare information:

Undertecknat för: …

(ort och datum):

(namn, befattning) (namnteckning):


BILAGA VII

DEL A

Upphävt direktiv och dess ändringar

(som det hänvisas till i artikel 26)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG

(EUT L 37, 13.2.2003, s. 19)

Kommissionens beslut 2005/618/EG

(EUT L 214, 19.8.2005, s. 65)

Kommissionens beslut 2005/717/EG

(EUT L 271, 15.10.2005, s. 48)

Kommissionens beslut 2005/747/EG

(EUT L 280, 25.10.2005, s. 18)

Kommissionens beslut 2006/310/EG

(EUT L 115, 28.4.2006, s. 38)

Kommissionens beslut 2006/690/EG

(EUT L 283, 14.10.2006, s. 47)

Kommissionens beslut 2006/691/EG

(EUT L 283, 14.10.2006, s. 48)

Kommissionens beslut 2006/692/EG

(EUT L 283, 14.10.2006, s. 50)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/35/EG

(EUT L 81, 20.3.2008, s. 67)

Kommissionens beslut 2008/385/EG

(EUT L 136, 24.5.2008, s. 9)

Kommissionens beslut 2009/428/EG

(EUT L 139, 5.6.2009, s. 32)

Kommissionens beslut 2009/443/EG

(EUT L 148, 11.6.2009, s. 27)

Kommissionens beslut 2010/122/EU

(EUT L 49, 26.2.2010, s. 32)

Kommissionens beslut 2010/571/EU

(EUT L 251, 25.9.2010, s. 28)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 26)

Direktiv

Sista dag för införlivande

2002/95/EG

12 augusti 2004

2008/35/EG


BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Direktiv 2002/95/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1, 2.2, bilaga I

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.3

Artikel 2.4, inledningen

Artikel 2.4

Artikel 3 a

Artikel 3.1, 3.2

Artikel 3 b

Artikel 3.6–3.28

Artikel 4.1

Artikel 4.1, bilaga II

Artikel 4.3–4.4

Artikel 4.2

Artikel 4.6

Artikel 4.3

Artikel 5.1, inledningen

Artikel 5.1, inledningen

Artikel 5.1 a

Artikel 4.2

Artikel 5.1 b

Artikel 5.1 a första och tredje strecksatserna

Artikel 5.1 a andra strecksatsen

Artikel 5.1 a sista stycket

Artikel 5.1 c

Artikel 5.1 b

Artikel 5.2

Artikel 5.3–5.6

Artikel 5.2

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 6

Artikel 6

Artiklarna 7–18

Artikel 7

Artiklarna 19–22

Artikel 8

Artikel 23

Artikel 9

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 10

Artikel 27

Artikel 11

Artikel 28

Bilagorna I–II

Bilagan, punkterna 1–39

Bilaga III, punkterna 1–39

Bilagorna IV, V, VI–VIII


(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(2) EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.

(*1) EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.