Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0309.pdf

25.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/128


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/309

av den 24 februari 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/583 för att vid beräkningen av Daimler AG:s och Daimler AG-poolens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp ta hänsyn till vissa koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer

[delgivet med nr C(2022) 965]

(Endast de engelska, franska, iriska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (1), särskilt artikel 7.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I sin dom i mål T-359/19 (2) ogiltigförklarade tribunalen kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 (3) avseende beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och angivna koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer för kalenderåret 2017 för tillverkaren Daimler AG och Daimler AG-poolen i kolumnerna D och I i tabell 1 respektive 2 i bilaga I till det beslutet. Det är därför lämpligt att justera de värden som anges i det beslutet.

(2)

De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer och som certifierats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 (4), inrapporterade av medlemsstaterna och kontrollerade av Daimler AG och Daimler AG-poolen, bör beaktas vid beräkningen av dessa enheters genomsnittliga specifika utsläpp under kalenderåret 2017.

(3)

De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer som anges i genomförandebeslut (EU) 2019/583 bör därför ökas med 0,292 g CO2/km för Daimler AG och för Daimler AG-poolen.

(4)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp som fastställs för Daimler AG och Daimler AG-poolen i genomförandebeslut (EU) 2019/583 har räknats om med hänsyn till att koldioxidminskningarna som tillskrivs miljöinnovationer har ökat. Det är därför nödvändigt att ändra de berörda posterna.

(5)

Genomförandebeslut (EU) 2019/583 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/583

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/583 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabell 1 ska posten för Daimler AG ersättas med följande:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tillverkarens namn

Pooler och undantag

Antal registreringar

Genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp (100 %)

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Justerat avstånd till mål

Genomsnittlig vikt

Koldioxidminskningar från miljöinnovationer

Genomsnittliga koldioxidutsläpp (100 %)

”DAIMLER AG

P2

959 295

126,380

139,684

–13,304

–13,306

1 604,30

0,379

126,759 ”.

2.

I tabell 2 ska posten för Daimler AG ersättas med följande:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Poolens namn

Pool

Antal registreringar

Genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp (100 %)

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Justerat avstånd till mål

Genomsnittlig vikt

Koldioxidminskningar från miljöinnovationer

Genomsnittliga koldioxidutsläpp (100 %)

”DAIMLER AG

P2

961 406

126,632

139,690

–13,058

–13,061

1 604,44

0,379

127,011 ”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till följande enskilda tillverkare och pooler som bildats i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2019/631:

1.

Adidor Voitures SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Frankrike

2.

ALFA Romeo SpA.

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italien

3.

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG

Alpenstraße 35 - 37

86807 Buchloe

Tyskland

4.

Société des Automobiles Alpine SAS

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

5.

Aston Martin Lagonda Ltd

Representerad i EU av

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH

Unterschweinstiege 2–14

60549 Frankfurt am Main

Tyskland

6.

Audi AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

7.

Audi Hungaria Motor KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

8.

Automobiles Citroen

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Frankrike

9.

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Frankrike

10.

AVTOVAZ JSC

Representerad i EU av

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prag 3

Tjeckien

11.

Bee Bee Automotive

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

Frankrike

12.

Bentley Motors Ltd

Zeppelinstrasse 1

85399 Hallbergmoos (München)

Tyskland

13.

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Frankrike

14.

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

15.

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

16.

Bugatti Automobiles SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

17.

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Representerad i EU av

BYD Europe B.V.

’s-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Nederländerna

18.

Caterham Cars Ltd

2 Kennet Road Dartford

DA1 4QN Dartford

Förenade kungariket

19.

Chevrolet Italia SpA.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Tyskland

20.

FCA US LLC

Representerad i EU av

Fiat Chrysler Automobiles

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italien

21.

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

22.

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

23.

Daimler AG

Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

24.

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Nederländerna

25.

Dr Motor Company Srl

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d’Isernia

Italien

26.

Ferrari SpA.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italien

27.

FCA Italy SpA.

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italien

28.

Ford India Private Ltd

Representerad i EU av

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

29.

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

30.

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

31.

General Motors Holdings LLC

Representerad i EU av

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Nederländerna

32.

GM Korea Company

Representerad i EU av

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim

Tyskland

33.

Great Wall Motor Company Ltd

Representerad i EU av

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Tyskland

34.

Honda Automobile (China) Co., Ltd

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

35.

Honda Motor Co., Ltd

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

36.

Honda Turkiye A.S.

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

37.

Honda of the UK Manufacturing Ltd

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

38.

Hyundai Motor Company

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

39.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

40.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

41.

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

42.

Hyundai Motor India Ltd

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

43.

Jaguar Land Rover Ltd

Representerad i EU av

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre

Three Airport Avenue

Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Irland

44.

KIA Corporation

Representerad i EU av

Kia Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Tyskland

45.

KIA Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Tyskland

46.

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Ängelholm

Sverige

47.

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Österrike

48.

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

Tyskland

49.

Automobili Lamborghini SpA.

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

Italien

50.

Lotus Cars Ltd

Representerad i EU av

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

417 55 Göteborg

Sverige

51.

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

52.

Mahindra & Mahindra Ltd

Representerad i EU av

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Rom)

Italien

53.

MAN Truck & Bus AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

54.

Maruti Suzuki India Ltd

Representerad i EU av

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

55.

Maserati SpA.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italien

56.

Mazda Motor Corporation

Representerad i EU av

Mazda Motor Europe GmbH

European R & D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Taunus

Tyskland

57.

McLaren Automotive Ltd

Chertsey Road

Woking

GU21 4YH Surrey

Förenade kungariket

58.

Mercedes-AMG GmbH

Representerad i EU av

Daimler AG

Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

59.

MG Motor UK Ltd

Representerad i EU av

SAIC Motor Europe B.V.

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 Amstelveen

Nederländerna

60.

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Represented in the Union By:

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

61.

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

62.

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh

Representerad i EU av

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

63.

Morgan Technologies Ltd

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Förenade kungariket

64.

Nissan International SA

Representerad i EU av

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bryssel

Belgien

65.

Noble Automotive Ltd

24a Centurion Way

Meridian Business Park

Leicester LE19 1WH

Förenade kungariket

66.

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim

Tyskland

67.

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim

Tyskland

68.

Pagani Automobili SpA.

Via dell’ Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Italien

69.

Perodua UK Limited

Dorney House

46 - 48a High Street

Buckinghamshire

SL1 7JP

Förenade kungariket

70.

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint Christol-Les-Alès

Frankrike

71.

Dr Ing hc F Porsche AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

72.

PSA Automobiles SA

2–10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

Frankrike

73.

Quattro GmbH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

74.

Radical Motorsport Ltd

24 Ivatt Way Business Park

Westwood

Peterborough

PE3 7PG

Förenade kungariket

75.

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

76.

Renault Trucks

99 Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Frankrike

77.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

78.

Seat SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

79.

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Frankrike

80.

Skoda Auto AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

81.

SsangYong Motor Company

Representerad i EU av

Ssangyong European Parts Center

IABC 5253–5254

4814RD, Breda

Nederländerna

82.

Subaru Cooperation

Representerad i EU av

SUBARU EUROPE NV/S.A

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgien

83.

Suzuki Motor Corporation

Representerad i EU av

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungern

84.

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd

Representerad i EU av

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungern

85.

Tecno Meccanica Imola SpA

Representerad i EU av

Artega GmbH

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Tyskland

86.

Tesla Motors Ltd

Representerad i EU av

Tesla Motors Netherlands B.V.

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Nederländerna

87.

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bryssel

Belgien

88.

Volkswagen AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

89.

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Sverige

90.

Pool för: BMW Group

Petuelring 130

80788 Munich

Tyskland

91.

Pool för: Daimler AG

Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

92.

Pool för: FCA Italy SpA.

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Turin

Italien

93.

Pool för: Ford-Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

94.

Pool för: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Tyskland

95.

Pool för: Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

96.

Pool för: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Tyskland

97.

Pool för: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Tyskland

98.

Pool för: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

99.

Pool för: Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Frankrike

100.

Pool för: Suzuki

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

101.

Pool för: Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre

Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate

Shannon

Co. Clare

V14 YH92

Irland

102.

VW Group PC

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  EUT C 452, 8.11.2021, s. 21.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 av den 3 april 2019 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2017 och för vissa tillverkare som tillhör Volkswagen-poolen för kalenderåren 2014, 2015 och 2016 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 100, 11.4.2019, s. 66).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 av den 30 januari 2015 om godkännande av Robert Bosch GmbH högeffektiva växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 26, 31.1.2015, s. 31).