Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0324.pdf

28.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/324

av den 24 februari 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/973 för att vid beräkningen av Daimler AG:s och Daimler AG-poolens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp ta hänsyn till vissa koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer

[delgivet med nr C(2022) 690]

(Endast de engelska, estniska, franska, iriska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (1), särskilt artikel 7.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I sin dom i mål T-359/19 (2) ogiltigförklarade tribunalen kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 (3) avseende beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och angivna koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer för kalenderåret 2017 för tillverkaren Daimler AG och Daimler AG-poolen.

(2)

Eftersom de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och koldioxidminskningarna som tillskrivs miljöinnovationer och som specificeras i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/973 (4) beräknades på samma sätt som i genomförandebeslut (EU) 2019/583 är det lämpligt att ändra de värden som anges i det beslutet.

(3)

De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer och som certifierats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 (5), inrapporterade av medlemsstaterna och kontrollerade av Daimler AG och Daimler AG-poolen, bör beaktas vid beräkningen av dessa enheters genomsnittliga specifika utsläpp under kalenderåret 2019.

(4)

De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer och som anges i genomförandebeslut (EU) 2021/973 bör därför ökas med 0,102 g CO2/km för Daimler AG och 0,101 g CO2/km för Daimler AG-poolen.

(5)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och avstånd till mål som fastställs för Daimler AG och Daimler AG-poolen i genomförandebeslut (EU) 2021/973 har räknats om med hänsyn till att de koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer har ökat. Det är därför nödvändigt att ändra de berörda posterna.

(6)

Genomförandebeslut (EU) 2021/973 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/973

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2021/973 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabell 1 ska posten för Daimler AG ersättas med följande:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tillverkarens namn

Pooler och undan-tag

Antal regi-strering-ar

Genom-snittlig vikt

Genom-snittliga speci-fika kol-dioxid-utsläpp

Speci-fikt ut-släpps-mål

Avstånd till mål

Kol-dioxid-min-skningar från miljö-inno-vationer

Korri-ge-rings-faktor

Fel-mar-ginal

”DAIMLER AG

P2

979 292

1 589,41

135,985

139,576

-3,593

0,753

1

0,002 ”.

2.

I tabell 2 ska posten för Daimler AG ersättas med följande:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Poolens namn

Pool

Antal registreringar

Genom-snittlig vikt

Genom-snittliga speci-fika kol-dioxid-utsläpp

Speci-fikt ut-släpps-mål

Avstånd till mål

Kol-dioxid-minsk-ningar från miljö-inno-vationer

Korri-ger-ings-faktor

Fel-margi-nal

”DAIMLER AG

P2

985 163

1 591,60

136,648

139,676

-3,030

0,748

1

0,002 ”.

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till följande enskilda tillverkare och pooler som bildats i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2019/631:

1.

ADAM OPEL GMBH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim

Tyskland

2.

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Frankrike

3.

ALFA ROMEO SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Turin

Italien

4.

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padua

Italien

5.

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

Tyskland

6.

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

Italien

7.

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED

Representerad i EU av

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH,

Unterschweinstiege 2–14

60549 Frankfurt am Main

Tyskland

8.

AUDI AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

9.

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

10.

AUDI SPORT GMBH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

11.

AUTOMOBILE DACIA SA

1 Avenue du Golf

78280 Guyancourt Cedex

Frankrike

12.

AUTOMOBILES CITROEN

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Frankrike

13.

AUTOMOBILES PEUGEOT

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Frankrike

14.

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

Italien

15.

AVTOVAZ JSC

Representerad i EU av

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prag 3

Tjeckien

16.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

17.

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

Tyskland

18.

BENTLEY MOTORS LTD

Pyms Lane

CW1 3PL

Crewe Cheshire

Förenade kungariket

19.

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Frankrike

20.

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

21.

BMW Pool

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

22.

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

23.

CATERHAM CARS LIMITED

2 Kennet Road

DA1 4QN Dartford

Förenade kungariket

24.

CNG-TECHNIK GMBH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

25.

DAIMLER AG

Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

26.

DAIMLER Pool (M1)

Representerad i EU av

DAIMLER AG

Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

27.

DAIMLER Pool (N1)

Representerad i EU av

DAIMLER AG

Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

28.

DFSK MOTOR CO LTD

Representerad i EU av

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI)

Italien

29.

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Nederländerna

30.

DR AUTOMOBILES SRL

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d’Isernia

Italien

31.

DR ING HCF PORSCHE AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

32.

DR MOTOR COMPANY SRL

S S 85 Venafrana km 37500

86070 Macchia d’Isernia

Italien

33.

E-GO MOBILE AG

AG Campus-Boulevard 30 D

52074 Aachen

Tyskland

34.

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi,18

43040 Varano de’ Melegari (PR)

Italien

35.

FCA ITALY SPA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Turin

Italien

36.

FCA TESLA Pool

Representerad i EU av

FCA Italy SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Turin

Italien

37.

FCA US LLC

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Turin

Italien

38.

FIAT GROUP Pool (N1)

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Turin

Italien

39.

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italien

40.

FERRARI SPA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italien

41.

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

42.

FORD MOTOR COMPANY

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

43.

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

44.

FORD-WERKE GMBH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

45.

FORD Pool (M1)

Representerad i EU av

Ford-Werke Gmbh

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

46.

FORD Pool (N1)

Representerad i EU av

Ford-Werke Gmbh

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

47.

FUSO

Representerad i EU av

Daimler AG, Building 120, Mercedesstrasse 120

70546

Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

48.

GAZ

Poe 2

60502 Lähte Tartumaa

Estonia

49.

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Nederländerna

50.

GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

Italien

51.

GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

Frankrike

52.

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Great Wall Motor Europe Technical Center

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Tyskland

53.

GUMPERT AIWAYSAUTOMOBILE GMBH

Carl-Hahn-Straße 5

85053 Ingolstadt

Tyskland

54.

HONDA MOTOR CO LTD

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

55.

HONDA Pool

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

56.

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

57.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

58.

HYUNDAI Pool (M1)

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

59.

HYUNDAI Pool (N1)

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

60.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

61.

HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

62.

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

63.

ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgien

64.

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Turin

Italien

65.

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Representerad i EU av

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre,

Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Irland

66.

KIA Pool (M1)

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

Tyskland

67.

KIA Pool (N1)

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

Tyskland

68.

KIA MOTORS CORPORATION

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

Tyskland

69.

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

Tyskland

70.

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

Valhall Park

262 74 Ängelholm

Sverige

71.

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Österrike

72.

LADA AUTOMOBILE GMBH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

Tyskland

73.

LIGIER GROUP

Route d’Hauterive 105

3200 Abrest

Frankrike

74.

LONDON EV COMPANY

Representerad i EU av

China-Euro Vehicle Technology (CEVT), Theres Svenssons Gata 7

417 55 Göteborg

Sverige

75.

LOTUS CARS LIMITED

Representerad i EU av

China-Euro Vehicle Technology (CEVT), Theres Svenssons Gata 7

417 55 Göteborg

Sverige

76.

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

77.

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia (Rom)

Italien

78.

MAN TRUCK & BUS AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

79.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

80.

MASERATI SpA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italien

81.

MAZDA MOTOR CORPORATION

European R & D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

Tyskland

82.

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

Chertsey Road Woking

GU21 4YH Surrey

Förenade kungariket

83.

MERCEDES-AMG GMBH

Representerad i EU av

Daimler AG, Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

84.

MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

Tyskland

85.

MG MOTOR UK LIMITED

Representerad i EU av

SAIC Motor Europe B.V.

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 Amstelveen

Nederländerna

86.

MG SAIC Pool

Representerad i EU av

SAIC MOTOR CORPORATION

Dyapason Building, rue Robert Stumper 4

L-2557 Luxembourg - Cloche d`Or

Luxemburg

87.

MITSUBISHI MOTORS Pool (M1)

Representerad i EU av

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

88.

MITSUBISHI MOTORS Pool (N1)

Representerad i EU av

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

89.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Representerad i EU av

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

90.

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

Representerad i EU av

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

91.

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Pickersleigh Road Malvern Link

WR14 2LL Worcestershire

Förenade kungariket

92.

NISSAN INTERNATIONAL SA

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts 40

1040 Bryssel

Belgien

93.

OPEL AUTOMOBILE GMBH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim

Tyskland

94.

PAGANI AUTOMOBILI SpA

Via dell’ Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

Italien

95.

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

Italien

96.

GROUPE PSA Pool (N1)

Route de Gisy

78943 Velizy-Villacoublay Cedex

Frankrike

97.

PSA AUTOMOBILES SA

2–10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

Frankrike

98.

PSA OPEL Pool (M1)

Route de Gisy

78943 Guyancourt Cedex

Frankrike

99.

RENAULT Pool (M1)

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

100.

RENAULT Pool (N1)

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

101.

RENAULT SAS

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

102.

RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint Priest Cedex

Frankrike

103.

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

104.

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

Italien

105.

SAIC MOTOR CORPORATION

Dyapason Building, rue Robert Stumper 4

L2557 Luxembourg Luxembourg -Cloche d`Or

Luxemburg

106.

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

Dyapason Building, rue Robert Stumper 4

L2557 Luxembourg Luxembourg -Cloche d`Or

Luxemburg

107.

SEAT SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

108.

SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Frankrike

109.

SKODA AUTO AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

110.

SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

1 Avenue du Golf

78280 Guyancourt Cedex

Frankrike

111.

SSANGYONG MOTOR COMPANY

SsangYong Motor Europe Office c/o Business center

Otto-Volger-Straße 15

65843 Sulzbach

Tyskland

112.

STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

Tyskland

113.

SUBARU CORPORATION

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgien

114.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

115.

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

116.

SUZUKI Pool

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

117.

TATA JAGUAR LAND ROVER Pool

Representerad i EU av

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre,

Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Irland

118.

TECNO MECCANICA IMOLA SpA

Representerad i EU av

Artega GmbH, Artegastraße 1

33129 Delbrück

Tyskland

119.

TESLA MOTORS LTD

Representerad i EU av

Tesla Motors Netherlands B.V.,

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Nederländerna

120.

TOYOTA MAZDA Pool

Representerad i EU av

Toyota Motor Europe Nv Sa

Avenue du Bourget 60

1140 Bryssel

Belgien

121.

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bryssel

Belgien

122.

UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

Ryssland

123.

VOLKSWAGEN AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

124.

VOLKSWAGEN Pool (M1)

Representerad i EU av

VW GROUP PC

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

125.

VOLKSWAGEN Pool (N1)

Representerad i EU av

VOLKSWAGEN GROUP LCV

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

126.

VOLVO CAR CORPORATION

Regulatory Affairs Environment (Dep 58832)

PV3A1, PVE Reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

Sverige

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  EUT C 452, 8.11.2021, s. 21.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 av den 3 april 2019 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2017 och för vissa tillverkare som tillhör Volkswagen-poolen för kalenderåren 2014, 2015 och 2016 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 100, 11.4.2019, s. 66).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/973 av den 1 juni 2021 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar och lätta nyttofordon för kalenderåret 2019 och, för tillverkaren av personbilar Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG och Volkswagen-poolen, för kalenderåren 2014–2018 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (EUT L 215, 17.6.2021, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 av den 30 januari 2015 om godkännande av Robert Bosch GmbH högeffektiva växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 26, 31.1.2015, s. 31).