Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0344.pdf

1.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/344

av den 24 februari 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1035 för att vid beräkningen av Daimler AG:s och Daimler AG-poolens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp ta hänsyn till vissa koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer

[delgivet med nr C(2022) 964]

(Endast de engelska, franska, iriska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (1), särskilt artikel 7.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I sin dom i mål T-359/19 (2) ogiltigförklarade tribunalen kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 (3) avseende beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och angivna koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer för kalenderåret 2017 för tillverkaren Daimler AG och Daimler AG-poolen.

(2)

Eftersom de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och koldioxidminskningarna som tillskrivs miljöinnovationer och som specificeras i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1035 (4) beräknades på samma sätt som i genomförandebeslut (EU) 2019/583 är det lämpligt att ändra de värden som anges i det beslutet.

(3)

De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer och som certifierats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 (5), inrapporterade av medlemsstaterna och kontrollerade av Daimler AG och Daimler AG-poolen, bör beaktas vid beräkningen av dessa enheters genomsnittliga specifika utsläpp under kalenderåret 2018.

(4)

De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer och som anges i genomförandebeslut (EU) 2020/1035 bör därför ökas med 0,429 g CO2/km för Daimler AG och 0,428 g CO2/km för Daimler AG-poolen.

(5)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och avstånd till mål som fastställs för Daimler AG och Daimler AG-poolen i genomförandebeslut (EU) 2020/1035 har räknats om med hänsyn till att de koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer har ökat. Det är därför nödvändigt att ändra de berörda posterna.

(6)

Genomförandebeslut (EU) 2020/1035 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1035

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2020/1035 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabell 1 ska posten för Daimler AG ersättas med följande:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tillverkarens namn

Pooler och undantag

Antal registreringar

Genomsnittlig vikt

Genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Koldioxidminskningar från miljöinnovationer

Korrigeringsfaktor

Felmarginal

”DAIMLER AG

P2

929 187

1 601,16

132,947

139,540

-6,594

0,781

1,000

0,001 ”.

2.

I tabell 2 ska posten för Daimler AG ersättas med följande:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Poolens namn

Pool

Antal registreringar

Genomsnittlig vikt

Genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Koldioxidminskningar från miljöinnovationer

Korrigeringsfaktor

Felmarginal

”DAIMLER AG

P2

932 569

1 601,53

133,380

139,557

-6,178

0,779

1,000

0,001 ”.

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till följande enskilda tillverkare och pooler som bildats i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2019/631:

1.

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Frankrike

 

 

2.

ALFA ROMEO SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Turin

Italien

 

 

3.

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padua

Italien

 

 

4.

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG

Alpenstraße 35-37

86807 Buchloe

Tyskland

 

 

5.

Société des Automobiles Alpine SAS

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

 

 

6.

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

Italien

 

 

7.

Aston Martin Lagonda Ltd

Representerad i EU av

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH

Unterschweinstiege 2–14

60549 Frankfurt am Main

Tyskland

 

 

8.

Audi AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

9.

Audi Hungaria Motor KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

10.

Audi Sport GMBH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

11.

Automobiles Citroen

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Frankrike

 

 

12.

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Frankrike

 

 

13.

AVTOVAZ JSC

Representerad i EU av

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prag 3

Tjeckien

 

 

14.

Bee Bee Automotive

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

Frankrike

 

 

15.

Bentley Motors Ltd

Zeppelinstrasse 1

85399 Hallbergmoos (München)

Tyskland

 

 

16.

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Frankrike

 

 

17.

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

 

 

18.

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

 

 

19.

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

Tyskland

 

 

20.

Bugatti Automobiles SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

21.

Caterham Cars Ltd

2 Kennet Road Dartford

DA1 4QN Dartford

Förenade kungariket

 

 

22.

Chevrolet Italia SpA.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Tyskland

 

 

23.

FCA US LLC

Representerad i EU av

Fiat Chrysler Automobiles

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italien

 

 

24.

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

 

 

25.

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

 

 

26.

DAIHATSU MOTOR CO LTD

Representerad i EU av

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Bryssel

Belgien

 

 

27.

Daimler AG

Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

 

 

28.

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi,18

43040 Varano de’ Melegari (PR)

Italien

 

 

29.

DFSK MOTOR CO LTD

Representerad i EU av

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI)

Italien

 

 

30.

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Nederländerna

 

 

31.

Dr Motor Company Srl

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d’Isernia

Italien

 

 

32.

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italien

 

 

33.

Ferrari SpA.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italien

 

 

34.

FCA Italy SpA.

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italien

 

 

35.

Ford India Private Ltd

Representerad i EU av

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

 

 

36.

Ford Motor Company of Australia Limited

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Tyskland

 

 

37.

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

 

 

38.

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Tyskland

 

 

39.

General Motors Holdings LLC

Representerad i EU av

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Nederländerna

 

 

40.

GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

Italien

 

 

41.

GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

Frankrike

 

 

42.

Great Wall Motor Company Ltd

Representerad i EU av

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Tyskland

 

 

43.

Honda Automobile (China) Co., Ltd

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

 

 

44.

Honda Automobile Thailand Co., Ltd

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

 

 

45.

Honda Motor Co., Ltd

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

 

 

46.

Honda Turkiye A.S.

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

 

 

47.

Honda of the UK Manufacturing Ltd

Representerad i EU av

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgien

 

 

48.

Hyundai Motor Company

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

 

 

49.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Representerad i EU av

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

 

 

50.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

 

 

51.

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Tyskland

 

 

52.

ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgien

 

 

53.

ITALDESIGN GIUGIARO SpA

via A.Grandi 25

10024 Moncalieri (TO)

Italien

 

 

54.

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Turin

Italien

 

 

55.

Jaguar Land Rover Ltd

Representerad i EU av

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre

Three Airport Avenue

Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Irland

 

 

56.

KIA Corporation

Representerad i EU av

Kia Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Tyskland

 

 

57.

KIA Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Tyskland

 

 

58.

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Ängelholm

Sverige

 

 

59.

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Österrike

 

 

60.

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

Tyskland

 

 

61.

Automobili Lamborghini SpA.

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

Italien

 

 

62.

LONDON EV COMPANY

Representerad i EU av

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

417 55 Göteborg

Sverige

 

 

63.

Lotus Cars Ltd

Representerad i EU av

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

417 55 Göteborg

Sverige

 

 

64.

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

 

 

65.

Mahindra & Mahindra Ltd

Representerad i EU av

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Rom)

Italien

 

 

66.

MAN Truck & Bus AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

67.

Maruti Suzuki India Ltd

Representerad i EU av

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungern

 

 

68.

Maserati SpA.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italien

 

 

69.

Mazda Motor Corporation

Representerad i EU av

Mazda Motor Europe GmbH

European R & D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Taunus

Tyskland

 

 

70.

McLaren Automotive Ltd

Chertsey Road

Woking

GU21 4YH Surrey

Förenade kungariket

 

 

71.

Mercedes-AMG GmbH

Representerad i EU av

Daimler AG

Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

 

 

72.

MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

Tyskland

 

 

73.

MG Motor UK Ltd

Representerad i EU av

SAIC Motor Europe B.V.

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 Amstelveen

Nederländerna

 

 

74.

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

Representerad i EU av

Daimler AG, Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertüerkheim

Tyskland

 

 

75.

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Representerad i EU av

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

 

 

76.

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

 

 

77.

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh

Representerad i EU av

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nederländerna

 

 

78.

Morgan Technologies Ltd

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Förenade kungariket

 

 

79.

Nissan International SA

Representerad i EU av

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bryssel

Belgien

 

 

80.

Noble Automotive Ltd

24a Centurion Way

Meridian Business Park

Leicester LE19 1WH

Förenade kungariket

 

 

81.

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim

Tyskland

 

 

82.

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim

Tyskland

 

 

83.

Pagani Automobili SpA.

Via dell’ Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Italien

 

 

84.

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint Christol-Les-Alès

Frankrike

 

 

85.

PIAGGIO & C SpA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

Italien

 

 

86.

Dr Ing hc F Porsche AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

87.

PSA Automobiles SA

2–10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

Frankrike

 

 

88.

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Frankrike

 

 

89.

Renault Trucks

99 Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Frankrike

 

 

90.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd

Petuelring 130

80788 München

Tyskland

 

 

91.

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

Italien

 

 

92.

SAIC MOTOR CORPORATION

Dyapason Building, rue Robert Stumper 4

L-2557 Luxembourg, Luxembourg - Cloche d`Or

Luxemburg

 

 

93.

Seat SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

94.

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Frankrike

 

 

95.

Skoda Auto AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

96.

SsangYong Motor Company

Representerad i EU av

Ssangyong European Parts Center

IABC 5253–5254

4814RD, Breda

Nederländerna

 

 

97.

STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

Tyskland

 

 

98.

Subaru Cooperation

Representerad i EU av

SUBARU EUROPE NV/S.A

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgien

 

 

99.

Suzuki Motor Corporation

Representerad i EU av

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungern

 

 

100.

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd

Representerad i EU av

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungern

 

 

101.

Tecno Meccanica Imola SpA

Representerad i EU av

Artega GmbH

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Tyskland

 

 

102.

Tesla Motors Ltd

Representerad i EU av

Tesla Motors Netherlands B.V.

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Nederländerna

 

 

103.

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bryssel

Belgien

 

 

104.

UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

Ryssland

 

 

105.

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

Frankrike

 

 

106.

Volkswagen AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Tyskland

 

 

107.

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Sverige

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  EUT C 452, 8.11.2021, s. 21.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 av den 3 april 2019 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2017 och för vissa tillverkare som tillhör Volkswagen-poolen för kalenderåren 2014, 2015 och 2016 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 100, 11.4.2019, s. 66).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1035 av den 3 juni 2020 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar och lätta nyttofordon för kalenderåret 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (EUT L 227, 16.7.2020, s. 37).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 av den 30 januari 2015 om godkännande av Robert Bosch GmbH högeffektiva växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 26, 31.1.2015, s. 31).