Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005XC0120(04).pdf

20.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/1


Lista över organ och offentliga myndigheter som utövar den kontroll som avses i artikel 15 i förordning (EEG) 2092/91

(Text av betydelse för EES)

(2005/C 16/01)

Genom artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, krävs att medlemsstaterna upprättar ett kontrollsystem som skall skötas av en eller flera utsedda kontrollmyndigheter eller godkända privata kontrollorgan.

I enlighet med bestämmelsen i artikel 15 sista stycket i förordning (EEG) nr 2092/91 innefattar detta meddelande en lista, på grundval av uppgifter från medlemsstaterna uppdaterade i 2003, över de system som upprättats och används i varje medlemsstat och de organ eller myndigheter som godkänts för kontroll.

I spalten ”kommentarer” anges de system som används i alla medlemsstater på följande sätt:

A

:

System för godkända privata kontrollorgan.

B

:

System för en eller flera utsedda offentliga kontrollmyndigheter.

C

:

System för en utsedd offentlig kontrollmyndighet och godkända privata kontrollorgan.

Från och med januari 1998 skall godkända kontrollorgan inom Europeiska unionen uppfylla de krav som fastställs i villkoren för standard EN 45011 (artikel 9.10 i förordning nr 2092/91).

Listan upptar även godkända kontrollorgan och -myndigheter i de EES-stater som inte är medlemmar i EEG.

ÖSTERRIKE OCH TYSKLAND

I Österrike och Tyskland godkänns organen på delstatsnivå och har sin verksamhet begränsad till vissa särskilda delstater. För dessa länder visar spalten ”kommentarer” för varje organ de delstater där det har godkänts, följt där så är tillämpligt, av de andra delstater där detta organ kan utföra kontrollverksamhet.

Följande koder har använts för de olika delstaterna:

Österrike

Kärnten

K

Niederösterreich

N

Oberösterreich

O

Salzburg

S

Steiermark

ST

Tyrolen

T

Wien

W

Burgenland

B

Vorarlberg

V

Tyskland

Baden-Württemberg

BW

Bayern

BY

Berlin

BE

Brandenburg

BB

Bremen

HB

Hamburg

HH

Hessen

HE

Mecklenburg-Vorpommern

MV

Niedersachsen

NI

Nordrhein-Westfalen

NW

Rheinland-Pfalz

RP

Saarland

SL

Sachsen

SN

Sachsen-Anhalt

ST

Schleswig-Holstein

SH

Thüringen

TH

SPANIEN

I Spanien utövar de autonoma regionerna för närvarande sin kontrollverksamhet genom dels offentliga kontrollmyndigheter, dels privata kontrollorgan som utsetts eller fått tillstånd av respektive behörig myndighet. I kolumnen ”kommentarer” anges den autonoma region där myndigheten eller det privata kontrollorganet kan utöva sin kontrollverksamhet.

Följande koder har använts för de olika regionerna:

Andalusien

AN

Aragonien

AR

Asturien

AS

Balearerna

BA

Kanarieöarna

CA

Kantabrien

CN

Kastilien-La Mancha

CM

Kastilien-León

CL

Katalonien

CT

Extremadura

EX

Galicien

GA

Rioja

RI

Madrid

MA

Murcia

MU

Navarra

NA

Baskien

VAS

Valencia

VA

Medlemsstater och koder

Kontrollmyndighet eller Kontrollorgan

Kommentarer

ÖSTERRIKE

 

System A

AT-N-01-BIO

Gesellschaft zur Kontrolle der Echtheit biologischer Produkte GmbH

Austria Bio Garantie, ABG

Königsbrunnerstrasse 8

A-2202 Enzersfeld

Tel.: +43 2262 67 22 12

Fax: +43 22 62 67 41 43

E-mail: nw@aabg.at

Internet: www.abg.at

N, B, K, O, S, ST, T, V, W

AT-0-01-BIO

BIOS — Biokontrollservice Österreich

Feyregg 39

A-4552 Wartberg

Tel.: +43 7587 7178

Fax:+43 7587 7178-11

E-mail: office@bios-kontrolle.at

Internet: www.bios-kontrolle.at

O, B, K, N, S, ST, T, V, W

AT-O-02-BIO

LACON

Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel GmbH

Arnreit 13

A - 4122 Arnreit

Tel.: +43 72 82 77 11

Fax: +43 72 82 77 11-4

O, B, K, N, S, ST, T, V, W

AT-O-04-BIO

GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH

Prinzenstraße 4

D-37073 Göttingen

Tel.: +49 551 58657

Fax: +49 551 58774

O, B, K, S, ST, T

AT-S-01-BIO

Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GmbH (SLK)

Maria-Cebotari-Strasse 3

A- 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 649 483

Fax: +43 662 649 483 19

S, B, K, N, O, ST, T, V, W

AT-T-01-BIO

BIKO, Verband KontrollserviceTirol

Brixnerstasse 1

A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 5929-337

Fax: +43 512 5929-212

T, K, O, V

AT-W-01-BIO

Lebensmittelversuchsanstalt

Blaasstrasse 29

A-1190 Wien

Tel.: +43 1 368 85 55-0

Fax: +43 1 368 85 55-20

W, B, K, N, O, S, ST, T, V

AT-W-02-BIO

SGS Austria Controll - Co. GmbH

Johannesgasse 14

A-1015 Wien

Tel.: +43 1 512 25 67-0

Fax: +43 1 512 25 67-9

W, B, K, N, O, S, ST, T, V

BELGIEN

 

System A

BE-01

ECOCERT Belgium sprl/bvba

Av. de l'Escrime 85 Schermlaan

B-1150 Bruxelles - Brussel

Tel.: +32 (0) 81 60 03 77

Fax: +32 (0) 81 60 03 13

E-mail: info@ecocert.be

Internet: www.ecocert.be

 

BE-02

INTEGRA bvba/sprl, afdeling BLIK

Statiestraat 164 A

B-2600 BERCHEM

Tel.: +32 (0)3 287 37 50

Fax: +32 (0)3 287 37 51

E-mail: info@blik.be

Internet: www.blik.be

 

CYPERN

 

System A

CY-BIO-001

LACON institute for inspection and certification in agriculture and food processing limited

Panayias Chryselousis 6

2059 Strovolos

Cyprus

Tel.: +35722499640

Fax: +35722499643

E-mail: marintk@cytanet.com.cy

 

TJECKIEN

 

System B

CZ-KEZ

KEZ o.p.s. (Kontrola ekologického zemedelství, obecne prospesná spolecnost, Inspection of Organic farming, public-serving organisation Inspection of Organic farming, public-serving organisation)

Podebradova 909

537 01, Chrudim

Internet: www.kez.cz

 

DANMARK

 

System B

DK-Ø-50

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel.: +45 45 26 36 00

Fax: +45 45 26 36 19

E-mail: pdir@pdir.dk

 

DK-Ø-1

Fødevareregion Nordjylland

Sofiendalsvej 90

DK-9200 Aalborg SV.

Tel.: +45 9878 1000

Fax: +45 9878 1001

E-mail: nordjylland@fvst.dk

 

DK-Ø-2

Fødevareregion Viborg

Klostermarken 10

DK-8800 Viborg

Tel.: +45 8728 1400

Fax: +45 8728 1401

E-mail:viborg@fvst.dk

 

DK-Ø-3

Fødevareregion Herning

Rosenholmsvej 15, Tjørring

DK-7400 Herning

Tel.: +45 9929 1800

Fax: +45 9929 1801

E-mail: herning@fvst.dk

 

DK-Ø-4

Fødevareregion Århus

Sønderskovvej 5

DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 7322

Fax: +45 8743 7323

E-mail: aarhus@fvst.dk

 

DK-Ø-5

Fødevareregion Vejle

Tysklandsvej 7

DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7943 2200

Fax: +457943 2201

E-mail: vejle@fvst.dk

 

DK-Ø-6

Fødevareregion Esbjerg

Høgevej 25

DK-6705 Esbjerg Ø.

Tel.: +45 7916 1200

Fax: +45 7916 1201

E-mail: esbjerg@fvst.dk

 

DK-Ø-7

Fødevareregion Sønderjylland

Ole Rømersvej 30

DK-6100 Haderslev

Tel.: +45 7353 1600

Fax: +45 7353 1601

E-mail: soenderjylland@fvst.dk

 

DK-Ø-8

Fødevareregion Fyn

Lille Tornbjerg Vej 24 B

DK-5220 Odense SØ.

Tel.: +45 66621 2800

Fax: +45 6661 2801

E-mail: fyn@fvst.dk

 

DK-Ø-9

Fødevareregion Ringsted

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Tel.: +45 5768 2000

Fax: +45 5768 2001

E-mail: ringsted@fvst.dk

 

DK-Ø-10

Fødevareregion København & Nordøstsjælland

Fjeldhammervej 15

DK-2610 Rødovre

Tel.: +45 4452 3000

Fax: +45 4452 3001

E-mail: kbh-noes@fvst.dk

 

DK-Ø-11

Fødevareregion København & Nordøstsjælland

Flæsketorvet 75

DK-1711 København V.

Tel.: +45 3385 2400

Fax: +45 3385 2401

E-mail: kbh-noes@fvst.dk

 

ESTLAND

 

System B

 

Ministry of Agriculture

39/41 Lai St

15056 Tallinn

Estonia

E-mail: pm@agri.ee

 

EE-VTA

Veterinary and Food Board

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Estonia

Tel.: +372 605 1710

Fax: +372 621 1441

Internet: http://www.vet.agri.ee

VFB är kontrollmyndighet med ansvar för importtillstånd och förberedelse

EE-TTI

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2, Saku 75501,

Harju county,

Tel.: +372 6 712 602,

Fax: +372 6 712 604

E-mail: plant@plant.agri.ee

Internet: http://www.plant.agri.ee

PPI är kontrollmyndighet med ansvar för produktion

EE-TKI

Health Protection Inspectorate

Paldiski mnt. 81

10617 Tallinn

Tel.: +372 6943500

Fax: +372 6943501

E-mail: kesk@tervisekaitse.ee

Internet: http://www.tervisekaitse.ee

HPI är kontrollmyndighet med ansvar för catering och detaljhandel

FINLAND

 

System B

FI-A-001

Kasvintuotannon tarkastuskeskus/STO

Uudenman työvoima- ja elinkeinokeskus

P.O. Box 111

FIN- 32201 Loimaa

Tel.: +358-2-76 05 61

Fax: +358-2-76 05 62 14

E-mail: WebmasterKTTK@kttk.fi

Internet: www.kttk.fi

 

FI-A-002

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-003

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-004

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-005

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-006

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-007

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-008

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-009

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-010

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-011

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-012

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-013

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-014

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-A-015

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus

Se ovan

 

FI-B

Elintarvikevirasto

(National Food Agency)

P.O. Box 28

FIN - 00581 Helsinki

Tel.: +358-9-3931 500

Fax: +358-9-3931 590

E-mail: info@elintarvikevirasto.fi

Internet: www.nfa.fi

 

FI-C

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)

(National Product Control Agency for Welfare and Health)

P.O. Box 210

FIN-00531 Helsinki

Tel.: +358-9-396 72 70

Fax: +358-9-39 67 27 97

 

FI-D

Ålands landskapsstyrelse

PB 60

FIN-22101 Mariehamn

Tel.: +358-18-250 00

Fax: +358-18-191 55

 

FI-E

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)

(Plant Production Inspection Centre)

P.O. Box 42

FIN- 00501 Helsinki

Tel.: +358-9-5765 111

Fax: +358-9-5765 2734

E-mail: webmasterKTTK@kttk.fi

Internet: www.kttk.fi

 

FRANKRIKE

 

System A

FR-AB 01

ECOCERT SAS

B.P. 47

F-32600 L'Isle Jourdain

Tel.: +33 (0)5 62 07 34 24

Fax: +33 (0)5 62 07 11 67

 

FR-AB 06

ULASE

B.P. 68

F-26270 Loriol sur Drome

Tel.: +33 (0)4 75 61 13 00

Fax: +33 (0)4 75 85 62 12

 

FR-AB 07

AGROCERT

4, rue Albert Gary

F-47200 Marmande

Tel.: +33 (0)5 53 20 93 04

Fax: +33 (0)5 53 20 92 41

 

FR-AB 09

ACLAVE

56, rue Roger Salengro

F-85013 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tel.: +33 (0)2 51 05 14 92

Fax: +33 (0)2 51 36 84 63

 

FR-AB 10

QUALITE FRANCE SA

Bâtiment le Guillaumet

60, av. du Gal de Gaulle

F-92046 PARIS la DEFENSE CEDEX

Tel.: +33 (0)1 41 97 00 74

Fax: +33 (0)1 41 97 08 32

eller

Z.A. Le Teillay

Le Janet

35150 Brie

Tel.: +33 (0)2 99 47 38 38

Fax: +33 (0)2 99 47 38 30

 

TYSKLAND

 

System A

DE-001-Öko-Kontrollstelle

BCS Öko-Garantie GmbH

Control System Peter Grosch

Cimbernstr. 21

D-90402 Nürnberg

Tel.: +49 (0)911/424390

Fax: +49 (0)911/492239

E-mail: info@bcs-oeko.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-003-Öko-Kontrollstelle

Lacon GmbH (Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel)

Weingartenstraße 15

D-77654 Offenburg

Tel.: +49 (0)781/55802

Fax: +49 (0)781/55812

E-mail: lacon@lacon-institut.com

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-005-Öko-Kontrollstelle

IMO

Institut fûr Marktökologie GmbH

Obere Laube 51/53

D-78462 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531/915273

Fax: +49 (0)7531/915274

E-mail: imod@imo.ch

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, SL, SN, ST, SH, TH

DE-006-Öko-Kontrollstelle

ABCert GmbH

Martinstraße 42 - 44

D-73728 Esslingen

Tel.: +49 (0)711/3517920

Fax: +49 (0)711/35179220

E-mail: info@abcert.de

BB, BE, BW, BY, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-007-Öko-Kontrollstelle

Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.

Vorholzstr. 36

D- 76137 Karlsruhe

Tel.: +49(0)721/3523920

Fax: +49(0)721/3523909

E-mail: kontakt@pruefverein.de

BW, HH, HE, NI, NW, RP, SH, SL

DE-009-Öko-Kontrollstelle

EG-Kontrollstelle Kiel

Kiel Landwirschaftskammer

Schleswig-Holstein

Holstenstrasse 106-108

D-24103 Kiel

Tel.: +49 (0)431/9797315

Fax: +49 (0)431/9797130

E-mail: eg-kontrollstelle.kiel@lksh.de

SH, HH, NI

DE-012-Öko-Kontrollstelle

AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH

Mündener Strasse 19

D-37218 Witzenhausen

Tel.: +49 (0)5542/4044

Fax: +49 (0)5542/6540

E-mail: agreco@t-online.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST SH, TH

DE-013-Öko-Kontrollstelle

QCu.I Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbH

Mechtildisstr. 9

D-50678 Köln

Tel.:+49 (0)221/9439209 eller 0221/9439210

Fax: +49 (0)221/9439211

E-mail: qci.koeln@qci.de

BW, BY, BE, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SH, TH

DE-021-Öko-Kontrollstelle

Grünstempel e.V.

EU Kontrollstelle für ökologische Erzeugung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

Windmühlenbreite 25d

D-39164 Wanzleben

Tel.: +49 (0)39209/46696

Fax: +49 (0)39209/46696

E-Mail: Gruenstempel@web.de

BE, BB, HE, MV, NI, SN, ST, TH NW

DE-022-Öko-Kontrollstelle

Kontrollverein ökologischer Landbau e.V.

Vorholzstr. 36

D-76137 Karlsruhe

Tel.: +49 (0)7231/105940

Fax: +49 (0)7231/353078

E-Mail: kontakt@kontrollverein.de

BW, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SH

DE-024-Öko-Kontrollstelle

INAC GmbH International Nutrition and Agriculture Certification

In der Kämmersliethe 1

D-37213 Witzenhausen

Tel.: +49 (0)5542/911400

Fax: +49 (0)5542/911401

E-Mail: inacgmbh@aol.com

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, ST, SH, TH

DE-026-Öko-Kontrollstelle

Certification Services International CSI GmbH

Flughafendamm 9a

D-28199 Bremen

Tel.: +49 (0)421/5977322/594770

Fax: +49 (0)421/594771

E-Mail: info@csicert.com

HB, HH, NI

DE-032-Öko-Kontrollstelle

Kontrollstelle für ökologischen Landbau GmbH

Dorfstrasse 11

D-07646 Tissa

Tel.: +49 (0)36428/62743

Fax: +49 (0)36428/62743

E-Mail: kontrollstelle@t-online.de

BB, BE, SN, ST, TH, HE

DE-034-Öko-Kontrollstelle

Fachverein für Öko-Kontrolle e.V.

Karl-Liebknecht Str 26

D-19395 Karow

Tel.: +49 (0)38738/70755

Fax: +49 (0)38738/70756

E-Mail: info@fachverein.de

BB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH, BE, BW

DE-037-Öko-Kontrollstelle

ÖKOP Zertifizierungs GmbH

Schlesische Straße 17 d

D-94315 Straubing

Tel.: +49 (0)9421/703075

Fax: +49 (0)09421/703075

E-Mail: oekop@t-online.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, NI, NW, RP, SL, ST

DE-039-Öko-Kontrollstelle

GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH

Prinzenstrasse 4

37073 Göttingen

Tel.: +49 (0)551/58657

Fax: +49 (0)551/58774

E-mail: postmaster@gfrs.de

Internet: www.gfrs.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-043-Öko-Kontrollstelle

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH

Rhinstrasse 137

D-10315 Berlin

Tel.: +49 (0)30/54782352

Fax: +49 (0)30/54782354

E-Mail: aoec@aoec.de

BE, BB, NI, MV

DE-044-Öko-Kontrollstelle

Ars Probata GmbH

Gustav-Adolf-Str. 143

D-13086 Berlin

Tel.: +49 (0)30/4716092

Fax: +49 (0)30/4717921

E-Mail: ars-probata@ars-probata.de

BE, BB

DE-060-Öko-Kontrollstelle

QAL Gesellschaft für Qualitätssicherung in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft mbH

Am Branden 6b

D-85256 Vierkirchen

Tel.: +49 (0)8139/9368-30

Fax: +49 (0)8139/9368-57

E-Mail: info@qal-gmbh.de

BY

DE-061-Öko-Kontrollstelle

LAB Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände Brandenburg

Siedler-Str. 3a

D-03058 Groß-Gaglow

Tel./Fax: +49 (0)355/541466/541465

E-Mail: labgmbh.cottbus@t-online.de

BB

DE-062-Öko-Kontrollstelle

TÜV Management Service GmbH

Ridlerstraße 57

D-80339 München

Tel.: +49 (0)89/51901909

Fax: +49 (0)89/51901915

E-Mail: info@vitacert.de

BY

DE-063-Öko-Kontrollstelle

RWTÜV Systems GmbH

Ökokontrollstelle

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

Tel.: +49 (0)201/8253404

Fax: +49 (0)201/8253290

E-Mail: oekokontrollstelle@rwtuev.de

NW

GREKLAND

 

System A

EL-01-BIO

DIO

Inspection and Certification Organization of Organic products.

38, Aristotelous str.

GR- 104 33 Athens

Tel.: +30 210-8224384/8224839

Fax: +30 210-8218117

Email: info@dionet.gr

 

EL-02-BIO

PHYSIOLOGIKI Ltd

Inspections and Certifications of Organic Products Ltd

Promotion of Sustainable Development.

24, N. Plastira str.

GR- 593 00 Alexandria Imathias

Tel.: +30 23330-24440

Fax: +30 23330-23161

Email: fysicert@acn.gr

 

EL-03-BIO

BIOELLAS SA

Inspection Institute of Organic Products

11 B, Kodringtonos str.

GR- 104 34 Athens

Tel.: +30 210-8211940/8211707

Fax: +30 210-8211015

Email: bioellas@otenet.gr

 

 

AGROCERT

Organization for Certification and Inspection of Agricultural Products

Androu 1 & Patision str.

GR- 112 57 Athens

Tel.: +30 210-8231277

Fax: +30 210-8231438

Email: agrocert@otenet.gr

AGROCERT är den myndighet som utsetts att ansvara för tillsynen av privata kontrollorgan. I särskilda fall och under en begränsad period kan den fungera som kontrollmyndighet.

UNGERN

 

System A

1

Biokontroll Hungária Kht. (Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Közhasznú Társaság)

1027 Budapest, Margit krt. 1.

1535 Budapest pf. 800. (post address)

Tel.: +(36-1) 336-1122

Fax: +(36-1) 315-1123

E-mail: info@biokontroll.hu

Internet: http://www.biokontroll.hu

 

2

Hungária Öko Garancia Kft. (Hungária Öko Garancia Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt Felellősségű Társaság)

1027 Budapest Frankel L. út 5. I. em. 12/A.

Tel.: +(36-1) 336-0533

Fax: +(36-1) 316-5330

E-mail: hoeg@axelero.hu

Internet: http://www.okogarancia.hu

 

IRLAND

 

System A

IRL-OIB1-EU

Demeter Standards Ltd (DSL)

Bio-dynamic Agricultural Association in Ireland (BDAAI)

Watergarden

Thomastown

IRL-County Kilkenny

Tel./Fax: +353 56 7754214

E-mail: bdaai@indigo.ie

 

IRL-OIB2-EU

Irish Organic Farmer's and Growers Association Ltd (IOFGA)

Organic Farm Centre

Harbour Road

Kilbeggan

IRL-Co Westmeath

Tel.: +353 506 32563

Fax: +353 506 32063

E-mail: iofga@eircom.net

 

IRL-OIB3-EU

Organic Trust Ltd

2 Vernon Avenue

Clontarf

IRL-Dublin 3

Tel./Fax: +353 1 8530271

E-mail: organic@iol.ie

 

ITALIEN

 

System A

IT-ASS

Suolo & Salute srl

Via Paolo Borsellino, 12/B

I-61032 Fano (PU)

Tel./Fax: +39 0721/830373

E-mail: info@suoloesalute.it

Internet: www.suoloesalute.it

 

IT-ICA

Consorzio ICEA — Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale

Strada Maggiore, 29

I-40125 Bologna

Tel.: +39 051/272986

Fax: +39 051/232011

E-mail: icea@icea.info

Internet: www.icea.info

 

IT-IMC

IMC srl Istituto Mediterraneo di Certificazione

Via Carlo Pisacane, 32

I-60019 Senigallia (AN)

Tel.: +39 0717928725/7930179

Fax: +39 071/7910043

E-mail: imcert@imcert.it

Internet: www.imcert.it

 

IT-BAC

Bioagricert srl

Via dei Macabraccia, 8

I-40033 Casalecchio Di Reno (BO)

Tel.: +39 051562158

Fax: +39 051564294

E-mail: info@bioagricert.org

Internet: www.bioagricert.org

 

IT-CPB

Consorzio Controllo Prodotti Biologici — CCPB

via Jacopo Barozzi 8

I-40126 Bologna

Tel.: +39 051/254688-6089811

Fax: +39 051/254842

E-mail: ccpb@ccpb.it

Internet: www.ccpb.it

 

IT-CDX

CODEX srl

Via Duca degli Abruzzi, 41

I-95048 Scordia (Ct)

Tel.: +39 095-650634/716

Fax: +39 095-650356

E-mail: codex@lcodexsrl.it

Internet: www.codexsrl.it

 

IT-QCI

Q.C. & I. International Services sas

Villa Parigini

Località Basciano

I-55035 Monteriggioni (Si)

Tel.:+39 (0)577/327234

Fax: +39 (0)577/329907

E-mail: lettera@qci.it

Internet: www.qci.it

 

IT-ECO

Ecocert Italia srl

Corso delle Province 60

I-95127 Catania

Tel.: +39 095/442746 - 433071

Fax: +39 095/505094

E-mail: info.ecocert@ecocertitalia.it

Internet: www.ecocertitalia.it

 

IT-BSI

BIOS srl

Via Monte Grappa 37/C

I-36063 Marostica (Vi)

Tel.: +39 0424/471125

Fax: +39 0424/476947

E-mail: info@certbios.it

Internet: www.certbios.it

 

IT-ECS

Eco System International Certificazioni srl

Via Monte San Michele 49

I-73100 Lecce

Tel.: +39 0832318433

Fax: +39 0832-311589

E-mail: info@ecosystem-srl.com

Internet: www.ecosystem-srl.com

 

IT-BZO

BIOZOO srl

Via Chironi 9

07100 SASSARI

Tel.: +39 079-276537

Fax: +39 1782247626

E-mail: info@biozoo.org

Internet: www.biozoo.org

 

IT-BZ-BZT

ABCERT — AliconBioCert GmbH

Martinstrasse 42-44

D-73728 Esslingen

Tel.: +49 (0) 711/351792-0

Fax: +49 (0) 711/351792-200

E-mail: info@abcert.de

Internet: www.abcert.de

 

IT-BZ-INC

INAC — International Nutrition and Agriculture Certification

In der Kämmerliethe 1

D-37213 Witzenhausen

Tel.: +49 (0) 5542/91 14 00

Fax: +49 (0) 5542/91 14 01

E-mail: inac@inac-certification.com

Internet: www.inac-certification.com

 

IT-BZ-IMO

IMO Institut für Marktökologie

Obere Laube 51/53

D-78409 Konstanz

Tel.: +49 (0) 7531/81301-0

Fax: +49 (0) 7531/81301-29

E-mail: imod@imo.ch

Internet: www.imo-control.net

 

IT-BZ-QCI

Q.C. & I. — Gesellschaft für kontrolle und zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GmbH

Mechtildisstrasse 9

D-50678-KÖLN

Tel.: +49(0) 221 943 92-09

Fax: +49(0) 221 943 92-11

E-mail: qci.koeln@qci.de

Internet: www.qci.de

 

IT-BZ-BKT

BIKO TIROL - Verband Kontrollservice Tirol

Brixnerstrasse 1

A-6020 INNSBRUCK

Tel.: +43 512/5929337

Fax: +43 512/5929212

E-mail: biko@lk-tirol.at

Internet: www.kontrollservice-tirol.at

 

IT-ABC

ABC Fratelli Bartolomeo

via Cirillo n.21

I-70020 Toritto (BA)

Tel./Fax: +39 0803839578

E-mail: abc.italia@libero.it

 

IT-ANC

ANCCP S.r.l

via Rombon 11

I-20134 MILANO

Tel.: +39 022104071

Fax: +39 02 210407218

E-mail: anccp@anccp.it

Internet: www.anccp.it

 

IT-SDL

Sidel S.p.a.

via Larga n.34/2

I-40138 BOLOGNA

Tel.: +39 022104071

Fax: +39 051 6012227

 

IT-ICS

ICS — Control System Insurance srl

Viale Ombrone, 5

I-58100 Grosseto

Tel.: +39 0564417987

Fax: +39 0564410465

E-mail: info@bioics.com

Internet: www.bioics.com

 

IT-CTQ

Certiquality - Istituto di certificazione della qualita

Via Gaetano Giardino 4 (P.za Diaz)

I-20123 Milano

Tel.: +39 02806917.1

Fax: +39 0286465295

E-mail: certiquality@certiquality.it

Internet: www.certiquality.it

 

LETTLAND

 

System A

LV-STC

Environment of Quality (Vides kvalitāte)

Rigas iela 113

Salaspils

LV-2169 Latvia

Tel./Fax: 371 7709090

E-mail: eq@lmi.lv

 

LV-EQ

Certification and Testing Centre

Darza iela 12

Priekulu pagasts

Cesu rajons

LV-4126 Latvia

Tel.: 371 4130532; 371 9449912

Fax: 371 41 30630

E-mail: andris@vbmis.apollo.lv

 

LITAUEN

 

System A

LT - 01

Certification Institution Ekoagros

33 Donelaicio

LT-44240 Kaunas

Lithuania

E-mail: ekoagros@ekoagros.lt

 

LUXEMBURG

 

System C

LU-01

Administration des Services techniques de l'Agriculture (autorité compétente)

Service de la protection des végétaux

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel.: +352 45 71 72 353

Fax: +352 45 71 72 340

E-mail: Monique.Faber@asta.etat.lu

 

LU-04

Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V. (DE-007)

Vorholzstr. 36

D-76137 Karlsruhe

Tel.: +49 721 35239-20

Fax: +49 721 35239-09

E-mail: kontakt@pruefverein.de

Internet: www.pruefverein.de

 

LU-05

Kontrollverein Ökologischer Landbau e.V. (DE-022)

Vorholzstr. 36

D-76137 Karlsruhe

Tel.: +49 721 35239-10

Fax: +49 721 35239-09

E-mail: kontakt@kontrollverein.de

Internet: www.kontrollverein.de

 

LU-06

ECOCERT Belgium sprl/bvba (BE-01)

Av. de l'Escrime 85 Schermlaan

B-1150 Bruxelles - Brussel

Tel.: +32 (0) 81 60 03 77

Fax: +32 (0) 81 60 03 13

E-mail: info@ecocert.be

Internet: www.ecocert.be

 

MALTA

 

System B

MT01

Malta Standards Authority

2nd Floor, Evans Building

Merchants' Street

Valletta

Tel.: + 356 21242420

Fax: + 356 21242406

Email: michael.cassar@msa.org.mt

 

NEDERLÄNDERNA

 

System B

NL01

Stichting SKAL

Postbus 384

NL-8000 AJ Zwolle

Tel.: +31 38.42.68.181

Fax: +31 38.42.13.063

 

POLEN

 

System C

RE-01/2002/PL

The Polish Centre of Research and Certification Section in Pila

Sniadeckich 5

64-920 Pila

Tel./Fax: 067 213 87 00/213 83 84

E-mail: pcbcpila@i-pila.pl

 

RE-02/2002/PL

The Certifying Body of Organic Production PNG Ltd

26-065 Piekoszow

Zajaczkow k.Kielc

Tel./Fax: 041 306 48 11/306 48 13

E-mail: png@ecofarm.pl

 

RE-03/2002/PL

The BIOEKSPERT Ltd

Boya-Zelenskiego 6 flat 34

00-621 Warsaw

Tel./Fax: 022 825 22 31

E-mail: bioekspert@plo.pl

 

RE-04/2002/PL

AgroBioTest Ltd

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warsaw

Tel./Fax: 022 847 87 39

E-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl

 

RE-05/2003/PL

COBICO Ltd

ul. Lekarska 1

31-203 Krakow

Tel./Fax: 012 632 35 71/416 36 46

E-mail: cobico@cobico.pl

 

RE-06/2003/PL

EKOGWARANCJA PTRE Ltd

ul. Irysowa 12/2

20-834 Lublin

Tel./Fax: 081 742 68 64/742 83 14

E-mail: biuro@ekogwarancja.pl

 

PORTUGAL

 

System A

PT/AB02

SOCERT-PORTUGAL - Certificaçao Ecologica, Lda

Rua Alexandre Herculano, 68 - 1 Esq

E-2520 Peniche

Tel.: +351 262 785117

Fax: +351 262 787171

E-mail: socert@mail.telepac.pt

 

PT/AB03

SATIVA, DESENVOLVIMENTO RURAL, Lda

Av. Visconde Valmor, 11 - 3o

1000-289 LISBOA

Tel.: +351 21 799 11 00

Fax: +351 21 799 11 19

E-mail: sativa@sativa.pt

 

PT/AB 04

Certiplanet, Certificação da Agricultura, Floresta e Pescas, Unipessoal, Lda.

Av. do Porto de Pescas, Lote C – 15, 1o C

2520 – 208 Peniche

Tel.: 262 789 005

Fax: 262 789 005

E-mail: serrador@mail.telepac.pt

 

SLOVAKIEN

 

System A

SK-02-BIO

Naturalis SK Ltd

Bjornsonova 16, SK 811 05 Bratislava, Slovak Republic

Tel.: 0421 2 5262 6661-3

Fax: 0421 2 5262 6663

E-mail: naturalis@stonline.sk

 

SLOVENIEN

 

System A

SI-01-EKO

Agricultural and Forestry Institute Maribor

Department of Organic Farming Control

Vinarska ulica 14

SI-2000 Maribor

Tel.: +386 2 228 49 00

Fax: +386 2 251 94 82

E-mail: kmetzav-mb@guest.arnes.si

Internet: www.kmetzav-mb.si

 

SPANIEN

 

System C

ES-AN-00-AE

Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecologica (C.A.A.E.)

Cortijo de Cuarto, s/n

Apartado de correos 11107

E-41080 BELLAVISTA (Sevilla)

Tel.: +34 954 689 390

Fax: +34 954 680 435

E-mail: certi@caae.es

Internet: http://www.caae.es

AN

ES-AN-01-AE

SOHISCERT SA (Organismo privado autorizado)

C/ Alcalde Fernández Heredia, no 20

E-41710 Utrera (Sevilla)

Tel.: +34 955 86 80 51, +34 902 195 463

Fax: +34 955 86 81 37

E-mail: sohiscert@sohiscert.com

Internet: http://www.sohiscert.com

AN

ES-AN-02-AE

ECAL Entidad certificadora de alimentos de España

C/ Estudio no 33

E-28023 Aravaca (Madrid)

Tel.: +34 91 357 12 00

Fax: +34 91 307 15 44

E-mail: ecal-e@ecal-e.com

AN

ES-AN-03-AE

AGROCOLOR, S.L.

Ctra. De Ronda, no 11

E-04004 ALMERIA

Tel.: +34 950 280 380

Fax: +34 950 281 331

E-mail: agrocolor@agrocolor.es

Internet: http://www.agrocolor.com

AN

ES-VA-AE

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana

Cami de la Marjal, s/n Edificio C.I.D.E.

E-46470 Albal (Valencia)

Tel.: +34 961 22 05 60

Fax: +34 961 22 05 61

E-mail: caecv@cae-cv.com

Internet: http://www.cae-cv.com

VA

ES-CT-AE

Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica

C/ Sabino de Arana, 22-24

E-08028 Barcelona

Tel.: +34 93 409 11 22

Fax: +34 93 409 11 23

E-mail: ccpae@ccpae.org

CT

ES-BA-AE

Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica

C/ Celleters, 25 (Edif. Centro BIT)

E-07300 INCA (Mallorca)

Tel./Fax: +34 971 88 70 14

E-mail: info@cbpae.org

Internet: http://www.cbpae.org

BA

ES-CL-AE

Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León

C/Pio del Rio Hortega, 1 - 5 A

E-47014 Valladolid

Tel.: +34 983/343855

Tel./Fax: +34 983/34 26 40

E-mail: caecyl@nemo.es

CL

ES-NA-AE

Consejo de la Produccion Agraria Ecologica de Navarra

Avda - San Jorge, 81

Entreplanta

E-31012 Pamplona - Iruña

Tel.: +34 948-17 83 32

Fax: +34 948-25 15 33

E-mail: cpaen@cpaen.org

Internet: http://www.cpaen.org

NA

ES-AR-AE

Comité Aragones de Agricultura Ecológica

Edificio Centrorigen

Ctra. Cogullada, 65 - Mercazaragoza

E-50014 Zaragoza

Tel.: +34 976 47 57 78

Fax: +34 976 47 58 17

E-mail: caaearagon@arrakis.es

Internet: http://www.caaearagon.com

AR

ES-AR-02/C-AE

Entitad certificadora de alimentos de España SA (ECAL, SA)

C/Miguel Yuste, 16-5a planta

28037 MADRID

Tel.: +34 913 046 051

Fax: +34 93 13 275 028

E-mail: a-teso@ecal-e.com

AR

ES-AR-03/C-ES

BCS Öko - Garantie GmbH

BCS España

C/Sant Andreu, 57

08490 - TORDERA (Barcelona)

Tel.: +34 93 765 03 80

Fax: +34 93 764 17 84

E-mail: esanchez@canricastell.net

AR

ES-AR-05/C-ES

SOHISCERT, SA.(Organismo privado autorizado)

C/ Alcalde Fernández Heredia, 20

E-41710 Utrera (Sevilla)

Tel.: +34 95 586 80 51, +34 902 195 463

Fax: + 34 95 586 81 37

E-mail: sohiscert@sohiscert.com

Internet: http://www.sohiscert.com

AR

ES-AR-13/C-AE

ECAL PLUS, SA

C/ des Estudio, 33

28023 MADRID

Tel.: +34 917 402 660

Fax: +34 917 402 661

E-mail: ecalplus@ecalplus.com

Internet: http://www.ecalplus.com

AR

ES-MA-AE

Comité de Agricultura Ecologica de la Comunidad de Madrid

C/ Bravo Murillo, 101

E-28020 Madrid

Tel.: +34 91 535 30 99

Fax: +34 91 553 85 74

E-mail: esmaae@terra.es

MA

ES-CA-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Canarias

C/Valentín Sanz, 4, 3o

E-38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: +34 922 47 59 81/47 59 82/47 59 83

Fax: +34 922 47 59 80

E-mail: juanjose.trianamarrero@gobiernodecanarias.org

CA

ES-MU-AE

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia

Avda del Rio Segura, 7

E-30002 Murcia

Tel.: +34 968 355488

Fax: +34 968 223307

E-mail: caermurcia@caermurcia.org

Internet: http://www.caermurcia.org

MU

ES-AS-AE

Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias

Avda. Prudencio González, 81

E-33424 Posada de Llanera (Asturias)

Tel./Fax: +34 985 77 35 58

E-mail: copae@copaeastur.org

AS

ES-VAS-AE

Dirección de Política e Industria Agroalimentaria

Departamento de Agricultura y Pesca

C/Donosti - San Sebastian, 1

E-01010 Vitoria - Gasteiz

Tel.: +34 945 01 97 06

Fax: +34 945 01 97 01

E-mail: j-ortuzar@ej-gv.es

VAS

ES-EX-01-AE

Consejo Regulador Agroalimentario Ecologico de Extremadura

C/ Padre Tomás, 4, 1a

E-06011 Badajoz

Tel.: +34 924 01 08 60

Fax: +34 924 01 08 47

E-mail: craex@eco.juntaex.es

EX

ES-EX-02-AE

Comité Extremeño de la Producción Agraria Ecológica

Avda. Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel.: +34 924 00 22 74

Fax: +34 924 00 21 26

E-mail: cepae@aym.juntaex.es

EX

ES-GA-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecologica de Galicia

Apdo de correos 55

E-27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Tel.: +34 982 405300

Fax: +34 982 416530

E-mail: craega@arrakis.es

Internet: http://www.craega.es

GA

ES-RI-AE

Instituto de Calidad de La Rioja

Consejeria de Agricultura y Desarrollo Económico

Avda de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño (La Rioja)

Tel.: +34 941 29 16 00

Fax: +34 941 29 16 02

E-mail: agricultura.ecologica@larioja.org

Internet: http://www.larioja.org/agricultura

RI

ES-CN-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecologica de Cantabria

C/Heroes Dos de Mayo, s/n

E-39600 Muriedas-Camargo (Cantabria)

Tel./Fax: +34 942 26 23 76

E-mail: odeca@odeca.es

CN

ES-CM-01-AE

SOHISCERT, SA.(Organismo privado autorizado)

Sede social:

C/ Alcalde Fernández Heredia, 20

E-41710 Utrera (Sevilla)

Tel.: +34 95 586 80 51

Fax: +34 95 586 81 37

E-mail: sohiscert@sohiscert.com

Internet: http://www.sohiscert.com

CM

 

Delegación en Toledo

C/ Italia, 113

45005 Toledo

Tel.: 925 28 04 68

Fax: 925 28 02 02

E-mail: sohicert@sohicert.com

 

ES-CM-02-AE

Servicios de Inspección y certificación S.L.

Sede Social:

C/ Ciudad, 13-1o

E-41710 Utrera (Sevilla)

Tel.: +34 95 586 80 51

Fax: +34 95 586 81 37

E-mail: sohiscert@sohiscert.com

Internet: http://www.sohiscert.com

CM

 

Delegación en Toledo

C/ Italia, 113

45005 Toledo

Tel.: 925 28 04 68

Fax: 925 28 02 02

E-mail: sohicert@sohicert.com

 

SVERIGE

 

System A

SE Ekol 1

KRAV

Box 1940

S-751 49 Uppsala

Tel.: +46 18 10 02 90

Fax: +46 18 10 03 66

E-mail: info@krav.se

 

FÖRENADE KUNGARIKET

 

System C

UK 2

Organic Farmers & Growers Limited

The Elim Centre

Lancaster Road

Shrewsbury

Shropshire

UK-SY1 3LE

Tel.: +44 (0)1743 440512

Fax: +44 (0)1743 461441

E-mail: info@organicfarmers.uk.com

 

UK 3

Scottish Organic Producers Association

Scottish Organic Centre

10th Avenue

Royal Highland Centre Ingliston

Edinburgh

UK-EH28 8NF

Tel.: +44 (0)131 335 6606

Fax: +44 (0)131 335 6607

E-mail: sopa@sfqc.co.uk

Internet: www.sopa.org.uk

 

UK 4

Organic Food Federation

31 Turbine Way

Eco Tech Business Park

Swaffham

Norfolk

PE37 7XD

Tel.: +44 (0)1760 720444

Fax: +44 (0)1760 720790

E-mail: info@orgfoodfed.com

Internet: www.orgfoodfed.com

 

UK 5

Soil Association Certification Ltd

Bristol House

40-56 Victoria Street

Bristol

UK-BS1 6BY

Farmers and growers:

Tel.: +44 (0)1179 142406

Email: prod.cert@soilassociation.org

Processors:

Tel.: +44 (0)1179 142407

Fax: +44 (0)1179 252504

E-mail: proc.cert@soilassociation.org

Internet: www.soilassociation.org

 

UK 6

Bio-Dynamic Agricultural Association

The Painswick Inn Project

Gloucester Street

Stroud

UK- GL5 1QG

Tel./Fax: +44 (0)1453 759501

E-mail: bdaa@biodynamic.freeserve.co.uk

 

UK 7

Irish Organic Farmers and Growers Association

Harbour Building

Harbour Road

Kilbeggan

IRL-CO-Westmeath

Tel.: +353 506 32563

Fax: +353 506 32063

E-mail: iofga@eircom.net

 

UK 9

Organic Trust Limited

Vernon House

2 Vernon Avenue

Clontarf

IRL-Dublin 3

Tel./Fax: +353 18530271

E-mail: organic@iol.ie

 

UK 10

CMI Certification

Long Hanborough

Oxford

UK-OX29 8 LH

Tel.: 01993 885651

Fax: 01993 885611

E-mail: enquiries@cmicertification.com

 

UK 13

Quality Welsh Food Certification Ltd

Gorseland

North Road

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2WB

Tel.: 01970 636688

Fax: 01970 624049

E-mail: mossj@wfsagri.net

 

UK 15

Ascisco Ltd

Bristol House

40-56 Victoria Street

Bristol

BS1 6BY

Farmers and growers:

Tel.: 01179 1452406

Processors:

Tel.: 01179 1452407

Fax: 01179 252504

E-mail: Dpeace@soilassociation.org

 

EES-länder och koder

Kontrollmyndighet eller Kontrollorgan

Kommentarer

ISLAND

 

System B

IS-1

Tún e h f

Mýrarbraut 13

IS-870 Vík

 

IS-2

Verkfræðistofan

Þverási 9

IS-110 Reykjavík

 

NORGE

 

System A

N1

Debio

N-1940 Bjørkelangen

Tel.: +47 63862650

Fax: +47 63856985

E-mail: kontor@debio.no

Internet: www.debio.no