Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52007XC0217(03).pdf

17.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 35/9


LISTA ÖVER ORGAN OCH OFFENTLIGA MYNDIGHETER SOM UTÖVAR DEN KONTROLL SOM AVSES I ARTIKEL 15 I FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91

(2007/C 35/04)

Genom artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, krävs att medlemsstaterna upprättar ett kontrollsystem som skall skötas av en eller flera utsedda kontrollmyndigheter eller godkända privata kontrollorgan.

I enlighet med bestämmelsen i artikel 15 sista stycket i förordning (EEG) nr 2092/91 innefattar detta meddelande en lista, på grundval av uppgifter från medlemsstaterna uppdaterade i 2006, över de system som upprättats och används i varje medlemsstat och de organ eller myndigheter som godkänts för kontroll.

I spalten ”kommentarer” anges de system som används i alla medlemsstater på följande sätt:

A

:

System för godkända privata kontrollorgan.

B

:

System för en eller flera utsedda offentliga kontrollmyndigheter.

C

:

System för en utsedd offentlig kontrollmyndighet och godkända privata kontrollorgan.

Från och med januari 1998 skall godkända kontrollorgan inom Europeiska unionen uppfylla de krav som fastställs i villkoren för standard EN 45011. (artikel 9.10 i förordning nr 2092/91).

Listan upptar även godkända kontrollorgan och -myndigheter i de EES-stater som inte är medlemmar i EEG.

ÖSTERRIKE, TYSKLAND OCH SPANIEN

I Österrike, Tyskland och Spanien har organen begränsat sin verksamhet till vissa angivna förbundsstater/autonoma regioner.

Följande koder har använts för de olika förbundsstaterna/autonoma regionerna, i kolumnen ”kommentarer”

Österrike

Kärnten

K

Niederösterreich

N

Oberösterreich

O

Salzburg

S

Steiermark

ST

Tyrolen

T

Wien

W

Burgenland

B

Vorarlberg

V

Tyskland

Baden Württemberg

BW

Bayern

BY

Berlin

BE

Brandenburg

BB

Bremen

HB

Hamburg

HH

Hesse

HE

Mecklenburg-Western Pomerania

MV

Niedersachsen

NI

Nordrhein-Westfalen

NW

Rheinland-Pfalz

RP

Saarland

SL

Sachsen

SN

Sachsen-Anhalt

ST

Schleswig-Holstein

SH

Thüringen

TH

Spanien

Andalusien

AN

Aragonien

AR

Asturien

AS

Balearerna

BA

Kanarieöarna

CA

Kantabrien

CN

Kastilien-La Mancha

CM

Kastilien-Léon

CL

Katalonien

CT

Extremadura

EX

Galicien

GA

Rioja

RI

Madrid

MA

Murcia

MU

Navarra

NA

Baskien

VAS

Valencia

VA

Medlemsstater och koder

Kontrollmyndighet eller kontrollorgan

Kommentarer

ÖSTERRIKE

 

System A

AT-N-01-BIO

Gesellschaft zur Kontrolle der Echtheit biologischer Produkte GmbH

Austria Bio Garantie (ABG)

Königsbrunnerstrasse 8

A-2202 Enzersfeld

Tel: +43 2262 67 22 12

Fax: +43 22 62 67 41 43

E-mail: nw@aabg.at

Website: www.abg.at

N, B, K, O, S, ST, T, V, W

AT-0-01-BIO

BIOS — Biokontrollservice Österreich

Feyregg 39

A-4552 Wartberg

Tel: +43 7587 71 78

Fax:+43 7587 71 78-11

E-mail: office@bios-kontrolle.at

Website: www.bios-kontrolle.at

O, B, K, N, S, ST, T, V, W

AT-O-02-BIO

LACON GmbH

Linzerstrasse 2

A-4150 Rohrbach

Tel: +43 7289 4097 7

Fax: +43 72829 40977 -4

E-mail:lacon@lacon-institut.at

Website: www.lacon-institut.at

O, B, K, N, S, ST, T, V, W

AT-O-04-BIO

GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH

Prinzenstraße 4

D-37073 Göttingen

Tel: +49 551 58657

Fax: +49 551 58774

O, B, K, S, ST, T

AT-S-01-BIO

Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmbH (SLK)

Maria-Cebotari-Strasse 3

A-5020 Salzburg

Tel: +43 6 62 649 483

Fax: +43 662 649 483 19

E-mail: office@slk.at

Website: www.slk.at

S, B, K, N, O,ST, T, V, W

AT-T-01-BIO

BIKO Tirol — Verband KontrollserviceTirol

Brixnerstrasse 1

A-6020 Innsbruck

Tel: +43 059292-3100

Fax: +43 059292-3199

E-mail: biko@lk-tirol.at

Website: www.biko-tirol.at

T, K, O, S, V, W

AT-W-01-BIO

Lebensmittelversuchsanstalt LVA

Blaasstrasse 29

A-1190 Wien

Tel: +43-1 368 85 55-0

Fax: +43-1 368 85 55-20

E-mail lva@lva.co.at

Website: www.lva.co.at

W, B, K, N, O, S, ST, T, V

AT-W-02-BIO

SGS Austria Controll — Co. GesmbH

Diefenbachgasse 35

A-1150 Wien

Tel: +43 1 512 25 67-0

Fax: +43 1 512 25 67-9

E-Mail: sgsaustria@sgs.com

Website: www.sgsaustria.at

W, B, K, N, O, S, ST, T, V

BELGIEN

 

System A

BE-01

ECOCERT Belgium sprl/bvba

Siège social:

Av. de l'Escrime 85 Schermlaan

B-1150 Bruxelles — Brussel

Tel: +32 (0) 2 779 47 21

Fax: +32 (0) 2 779 47 22

Bureaux:

Chemin de la Haute Baudecet 1

B-1457 Walhain

Tel: +32 (0) 81 60 03 77

Fax: +32 (0) 81 60 03 13

E-mail: info@ecocert.be

Site internet: www.ecocert.be

 

BE-02

INTEGRA bvba/sprl, afdeling BLIK

Statiestraat 164

B-2600 Berchem

Tel: +32 (0)3 287 37 60

Fax: +32 (0)3 287 37 61

E-mail: info@integra-bvba.be

Site internet: www.integra-bvba.be

 

BULGARIEN

 

System A

BG-02

BALKAN BIOCERT Ltd.

13, Christo G. Danov Str.

BG-4000 Plovdiv

Tel.: +359 32 625 888

Fax: +359 32 625 818

E-mail: gm@balkanbiocert.com

Website: www.balkanbiocert.com

 

BG-03

QC&I INTERNATIONAL SERVICES S.P.A.

23, Vasil Aprilov Blvd., floor 3

BG-4000 Plovdiv

Tel./Fax: +359 32 649 228

E-mail: office@qci.bg

Website: qci.bg

 

CYPERN

 

System A

CY-BIO-001

LACON LTD

53 Archbishop Kyprianos Str

CY-2059 Lefkosia

Tel.: +35722499640

Fax: +35722499643

E-mail: laconcy@cytanet.com.cy

 

CY-BIO-002

BIOCERT (CYPRUS) LTD

12 Olympias

CY-1070 Lefkosia

Tel: +35722766446

Fax: +35722347964

 

TJECKIEN

 

System C

CZ-KEZ-01

KEZ o.p.s.

Podebradova 909

CZ-537 01 Chrudim

Tel.: +420 469 622 249

Fax: +420 469 625 027

E-mail: kez@kez.cz

Website: www.kez.cz

 

CZ-ABCERT-02

ABCERT GmbH

Martinstr. 42-44

D-73728 Esslingen Germany

Organisational Branch Office Czech Republic

Zemedelská 5

CZ-613 00 Brno

Tel.: +420 545 215 899

Fax: +420 545 217 876

E-mail: info@abcert.cz

Website: www.abcert.cz

 

CZ-BIOKONT-03

BIOKONT CZ, s r.o.

Meríckova 34

CZ-621 00 Brno

Tel.: +420 547 225 565

Fax: +420 547 225 565

E-mail: slavik@biokont.cz

Website: www.biokont.cz

 

DANMARK

 

System B

DK-Ø-50

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel: +45 45 26 36 00

Fax: +45 45 26 36 19

E-mail: pdir@pdir.dk

 

DK-Ø-1

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Aalborg

Sofiendalsvej 90

DK-9200 Aalborg SV

Tel: +45 9878 1000

Fax: +45 9878 1001

E-mail: kontr.aalborg.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-2

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Viborg

Klostermarken 10

DK-8800 Viborg

Tel: +45 8728 1400

Fax: +45 8728 1401

E-mail:kontr.viborg.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-3

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Herning

Rosenholmsvej 15, Tjørring

DK-7400 Herning

Tel: +45 9929 1800

Fax: +45 9929 1801

E-mail: kontr.herning.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-4

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Århus

Sønderskovvej 5

DK-8520 Lystrup

Tel: +45 8743 7322

Fax: +45 8743 7323

E-mail: kontr.aarhus.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-5

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Vejle

Tysklandsvej 7

DK-7100 Vejle

Tel: +45 7943 2200

Fax: +457943 2201

E-mail: kontr.vejle.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-6

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Esbjerg

Høgevej 25

DK-6705 Esbjerg Ø

Tel: +45 7916 1200

Fax: +45 7916 1201

E-mail: kontr.esbjerg.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-7

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Haderslev

Ole Rømersvej 30

DK-6100 Haderslev

Tel: +45 7353 1600

Fax: +45 7353 1601

E-mail: kontr.haderslev.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-8

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Odense

Lille Tornbjerg Vej 24 B

DK-5220 Odense SØ

Tel: +45 66621 2800

Fax: +45 6661 2801

E-mail: kontr.odense.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-9

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Ringsted

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Tel: +45 5768 2000

Fax: +45 5768 2001

E-mail: kontr.ringsted.oest@fvst.dk

 

DK-Ø-10

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15

DK-2610 Rødovre

Tel: +45 4452 3000

Fax: +45 4452 3001

E-mail: kontr.roedovre.oest@fvst.dk

 

ESTLAND

 

System B

EE-VTA

Veterinary and Food Board

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Tel: +372 605 1710

Fax: +372 621 1441

Väike-Paala 3

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 605 1710

Fax: +372 621 1441

Website: www.vet.agri.ee

VFB är kontrollmyndighet med ansvar för importtillstånd och förberedelse

EE-TTI

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2, Saku 75501

Harju county

Tel: +372 6 712 602

Fax: +372 6 712 604

E-mail: plant@plant.agri.ee

Website: www.plant.agri.ee

PPI är kontrollmyndighet med ansvar för produktion

EE-TKI

Health Protection Inspectorate

Paldiski mnt. 81

EE-10617 Tallinn

Tel: +372 6943500

Fax: +372 6943501

E-mail: kesk@tervisekaitse.ee

Website: www.tervisekaitse.ee

HPI är kontrollmyndighet med ansvar för catering och detaljhandel

FINLAND

 

System B

FI-A-001

Elntarviketurvallisuusvirasto EVIRA

(The Finnish Food Safety Authority EVIRA)

Uudenman työvoima- ja elinkeinokeskus

Mustialankatu 3

FIN-00790 Helsinki

Tel: +358-20-772 003

Fax: +358-20-772 4350

Website: www.evira.fi

info@evira.fi

 

FI-A-002

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-003

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-004

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-005

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-006

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-007

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-008

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-009

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-010

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-011

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-012

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-013

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-014

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-015

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-B

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

(The Finnish Food Safety Authority Evira)

Mustialankatu 3

FIN — 00790 Helsinki

Tel: +358-20-772003

Fax: +358-20-7724350

Website: www.evira.fi

info@evira.fi

 

FI-C

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)

(National Product Control Agency for Welfare and Health)

P.O. Box 210

FIN-00531 Helsinki

Tel: +358-9-396 72 70

Fax: +358-9-39 67 27 97

Website: www.sttv.fi

 

FI-D

Ålands landskapsregering

PB 1060

FIN-22101 Mariehamn

Tel: +358-18-250 00

Fax: +358-18-19240

Website: www.ls.aland.fi

 

FRANKRIKE

 

System A

FR-AB 01

ECOCERT S.A.S.

B.P. 47

F-32600 L'Isle Jourdain

Tel: +33 (0)5 62 07 34 24

Fax: +33 (0)5 62 07 11 67

Courriel: info@ecocert.fr

Site web: www.ecocert.fr

 

FR-AB 06

ULASE

B.P. 68

F-26270 Loriol sur Drome

Tel: +33 (0)4 75 61 13 00

Fax: +33 (0)4 75 85 62 12

Courriel: info@ulase.fr

Site web: www.ulase.fr

 

FR-AB 07

AGROCERT

4, rue Albert Gary

F-47200 Marmande

Tel: +33 (0)5 53 20 93 04

Fax: +33 (0)5 53 20 92 41

Courriel: agrocert@agrocert.fr

 

FR-AB 09

ACLAVE

56, rue Roger Salengro

F-85013 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tel: +33(0)2 51 05 14 92

Fax: +33 (0)2 51 36 84 63

Courriel: accueil@aclave.asso.fr

 

FR-AB 10

QUALITE FRANCE S.A.S.

Bâtiment le Guillaumet

60, av. du Gal de Gaulle

F-92046 PARIS la DEFENSE CEDEX

Tel: +33 (0)1 41 97 00 74

Fax: +33 (0)1 41 97 08 32

or

Z.A. Le Teillay

Le Janet

F-35150 BRIE

Tel: +33 (0)2 99 47 38 38

Fax: +33 (0)2 99 47 38 30

Courriel: bio@fr.bureauveritas.com

Site web: www.qualite-france.com

 

FR-AB 11

SGS ICS

191 avenue Aristide Briand

F-94237 CACHAN CEDEX

Tel: +33(0)1 41 24 83 04

Fax: +33(0)1 41 24 89 96

Courriel: fr.certification@sgs.com

Site web: www.sgs.com/organic

 

TYSKLAND

 

System A

DE-001-Öko-Kontrollstelle

BCS Öko-Garantie GmbH

Control System Peter Grosch

Cimbernstraße 21

D-90402 Nürnberg

Tel: +49 (0)911/42439-0

Fax: +49 (0)911/492239

E-mail: info@bcs-oeko.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-003-Öko-Kontrollstelle

Lacon GmbH

Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel

Brünnlesweg 19

D-77654 Offenburg

Tel: +49 (0)781/91937 30

Fax: +49 (0)781/91937 50

E-mail: lacon@lacon-institut.com

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-005-Öko-Kontrollstelle

IMO

Institut fûr Marktökologie GmbH

Obere Laube 51-53

D-78462 Konstanz

Tel: +49 (0)7531/81301-0

Fax: +49 (0)7531/81301-29

E-mail: imod@imo.ch

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-006-Öko-Kontrollstelle

ABCERT GmbH

Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel

Martinstraße 42-44

D-73728 Esslingen

Tel: +49 (0)711/351792-0

Fax: +49 (0)711/351792-200

E-mail: info@abcert.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-007-Öko-Kontrollstelle

Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.

Vorholzstraße 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49(0)721/35239-20

Fax: +49(0)721/35239-09

E-mail: kontakt@pruefverein.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-009-Öko-Kontrollstelle

EG-Kontrollstelle Kiel

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Holstenstraße 106-108

D-24103 Kiel

Tel: +49 (0)431/9797 231

Fax: +49 (0)431/9797 130

E-mail: eg-kontrollstelle.kiel@lksh.de

HB, HH, NI, SH

DE-012-Öko-Kontrollstelle

AGRECO R.F. Göderz GmbH

Mündener Straße 19

D-37218 Witzenhausen

Tel: +49 (0)5542/4044

Fax: +49 (0)5542/6540

E-mail: info@agrecogmbh.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, ST, SH, TH

DE-013-Öko-Kontrollstelle

QC& I Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbH

Sitz der Gesellschaft:

Gleueler Straße 286

D-50935 Köln

Geschäftsstelle:

Tiergartenstraße 32

D-54595 Prüm

Tel: +49 (0)6551/1476 41

Fax: +49 (0)6551/1476 45

E-mail: qci.koeln@qci.de

BW, BY, BE, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SH, TH

DE-021-Öko-Kontrollstelle

Grünstempel® — Ökoprüfstelle e.V.

EU — Kontrollstelle für ökologische Erzeugung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

Windmühlenbreite 25d

D-39164 Wanzleben

Tel: +49 (0)39209/46696

Fax: +49 (0)39209/60596

E-Mail: gruenstempel@t-online.de

E-Mail: info@gruenstempel.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-022-Öko-Kontrollstelle

Kontrollverein ökologischer Landbau e.V.

Vorholzstraße 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 (0)721/35239-10

Fax: +49 (0)721/35239-09

E-Mail: kontakt@kontrollverein.de

BW, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, ST, SH, TH

DE-024-Öko-Kontrollstelle

INAC

International Nutrition and Agriculture Certification GmbH

In der Aue 6

D-37213 Witzenhausen

Tel: +49 (0)5542/911400

Fax: +49 (0)5542/911401

E-Mail: info@inac-gmbh.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV,

NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-026-Öko-Kontrollstelle

Certification Services

International CSI GmbH

Flughafendamm 9a

D-28199 Bremen

Tel: +49 (0)421/5977322 or (0)421/594770

Fax: +49 (0)421/594771

E-Mail: info@csicert.com

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-032-Öko-Kontrollstelle

Kontrollstelle für ökologischen Landbau GmbH

Dorfstraße 11

D-07646 Tissa

Tel: +49 (0)36428/60934 (Office Stadtroda

Fax: +49 (0)36428/13852

Tel/Fax: +49 (0)36428/62743 (Office Tissa)

E-Mail: kontrollstelle@t-online.de

BE, BB, SN, ST, TH

DE-034-Öko-Kontrollstelle

Fachverein Öko-Kontrolle e.V.

Plauerhäger Straße16

D-19395 Karow/Meckl.

Tel: +49 (0)38738/70755

Fax: +49 (0)38738/70756

E-Mail: info@fachverein.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV,

NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH

DE-037-Öko-Kontrollstelle

ÖkoP Zertifizierungs GmbH

Schlesische Straße 17 d

D-94315 Straubing

Tel: +49 (0)9421/703075

Fax: +49 (0)09421/703074

E-Mail: biokontrollstelle@oekop.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-039-Öko-Kontrollstelle

GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH

Prinzenstraße 4

D-37073 Göttingen

Tel: +49 (0)551/37075347 or /4887731

Fax: +49 (0)551/58774

E-mail: postmaster@gfrs.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-043-Öko-Kontrollstelle

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH

Rhinstraße 137

D-10315 Berlin

Tel: +49 (0)30/54782352

Fax: +49 (0)30/54782309

E-Mail: aoec@aoec.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH

DE-044-Öko-Kontrollstelle

Ars Probata GmbH

Möllendorffstraße 49

D-10367 Berlin

Tel: +49 (0)30/47004632

Fax: +49 (0)30/47004633

E-Mail: ars-probata@ars-probata.de

BW, BE, BB, HB, HH, MV, NI, NW, SL, ST, TH

DE-060-Öko-Kontrollstelle

QAL Gesellschaft für Qualitätssicherung in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft mbH

Am Branden 6b

D-85256 Vierkirchen

Tel: +49 (0)8139/8027-0

Fax: +49 (0)8139/8027-50

E-Mail: info@qal-gmbh.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH

DE-061-Öko-Kontrollstelle

LAB — Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände Brandenburg GmbH

Chausseestraße 2

D-03058 Groß Gaglow

Tel: +49 (0)355/54146 5

Fax: +49 (0)355/54146 6

E-Mail: labgmbh.cottbus@t-online.de

BB

DE-063-Öko-Kontrollstelle

Ökokontrollstelle der TÜV Nord Cert GmbH

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

Tel: +49 (0)2 01/8253404

Fax: +49 (0)2 01/8253290

E-Mail: oeko-kontrollstelle@tuev-nord.de

BW, BE, BB, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SL, ST, SH, TH

DE-064-Öko-Kontrollstelle

ABC GmbH

Agrar- Beratungs- und Controll GmbH

An der Hessenhalle 1

D-36304 Alsfeld

Tel: +49 (0)6631/784 90

Fax: +49 (0)6631/784 95

E-Mail: zwick@abcg-alsfeld.de

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV,

NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH

GREKLAND

 

System A

EL-01-BIO

DIO

Inspection and Certification Organization of Organic products.

38, Aristotelous str.

GR- 104 33 Athens

Tel: +30-210-8224384/8224839

Fax: +30-210-8218117

E-mail: info@dionet.gr

 

EL-02-BIO

PHYSIOLOGIKI Ltd

Inspections and Certifications of Organic Products Ltd

Promotion of Sustainable Development.

24, N. Plastira str.

GR- 593 00 Alexandria Imathias

Tel: +30-23330-24440

fax: +30-23330-23161

E-mail: fysicert@acn.gr

 

EL-03-BIO

BIOELLAS S.A.

Inspection Institute of Organic Products

11 B, Kodringtonos str.

GR- 104 34 Athens

Tel: +30-210-8211940/8211707

Fax: +30-210-8211015

E-mail: bioellas@otenet.gr

 

EL-04-BIO

Q-WAYS

8, Demokratias str.

GR-151 27 Melissia Athens

Tel: +30-210-6130070, 6136326

Fax: +30-210-6136071

E-mail: info@qways.gr

 

EL-05-BIO

A-CERT

European Organisation for Certification

2, Telou str.

GR-546 38 Thessaloniki

Tel: +30-2310-210777, 210417

fax: +30-2310-219824, 210417

E-mail: info@a-cert.org

 

EL -06-BIO

IRIS A.Hatzidaki & SJA

A. Papandreou 52

GR-71305 Mastampas, Heraklion, Crete

Tel: +30-2810 360715-7

Fax: +30-2810 360718

Email: info@irisbio.gr

AGROCERT

Organization for Certification and Inspection of Agricultural Products

Androu 1 & Patision str.

GR-112 57 Athens

Tel: +30-210-8231277

Fax: +30-210-8231438

E-mail: agrocert@otenet.gr

AGROCERT är den myndighet som utsetts att ansvara för tillsynen av privata kontrollorgan.

I särskilda fall och under en begränsad period kan den fungera som kontrollmyndighet.

UNGERN

 

System A

HU-ÖKO-01

Biokontroll Hungária Kht.

(Biokontroll Hungária Ellenorzo és Tanúsító Közhasznú Társaság)

1027 Budapest, Margit krt. 1. III/16-17.

1535 Budapest pf. 800.

Tel: +(36-1) 336-1122

Fax: +(36-1) 315-1123

E-mail: biokontroll@biokontroll.hu

Website: www.biokontroll.hu

 

HU-ÖKO-02

Hungária Öko Garancia Kft.

(Hungária Öko Garancia Mezogazdasági és Élelmiszeripari

Ellenorzo és Tanúsító Korlátolt Felelosségu Társaság)

H-1033 Budapest, Miklós tér 1.

Postal address: H-1535 Budapest, P.O.Box 944.

Tel: +36-1/336-0533

Fax: +36-1/336-0534

E-mail: info@okogarancia.hu

Website: www.okogarancia.hu

 

IRLAND

 

System A

IRL-OIB1-EU

Demeter Standards Ltd. (DSL)

Biodynamic Agricultural Association in Ireland (BDAAI)

Watergarden

Thomastown

Co. Kilkenny

Ireland

Tel/fax: +353 (0)56-54214

E-mail: bdaai@indigo.ie

Website: www.kihe.com/demeter

 

IRL-OIB2-EU

Irish Organic Farmer's and Growers Association Ltd (IOFGA)

Main Street

Newtownforbes

Co. Longford

Ireland

Tel: +353 043-42495

Fax: +353 043-42496

E-mail: iofga@eircom.net

Website: www.irishorganic.ie

 

IRL-OIB3-EU

Organic Trust Limited

2 Vernon Avenue

Clontarf

Dublin 3

Ireland

Tel/fax: +353 1 8530271

E-mail: organic@iol.ie

Website: www.organic-trust.org

 

ITALIEN

 

System A

IT-ASS

Suolo & Salute srl

Via Paolo Borsellino, 12/B

I-61032 Fano (PU)

Tel/fax: +39 0721/860543

E-mail: info@suoloesalute.it

Sito Internet: www.suoloesalute.it

 

IT-ICA

ICEA -Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale

Strada Maggiore, 29

I-40125 Bologna

Tel: +39 051/272986

Fax: +39 051/232011

E-mail: icea@icea.info

Sito internet: www.icea.info

 

IT-IMC

Istituto Mediterraneo di Certificazione srl — IMC

Via Carlo Pisacane, 32

I-60019 Senigallia (AN)

Tel: +39 071/7928725 o 7930179

Fax:+39 071/7910043

E-mail: imcert@imcert.it

Sito internet: www.imcert.it

 

IT-BAC

Bioagricert srl

Via dei Macabraccia, 8

I-40033 Casalecchio Di Reno (BO)

Tel: +39 051562158

Fax: +39 051564294

E-mail: info@bioagricert.org

Sito internet: www.bioagricert.org

 

IT-CPB

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici — CCPB

via Jacopo Barozzi 8

I-40126 Bologna

Tel: +39 051/254688 -6089811

Fax: +39 051/254842

E-mail: ccpb@ccpb.it

Sito internet: www.ccpb.it

 

IT-CDX

CODEX srl

Via Duca degli Abruzzi, 41

I-95048 Scordia (CT)

Tel: +39 095-650634/716

Fax: +39 095-650356

E-mail: codex@codexsrl.it

Sito internet: www.codexsrl.it

 

IT-QCI

QC & I International Services s.a.s.

Villa Parigini

Località Basciano

I-55035 Monteriggioni (SI)

Tel:+39 (0)577/327234

Fax: +39 (0)577/329907

E-mail: lettera@qci.it

Sito internet: www.qci.it

 

IT-ECO

Associazione Ecocert Italia

Corso delle Province 60

I-95127 Catania

Tel: +39 095/ 442746 — 433071

Fax: +39 095/505094

E-mail: info@ecocertitalia.it

Sito internet: www.ecocertitalia.it

 

IT-BSI

BIOS srl

Via Monte Grappa 37/C

I-36063 Marostica (VI)

Tel: +39 0424/471125

Fax: +39 0424/476947

E-mail: info@certbios.it

Sito internet: www.certbios.it

 

IT-ECS

ECS — Ecosystem International Certificazioni s.r.l.

Via Monte San Michele 49

I-73100 Lecce

Tel: +39 0832318433

Fax: +39 0832-311589

E-mail: info@ecosystem-srl.com

Sito internet: www.ecosystem-srl.com

 

IT-BZO

BIOZOO srl

Via Chironi 9

I-07100 SASSARI

Tel: +39 079-276537

Fax: +39 1782247626

E-mail: info@biozoo.org

Sito internet: www.biozoo.org

 

IT-ABC

ABC Fratelli Bartolomeo

via Roma, 45 Grumo Appula

I-70025 Bari (BA)

Tel e Fax: +39 0803839578

E-mail: abc.italia@libero.it

Sito internet: www.abcitalia.org

 

IT-ANC

ANCCP S.r.l

via Rombon 11

I-20134 MILANO

Tel: +39 022104071

Fax: +39 02 210407218

E-mail: anccp@anccp.it

Sito internet: www.anccp.it

 

IT-SDL

Sidel S.p.a.

via Larga n.34/2

I-40138 BOLOGNA

Tel: +39 0516026611

Fax: +39 051 6012227

 

IT-ICS

ICS — Control System Insurance srl

Viale Ombrone, 5

I-58100 Grosseto

Tel: +39 0564/417987

Fax: +39 0564/410465

E-mail: info@bioics.com

Sito internet: www.bioics.com

 

IT-CTQ

Certiquality — Istituto di certificazione della qualita

Via Gaetano Giardino 4

I-20123 Milano

Tel: +39 02806917.1

Fax: +39 0286465295

E-mail: certiquality@certiquality.it

Sito internet: www.certiquality.it

 

IT-BZ-BZT

ABCERT — AliconBioCert Gmbh

Martinstrasse 42-44

D-73728 Esslingen

Tel: +49 (0) 711/ 351792-0

Fax: +49 (0) 711/ 351792-200

E-mail: info@abcert.de

Sito internet: www.abcert.de

 

IT-BZ-INC

INAC — International Nutrition and Agriculture Certification

In der Kämmerliethe 1

D-37213 Witzenhausen

Tel: +49 (0) 5542/91 14 00

Fax: +49 (0) 5542/91 14 01

E-mail: inac@inac-certification.com

Sito internet: www.inac-certification.com

 

IT-BZ-IMO

IMO Institut für Marktökologie

Obere Laube 51/53

D-78409 Konstanz

Tel: +49 (0) 7531/81301-0

Fax: +49 (0) 7531/ 81301-29

E-mail: imod@imo.ch

Sito internet: www.imo-control.net

 

IT-BZ-QCI

QC&I — Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GMBH*

Mechtildisstrasse 9

D-50678-KÖLN

Tel: +49(0) 221 943 92-09

Fax: +49(0) 221 943 92-11

E-mail: qci.koeln@qci.de

Sito internet: www.qci.de

 

IT-BZ-BKT

BIKO — Verband Kontrollservice Tirol

Brixnerstrasse 1

A-6020 INNSBRUCK

Tel: +43/ 512/ 5929337

Fax: +43/ 512/ 5929212

E-mail biko@lk-tirol.at

Sito internet: www.kontrollservice-tirol.at

 

LETTLAND

 

System A

LV-EQ

Biedriba ”Vides kvalitate”

Rigas iela 113

Salaspils

Rigas raj.

LV-2169

Tel: +371 7709090

Fax: +371 7709090

E-mail: eq@lmi.lv

www.videskvalitate.lv

 

LV-STC

Valsts SIA ”Sertifikacijas un testesanas centrs”

Darza iela 12,

Priekulu pag.,

Cesu raj.,

LV-4126

Tel.: +371 4130013

Fax: +371 41 30010

E-mail: info@stc.lv

www.stc.lv

 

LITAUEN

 

System B

LT-01

Certification Institution Ekoagros

K. Donelaicio str. 33/A.Mickeviciaus str.48

LT-44240 Kaunas

Tel: +370 37203181

Fax: +370-37203182

E-mail: ekoagros@ekoagros.lt

www.ekoagros.lt

 

LUXEMBURG

 

System C

LU-01

Administration des Services techniques de l'Agriculture

(autorité compétente)

Service de la protection des végétaux

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel: +352 45 71 72 353

Fax: +352 45 71 72 340

E-mail: Monique.Faber@asta.etat.lu

 

LU-04

Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.

(DE-007)

Vorholzstr. 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 721 35239-20

Fax: +49 721 35239-09

E-mail: kontakt@pruefverein.de

site internet: www.pruefverein.de

 

LU-05

Kontrollverein Ökologischer Landbau e.V. (DE-022)

Vorholzstr. 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 721 35239-10

Fax: +49 721 35239-09

E-mail: kontakt@kontrollverein.de

site internet: www.kontrollverein.de

 

LU-06

ECOCERT Belgium sprl/bvba (BE-01)

Av. de l'Escrime 85 Schermlaan

B-1150 Bruxelles — Brussel

Tel: +32 (0) 81 60 03 77

Fax: +32 (0) 81 60 03 13

E-mail: info@ecocert.be

site internet: www.ecocert.be

 

MALTA

 

System B

MT01

Malta Standards Authority

2nd Floor, Evans Building

Merchants' Street

Valletta

Tel: + 356 21242420

Fax: + 356 21242406

Email: michael.cassar@msa.org.mt

www.msa.gov.mt

 

NEDERLÄNDERNA

 

System B

NL01

Stichting SKAL

Postbus 384

NL-8000 AJ Zwolle

Nederland

Tel: +31/38.42.68181

Fax: +31/38.42.13.063

 

POLEN

 

System C

RE-01/2005/PL

EKOGWARANCJA PTRE Ltd

ul. Irysowa 12/2

20-834 Lublin

Tel./Fax: +48 (0) 81 742 68 64/742 83 14

E-mail: biuro@ekogwarancja.pl

 

RE-02/2005/PL

Certifying Body of Organic Production PNG Ltd

26-065 Piekoszow

Zajaczkow k.Kielc

Tel./Fax: +48 (0)41 306 48 11/ 306 48 13

E-mail: png@ecofarm.pl

 

RE-03/2005/PL

COBICO Ltd

ul. Lekarska 1

31-203 Krakow

Tel./Fax: +48 (0)12 632 35 71/416 36 46

E-mail: cobico@cobico.pl

 

RE-04/2005/PL

BIOEKSPERT Ltd

ul. Boya-Zelenskiego 6 flat 34

00-621 Warsaw

Tel./Fax: +48 (0)22 825 22 31

E-mail: bioekspert@plo.pl

 

RE-05/2005/PL

BIOCERT MALOPOLSKA Ltd.

ul. Lubicz 25A

31-503 Krakow

Tel./Fax: +48 (0)12 430 36 06

E-mail: sekretariat@biocert.pl

 

RE-06/2005/PL

Polish Centre of Research and Certification,

Branch in Pila

ul. Sniadeckich 5

64-920 Pila

Tel./Fax: +48 (0)67 213 87 00/213 83 84

E-mail: pcbcpila@i-pila.pl

 

RE-07/2005/PL

AgroBioTest Ltd

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warsaw

Tel./Fax: +48 (0)22 847 87 39

E-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl

 

PORTUGAL

 

System A

PT/AB02

ECOCERT PORTUGAL, Unipessoal L.da

Rua Alexandre Herculano, 68 — 1 Esqo

2520-273 Peniche

Tel: +351 262 785117

Fax: +351 262 787171

E-mail: ecocert@mail.telepac.pt

 

PT/AB03

SATIVA, DESENVOLVIMENTO RURAL, L.da

Rua Robalo Gouveia, 1 — 1

1900-392 Lisboa

Tel: +351 21 799 11 00

Fax: +351 21 799 11 19

E-mail: sativa@sativa.pt

Website: www.sativa.pt

 

PT/AB 04

CERTIPLANET, Certificação da Agricultura, Floresta e Pescas,

Unipessoal, L.da

Av. do Porto de Pescas, Lote C — 15, 1o C

2520 — 208 Peniche

Tel.: +351 262 789 005

Fax: +351 262 789 514

E-mail: certiplanet@sapo.pt

 

PT/AB 05

CERTIALENTEJO, Certificação de Produtos Agrícolas, L.da

Rua General Humberto Delgado, 34 1 Esq.

Horta das Figueiras Norte

7005-500 Évora

Tel: +351 266 769 564/5

Fax: +351 266 769 566

E-mail: geral@certialentejo.pt

 

PT/AB 06

AGRICERT — Certificação de Produtos Alimentares, L.da

Urbanização Villas Aqueduto Rua Alfredo Mirante, 1 r/c Esq.

7350-153 Elvas

Tel: +351 268 625 026

Fax: +351 268 626 546

E-mail: agricert@agricert.pt

 

PT/AB 07

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Av. 25 de Abril 273 S/L

5370-202 Mirandela

Tel/Fax: +351 278 261 410

E-mail: tradicao-qualidade@clix.pt

 

RUMÄNIEN

 

System A

RO-ECO-001

BCS OKO-Garantie România SRL

Strada Belsugului, nr. 24, ap.1

540037, Oras Targu Mures

Judet Mures

Tel+40 265250846

Fax: +40 265250928

E-mail: bcs_oko@zappmobile.ro

www.bcs-oeco.com

 

RO-ECO-002

S.C QC&I România SRL

Strada Franz Listz nr.1, ap.1

300081, Oras Timisoara

Judet Timis

Tel: +40 723 748499

Fax:: +40 256241562

E-mail: victor_scorodeti@yahoo.com

 

RO-ECO-003

SUOLO E SALUTE SRLRomânia

Strada Nicolae Balcescu nr. 5, sc. G, ap. 9

600052, Oras Bacau

Judet Bacau

Tel: +40 234206165

Fax: +40 234206166

E-mail: danielciubotaru@yahoo.com

 

RO-ECO-005

ICEA ROMANIA SRL

Strada Dacia nr 16

907300, Oras Valu lui Traian

Judet Constanta

Tel: +40 241230015

E-mail: icearomania@yahoo.com

 

RO-ECO-006

S.C. Eleghos Bio Ellas România SRL

Strada Calea Mosilor, nr. 284, bl. 22A,, sc. B, ap. 32, sector 2

020894, Oras Bucuresti

Tel /Fax: +40 216104020

E-mail: dragomir_damian@yahoo.com

 

RO-ECO-007

ECOCERT ESE SRL

Strada Viitorului, nr. 112, ap. 1, sector 2

020616, Oras Bucuresti

Tel /Fax: +40 2106835

E-mail: office.romania@ecocert.com

 

RO-ECO-008

S.C Ecoinspect SRL România

Strada Horia, nr. 75, ap.5

400202, Oras Cluj Napoca

Judet Cluj

Tel/Fax: +40 264432088

E-mail: ecoinspect@from.ro

www.ecoinspect.ro

 

RO-ECO-009

BIOS SRL Italia România Branch

Strada Dionisie Lupu, nr.50, ap. 2, sector 1

010458, Oras Bucuresti

Tel: +40 212106620

Fax: +40 212106660

E-mail: bios.romania@certbios.it

 

RO-ECO-010

LACON SRL Germania- România Branch

Strada Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B,

sc. 1, et. 4, ap.18, sector 6

060801, Oras Bucuresti,

Tel: +40 214115446

E-mail: marianaexpert@yahoo.com

 

RO-ECO-011

SC BIO CERT SRL România

Strada Calea Mosilor, nr. 284, bl. 22A,

sc. B, ap. 32, sect. 2

020894, Oras Bucuresti

Tel /Fax: +40 216104020

E-mail: biocert_romania@yahoo.com

 

RO-ECO-012

BIOINSPECTA SRL Suisse România Branch

Strada Gurghiu, nr. 2, ap. 9

400647, Oras Cluj-Napoca

Judet Cluj

Tel /Fax: +40 264573546

E-mail: monika.zimmermeier@bio-inspecta.ch

 

RO-ECO-013

IMO CONTROL SRL România

Strada Crizantemelor, nr. 7, ap. 51

545400, Oras Sighisoara

Judet Mures

Tel/Fax:0269543609

E-mail:tartler@gmx.de

 

RO-ECO-014

CERES HAPPURG GmbH Sucursala Iernut Romania

Strada 1 dec.1918, bl. 3, sc. A, ap. 5

545100, Oras Iernut

Judet Mures

Tel: +40 740591529

E-mail: ameliarachita@yahoo.com

www.ceres-cert.com

 

RO-ECO-015

Agreco R.F GÖDERZ GmbH Germania Sucursala Romania

Strada Magurii, nr. 4, bloc 33, sc.C ap.16

100473, Oras Ploiesti

Judet Prahova

Tel:+40 244561615

E-mail:info@agrecogmbh.de

 

SLOVAKIEN

 

System A

SK-02-BIO

Naturalis SK Ltd

Bjornsonova 16,

SK-811 05 Bratislava

Tel: +421 2 52 62 66 61-3

Fax: +421 2 52 62 66 63

E-mail: naturalis@stonline.sk

 

SLOVENIEN

 

System A

SI-01-EKO

Institute of Inspection and Certification in Agriculture and Forestry

(former 'Agricultural and Forestry Institute Maribor')

Vinarska ulica 14

SI-2000 Maribor

Tel.: +386 2 228 49 31/32/33

Fax: +386 2 251 94 82

E-mail: info@kon-cert.si

Internet: www.kon-cert.si

 

SI-IKC-EKO

Institute for Inspection and Certification of University of Maribor (IKC)

Vrbanska 30

SI-2000 Maribor

Tel.: +386 2 250 58 00; +386 2 250 58 49

Fax: +386 2 229 60 71

E-mail: polonca.repic@uni-mb.si; martina.bavec@uni-mb.si

Internet: www.ikc-um.si

Bureau Veritas, d.o.o.

 

SI-BV-EKO

Linhartova cesta 49A

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 475 76 61

Fax: +386 1 475 76 01

E-mail: Marko.Majer@si.bureauveritas.com

Internet: www.bureauveritas.si

 

SPANIEN

 

System C

ES-AN-00-AE

ES-CM-03-AE

Asociación 'Comité Andaluz de Agricultura Ecologica' (C.A.A.E.)

C/ Emilio Lemos, 2

Edificio Torre Este. Mod. 603

E-41020 Sevilla

Tel: +34 902 521 555

Fax: +34 955 024 158

E-mail: certi@caae.es

Website: www.caae.es

AN, CM

ES-AN-01-AE

ES-AR-05/C-AE

ES-CM-01-AE

SOHISCERT S.A.

C/ Alcalde Fernández Heredia, no 20

E-41710 Utrera (Sevilla)

Tel: +34 955 86 80 51

Fax: +34 955 86 81 37

E-mail: sohiscert@sohiscert.com

Website: www.sohiscert.com

AN, AR, CM

ES-AN-02-AE

ES-AR-02/C-AE

APPLUS NORCONTROL SLU-APPLUS AGRALIMENTARIO

C/ Miguel Yuste 12, 4o

E-28037 Madrid

Tel: +34 91 304 60 51

Fax: +34 91 327 50 28

E-mail: certiagroalimentario@appluscorp.com

Website: www.applusagroalimentario.com

AN, AR

ES-AN-03-AE

AGROCOLOR, S.L.

Ctra. De Ronda, no11.-bajo

E-04004 Almeria

Tel: +34 950 280 380

Fax: +34 950 281 331

E-mail: agrocolor@agrocolor.es

Website: www.agrocolor.es

AN

ES-AR-AE

Comité Aragones de Agricultura Ecológica (CAAE)

Edificio Centrorigen

Ctra. Cogullada, 65 — Mercazaragoza

E-50014 Zaragoza

Tel +34 976.47.57.78

Fax +34 976.47.58.17

E-mail: caaearagon@caaearagon.com

Internet: http://www.caaearagon.com

AR

ES-AR-02/C-AE

APPLUS NORCONTROL SLU-APPLUS AGRALIMENTARIO

see ES-AN--02-AE

AR

ES-AR-03/C-AE

BCS Öko — Garantie GmbH

BCS España

C/ Sant Andreu, 57

08490- TORDERA (Barcelona)

Tel: +34.93.765.03.80

Fax:+34.93.764.17.84

E-mail: esanchez@canricastell.net

AR

ES-AR-05/C-AE

SOHISCERT S.A.

see ES-AN-01-AE

AR

ES-AR-13/C-AE

ACERTA, i+d, S.A. (former ECAL PLUS, S.A.)

C/ del Estudio, 33

28023 Aravaca (Madrid)

Tel: +34 917 402 660

Fax: +34 917 402 661

E-mail: acerta-cert@acerta-cert.com

Website: www.acerta-cert.com

AR

ES-AR-17/C-AE

Certificación of Enviromental Standards GmbH (CERES)

C/Agustín Lara, 4 — Bajo Dcha.

28023-ARAVACA (Madrid)

Tel: +34-91-3573820

Fax: +34-91-5637335

Email: ceres-iberica@ceres-cert.com

www.ceres-cert.com

AR

ES-AR-18/C-AE

CERTIAL, S.L.

Polígono Los Leones, Nave 63

50298-PINSEQUE (Zaragorza)

Tel: +34-97-6656919

Fax: +34-97-6656823

www.certial.com

AR

ES-AR-19/C-AE

Instituto de Ecomercado (IMO)

C/ Venezuela, 17 3o C

36203-VIGO (Pontevedra)

Tel+Fax: +34-986-306756

Email: imo-spain@imo.ch

www.imo.ch

AR

ES-AS-AE

Consejo de la Producción Agraria Ecológica

del Principado de Asturias

Avda. Prudencio González, 81

E-33424 Posada de Llanera (Asturias)

Tel: +34 98 577 35 58

Fax: +34 98 577 22 05

E-mail: copae@copaeastur.org

Website: www.copaeastur.org

AS

ES-BA-AE

Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica

C/ Selleters, 25 (Edif. Centro BIT)

E-07300 INCA (Mallorca)

Tel: +34 971 88 70 14

Fax: +34 971 88 70 01

E-mail: info@cbpae.org

Website: www.cbpae.org

BA

ES-CA-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Canarias

C/Valentín Sanz, 4, 3o

E-38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 922.47.59.81/47.59.82/47.59.83

Fax: +34 922.47.59.80

E-mail: juanjose.trianamarrero@gobiernodecanarias.org

Website: www.gobiernodecanarias.org/agricultura

CA

ES-CL-AE

Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León

C/Pio del Rio Hortega, 1

E-47014 Valladolid

Tel: +34 983/34 38 55

Fax: +34 983/34 26 40

E-mail: caecyl@nemo.es

CL

ES-CM-01-AE

SOHISCERT S.A.

see ES-AN-01-AE

Delegación en Toledo

C/ Italia, 113

45005 Toledo

Tel: +34 925 28 04 68

Fax:+34 925 28 04 72

E-mail: castillalamancha@sohiscert.com

CM

ES-CM-02-AE

Servicios de Inspección y certificación S.L. (SIC)

C/ Ronda de Buenavista, 15, 1o

45005 TOLEDO

Tel+Fax: +34 925 28 51 39

E-mail: sic-toledo@sicagro.org

Delegación in Albacete

Po de la Libertad, 15-6o

02001 Albacete

Tel: +34 967 21 09 09

Fax: +34 967 21 09 09

E-mail: sic-albacete@sicagro.org

Website: www.sicagro.org

CM

ES-CM-03-AE

Associacion Comité Andaluz de Agricultura Ecologica (CAAE)

see ES-AN-00-AE

CM

ES-CM-04-AE

ECOAGROCONTROL, S.L.

C/ Carlos VII, 9

13630 Socuéllamos (Ciudad Real)

Tel: +34 926 53 26 28

Fax: +34 926 53 90 64

E-mail: tecnico@ecoagrocontrol.com

Website: www.ecoagrocontrol.com

CM

ES-CN-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecologica de Cantabria

C/Héroes Dos de Mayo, s/n

E-39600 Muriedas-Camargo (Cantabria)

Tel: +34 942 26 98 55

Fax: +34 942 26 98 56

E-mail: odeca@odeca.es

CN

ES-CT-AE

Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica

Avinguda Meridiana, 38

E-08018 Barcelona

Tel: +34 93 552 47 90

Fax: +34 93 552 47 91

E-mail: ccpae.darp@gencat.net

Website: www.ccpae.org

CT

ES-EX-01-AE

Consejo Regulador Agroalimentario Ecologico de Extremadura

C/ Padre Tomás, 4, 1o

E-06011 Badajoz

Tel: +34 924 01 08 60

Fax: +34 924 01 08 47

E-mail: craex@eco.juntaex.es

EX

Kontroll av förädlare och importörer

ES-EX-02-AE

Comité Extremeño de la Producción Agraria Ecológica

Avda. Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel: +34 924 00 22 75

Fax: +34 924 00 21 26

E-mail: cepae@aym.juntaex.es

Website: www.cepae.org

EX

Kontroll av producenter

ES-GA-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecologica de Galicia

Edificio Multiusos

C/Circunvalación, s/n

Apdo de Correos 55

E-27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Tel: +34 982 40 53 00

Fax: +34 982 41 65 30

E-mail: craega@arrakis.es

Website: www.craega.es

GA

ES-MA-AE

Comité de Agricultura Ecologica de la Comunidad de Madrid

Ronda de Atocha, 17, 7o planta

E-28012 Madrid

Tel: +34 91 420 66 65

Fax: +34 91 420 66 66

E-mail: agricultura.ecologica@madrid.org

Website: www.caem.es

MA

ES-MU-AE

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia

Avda. del Río Segura, 7

E-30002 Murcia

Tel: +34 968 35 54 88

Fax: +34 968 22 33 07

E-mail: caermurcia@caermurcia.com

Website: www.caermurcia.com

MU

ES-NA-AE

Consejo de la Producción Agraria Ecologica de Navarra

Avda — San Jorge, 81 entreplanta dcha.

E-31012 Pamplona — Iruña

Tel +34 948-17 83 32

Tel +34 948-25 67 37

Tel +34 948-25 66 42

Fax: +34 948-25 15 33

E-mail: cpaen@cpaen.org

Website: www.cpaen.org

NA

ES-VAS-AE

Dirección de Calidad Alimentaria

Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/Donosti — San Sebastian, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz

Tel: +34 945 01 96 56

Fax: +34 945 01 97 01

E-mail: r-sosoaga@ej-gv.es

VAS

ES-RI-AE

Instituto de Calidad de La Rioja

Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico

Avda de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño (La Rioja)

Tel: +34 941 29 16 00

Fax: +34 941 29 16 02

E-mail: agricultura.ecologica@larioja.org

Website: www.larioja.org/agricultura

RI

ES-VA-AE

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana

Camí de la Marjal, s/n

E-46470 Albal (Valencia)

Tel: +34 961 22 05 60

Fax: +34 961 22 05 61

E-mail: caecv@cae-cv.com

Website: www.cae-cv.com

VA

SVERIGE

 

System A

SE Ekol 1

Aranea Certifiering AB

(affiliated to KRAV)

Box 1940

S-751 49 Uppsala

Tel: +46 18 10 02 90

Fax: +46 18 10 03 66

E-mail: info@araneacert.se

Web: www.araneacert.se

 

SE Ekol 3

SMAK AB

Sjöholmsvägen 59

125 71 Älvsjö

tel: +46 8 556 708 30

Fax: +46 556 708 39

E-mail: smak@smak.se

web: www.smak.se

For primary production and feed labelling

FÖRENADE KUNGARIKET

 

System A

UK 2

Organic Farmers & Growers Limited

The Elim Centre

Lancaster Road

Shrewsbury

Shropshire SY1 3LE

United Kingdom

Tel: +44 (0)1743 440512

Fax: +44 (0)1743 461441

Email: info@organicfarmers.org.uk

Website: www.organicfarmers.org.uk

 

UK 3

Scottish Organic Producers Association

Scottish Food Quality Certification (SFQC)

10th Avenue

Royal Highland Centre

Ingliston

Edinburgh EH28 8NF

United Kingdom

Support and development:

Tel: +44 (0)131 333 0940

Fax: +44 (0)131 335 6601

Certification:

Tel: +44 (0)131 335 6606

Fax: +44 (0)131 335 6601

Email: sopa@sfqc.co.uk

Website:www.sopa.org.uk

 

UK 4

Organic Food Federation

31 Turbine Way

Eco Tech Business Park

Swaffham

Norfolk PE37 7XD

United Kingdom

Tel: +44 (0)1760 720444

Fax: +44 (0)1760 720790

Email: info@orgfoodfed.com

Website: www.orgfoodfed.com

 

UK 5

Soil Association Certification Ltd

South Plaza

Marlborough Street

Bristol BS1 3NX

United Kingdom

Farmers and growers:

Tel: +44 (0)117 914 2412

Fax: 0117 314 5046

Email: prod.cert@soilassociation.org

Processors:

Tel: +44 (0)1179 142407

Fax: +44 (0)117 314 5001

Email: proc.cert@soilassociation.org

Website: www.soilassociation.org

 

UK 6

Bio-Dynamic Agricultural Association

The Painswick Inn Project

Gloucester Street

Stroud GL5 1QG

United Kingdom

Tel/fax: +44 (0)1453 759501

Email: bdaa@biodynamic.freeserve.co.uk

 

UK 7

Irish Organic Farmers and Growers Association

Main Street

Newtownforbes

Co. Longford

Ireland

Tel: +353 043 42495

Fax: +353 506 32063

Email: iofga@eircom.net

 

UK 9

Organic Trust Limited

Vernon House

2 Vernon Avenue

Clontarf

Dublin 3

Ireland

Tel/fax: +353 18530271

Email: organic@iol.ie

Website: www.organic-trust.org

 

UK 13

Quality Welsh Food Certification Ltd

Gorseland

North Road

Aberystwyth

Ceredigion SY23 2WB

United Kingdom

Tel: +44 (0)1970 636688

Fax: +44 (0)1970 624049

Email: mossj@wfsagri.net

 

UK 15

Ascisco Ltd

South Plaza

Marlborough Street

Bristol BS1 3NX

United Kingdom

Farmers and growers:

Tel: +44(0)1179 142406

Processors:

Tel: +44 (0)1179 142407

Fax: +44 (0)1179 142504

Email: Dpeace@soilassociation.org

 

EES-länder och koder

Kontrollmyndighet eller kontrollorgan

Kommentarer

ISLAND

 

System B

IS-1

Tún e h f

Mýrarbraut 13

IS-870 Vík

 

IS-2

Verkfræðistofan

Þverási 9

IS-110 Reykjavík

 

NORGE

 

System A

N1

Debio

N-1940 Bjørkelangen

Tel: +47 63 862650

Fax: +47 63 856985

Email: kontor@debio.no

Internet: www.debio.no